Odvlhčení zdiva domu – jak postupovat

nacenění

Vlhkost a plísně patří mezi závažné problémy především starších budov. V tomto článku vám poradíme, jak odvlhčení zdiva a seznámíme vás s možnostmi oprav.

Sanační metody pro odvlhčení zdiva

Elektrofyzikální odvlhčování

Tato metoda odvlhčení zdiva je založena na principu elektroosmózy, kdy je vlhkost ze zdiva odstraněna na základě fyzikálních zákonů. Za působení stejnosměrného proudu dojde k cílenému pohybu v porézním prostředí. Řešení je vhodné především tam, kde se již nemůže zasahovat do stavební konstrukce.

Při nesprávné aplikaci této metody odvlhčování může docházet ke zvýšení koroze na kovových částech stavby. Je proto nutné věnovat pozornost vkládání elektricky neizolovaných kovových prvků do zdi z důvodu omezení či úplnému narušení funkčnosti této metody. Ke správné aplikaci je nutné provedení odbornou firmou.

Podřezání stavby

Podřezání zdiva je metoda vhodná především pro domy, kde je nutné udělat rekonstrukci nadzemní části stavby. Nevýhodou podřezání domu bývá potřebná přístupnost ke zdivu jak z vnější, tak vnitřní strany. Podřezáním domu se může způsobit poškození statiky, je tedy ideální objednat specializovanou firmu.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Rekonstrukce-IN
Co vše bude součástí rekonstrukce?

Detail nezávazné poptávky

Jedná se o:

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Podřezání domu a vložení nové hydroizolace do vzniklé spáry je nejúčinnjěší metodou odvlhčení zdiva.
Podřezání domu a vložení nové hydroizolace do vzniklé spáry je nejúčinnjěší metodou odvlhčení zdiva.

U podřezání staveb je hned několik možností provedení, od narážení nerezových plechů, přes podřezání řetězovou pilou až po řezání diamantovým lanem. Cena podřezání zdiva se odvíjí podle tloušťky, výběru provedení, materiálu zdiva a pracnosti.

Odvlhčení zdiva chemickou injektáží

Principem této metody je, že se do vlhkého zdiva buďto tlakově nebo beztlakově napouští látka, která dále proniká do pórů, trhlin a kapilár konstrukce. Velkou výhodou je možnost řešení detailů v rozích a různých výškových úrovních. Zhruba po 10 letech je třeba injektáž obnovit. Injektáž zdiva je ideální řešení pro samostatné části (roh budovy apod.), nikoliv celý dům.

Odvlhčení zdiva v suterénu domu
Vlhké zdivo v suterénu domu vlivem porušené hydroizolace. Pro odvlhčení zdiva lze použít například chemickou injektáž ři elektroosmózu.

Lapač vlhkosti

Lapač nebo také odvlhčovač. Mohou být menší domácí nebo průmyslové, výběr je poměrně velký.

Založeny jsou buďto na principu absorpce, kde se voda váže na suchý povrch materiálu v lapači, ten se pak vysuší pro další použití.

Druhý princip je založen na kompresoru a zkapalnění vodní páry skrze prudké zchlazení vlhkého vzduchu. Voda stéká do nádrže, kterou je nutné vylévat.

Tip: Chystáte se na rekonstrukci? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Sanační omítky pro odvlhčení zdiva

Řešení za pomocí sanačních omítek je pouze maskování důsledků, nikoliv vyřešení vzniklého problému. Vhodnější je tedy spojit aplikaci sanační omítky s vhodnou hydroizolací, aby vznikla optimální ochrana konstrukce. Samotná sanační omítka disponuje velkým množstvím vzduchových pórů a zabraňují zanášení solemi a minerály.

Kde se v domě bere vlhkost?

Mezi nejčastější příčiny vzlínající vlhkosti zdiva se řadí dlouhodobě zanedbaná údržba objektu, kdy se netopí nebo nevětrá a vlhkost tedy setrvává v budově. Mezi další je nutné zařadit poruchu vodovodních instalací, dodatečné a nesprávné stavební úpravy. Zatékání do hydroizolačních vrstev nebo její úplná absence může zavinit vlhkost v celém domě. To samé platí v případě ucpání nebo zazdění průduchů a drenáží. Prvním krokem by měla být kontrola stavu hydroizolace.

Tam kde dochází ke vzlínání vlhkosti zdiva je potřebná sanace. Dlouhodobý pobyt ve vlhké budově není ze zdravotního hlediska pro člověka vhodný. Ve vlhkém prostředí ve mimořádně dobře daří také houbám a plísním, což může způsobovat nepříjemný zápach.

Jak změřit vlhkost zdiva?

Vlhkost se zprvu projevuje malými flíčky na zdech, které se s narůstající vlhkostí zvětšují. Postupem času mohou tato mokrá místa začít plesnivět. Mimo mokré mapy a plíseň se dále objevují také solné výkvěty (sanytr). 

Metod měření vlhkosti zdiva je poměrně velká škála. Kromě kontroly pouhým pohledem nebo dotykem se dá změřit vlhkost přesně, a to za pomocí volně dostupných měřičů vlhkosti stavebních materiálů.

Druhou možností je pozvat si profesionála z firmy, který provede odborné měření vlhkosti a vystaví vám protokol.

Gravimetrická metoda pro zjištění vlhkosti zdiva

Univerzální využití má metoda gravimetrická. V měřeném místě se za pomocí vrtačky odebere vzorek a ihned se uloží do uzavřených nádobek. Vzorek je následně v laboratoři zvážen, vysušen a opět zvážen. Výsledkem je rozdíl hmotnosti, která byla ve vzorku obsažena.

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


Optimální vlhkost zdiva

Musíme nejdříve odlišit vlhkost vzduchu a vlhkost zdiva.

Vzdušná vlhkost

Vzdušná vlhkost se pohybuje mezi 30–60 % a je ovlivněná běžným provozem v domácnosti. Zejména činnostmi jako je vaření, sprchování, pokojové, sušení prádla apod. Tuto vlhkost můžeme správně korigovat zejména odsavačem par a častým větráním.

V posledních letech zaznamenáváme poměrně velký nárůst těchto problémů díky výměně oken za plastová, která oproti starým velmi dobře těsní a pára z ovzduší kondenzuje na zdech.

Vlhkost zdiva

Vlhkost zdiva v místnostech běžně vytápěných a větraných s cihelným zdivem by se měla pohybovat průměrně od 0–5 %. Hodnoty od 6 % a více jsou pro dlouhodobý pobyt nevhodné.

Naměřená vlhkost zdiva by se měla vyhodnocovat podle následující tabulky:

Stupeň vlhkosti Vlhkost zdiva (hm.%)
velmi nízká < 3,0
nízká 3,0 – 5,0
zvýšená 5,0 – 7,5
vysoká 7,5 – 10,0
velmi vysoká > 10,0

Rekonstrukce domu či bytu – nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Rekonstrukce
Co vše bude součástí rekonstrukce?
Jedná se o:

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů
 
Exit Popup - obecná-min