B. Obršliková, Author at stavimbydlim.cz
  1. Home
  2. B. Obršliková

B. Obršliková

Projekt zateplení domu

Realizovat zateplení domu bez projektu je sice možné, ale rozhodně bychom vám to nedoporučovali. Kvalitní projekt vám zajistí provedení zateplení přesně dle požadavků a potřeb vašeho domu, pro prováděcí firmu bude představovat přesný návod pro realizaci a pro vás bude zároveň i podkladem pro případnou reklamaci. Projekt zateplení domu využijete rovněž v případě, když budete žádat […]

Oprava betonu – jak postupovat?

Ani beton neodolá zubu času, a tak je nutné čas od času přistoupit k menším, či větším opravám. Naštěstí většinou nejde o nijak zvlášť složité zásahy a při troše šikovnosti je zvládnete sami. Oprava betonu není v mnoha případech nijak složitá. Trhliny v betonu Mezi nejčastěji se vyskytující závady betonu patří trhliny, které mohou být buďto […]

Geodetické zaměření pozemku – kdy je potřeba a kolik zaměření pozemku stojí?

Nejčastějším důvodem pro zaměření pozemku je potřeba přesného stanovení hranic pozemku v terénu, ať už kvůli budoucí výstavbě domu či jen realizaci oplocení. Dalším důvodem je nutnost zaměření věcného břemene na pozemku. Rovněž v případě, že potřebujete pozemek rozdělit na více částí, musíte nechat provést jejich vytyčení a vypracování geometrického plánu. Občas je nezbytné nechat si vytyčit […]

Střecha na pergolu – jakou krytinu na pergolu vybrat?

Jaká je nejlepší střecha na pergolu? Jaké krytiny se pro zastřešení pergoly používají a jaké mají vlastnosti? To vše se dozvíte v tomto článku. V první radě bychom si měli ujasnit, co je to vlastně pergola a co je přístřešek. Stavební zákon ani jeden z těchto pojmů nezná, ovšem v praxi se běžně používají. Proto Ministerstvo pro místní […]

Ohlášení dokončené stavby – kdy je potřeba a jak postupovat

S novelou stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu) došlo od roku 2018 k poměrně zásadním změnám, týkajícím se mimo jiné užívání staveb po jejich dokončení. Byl zrušen § 120, který specifikoval užívání stavby na základě souhlasu s užíváním. Nově byl zaveden § 122a, který v podstatě vrací do hry klasické kolaudační řízení, […]

Jak snížit vlhkost vzduchu v bytě

B. Obršliková 0
Máte v bytě vlhkost a nevíte co s ní? Způsobů se nabízí několik a je jenom na vás, pro který se rozhodnete. Pojďme se tedy společně podívat na to, jak snížit vlhkost vzduchu v bytě tak, aby bylo docíleno optimální vlhkosti v bytě. Zásadní je ale v první řadě odstranit nebo zmírnit zdroj vlhkosti. Jestliže je původcem vlhkosti špatný stavebně […]

Stavby na povolení – stavby, které vyžadují stavební povolení

B. Obršliková 0
Všeobecně lze říct, že všechny větší nové stavby vyžadují jak rozhodnutí o jejich umístění, tak stavební povolení, případně společné rozhodnutí. V některých případech ale bude nutné stavební povolení i u menších staveb nebo jejich rekonstrukcí. Které stavby vyžadují povolení a za jakých podmínek V podstatě není-li ve stavebním zákoně přímo uvedeno, že daná stavba nevyžaduje stavební povolení […]

Jak se vypočítá podlahová plocha podkroví

B. Obršliková 0
Jak se vypočítá podlahová plocha podkroví a co vše do ní lze započítat. To vše se dozvíte v článku níže. Jak se počítá podlahová plocha podkroví Výpočet podlahové plochy podkroví má své podmínky. Ne vždy a ne vše lze totiž v podkroví započíst do podlahové plochy. V první řadě je potřeba si ujasnit, co je podlahová plocha a […]

Stavby na ohlášení – stavby, které vyžadují ohlášení stavby

B. Obršliková 0
Ohlášení stavby je v podstatě jednodušším řešením pro povolení stavby. Ovšem jednodušším v tom smyslu, že neprobíhá klasické, často zdlouhavé řízení pro povolení stavby, zakončené vydáním příslušného rozhodnutí, ale stavební úřad na základě podaného ohlášení stavby do třiceti dnů vydá souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru. Jinak v podstatě i pro ohlášení stavby musíte jako stavebník doložit poměrně širokou […]

Hydroizolace základů stavby

B. Obršliková 0
Hydroizolaci základů byste rozhodně nikdy neměli podceňovat. Zejména v případě spodní tlakové vody a při zvýšeném radonovém riziku je dobře provedená izolace velmi důležitá. Díky dobře provedené hydroizolaci základů zabráníte pronikání spodní vody do konstrukce stavby. Hydroizolace základů – materiál Nejčastěji používaným materiálem pro izolaci jsou asfaltové pásy, v případě rizika tlakové vody se dokonce doporučuje použití […]