Jak postavit základy domu – základové pasy a základová deska

Základy jsou důležitým prvkem konstrukce domu, jelikož zajišťují stabilitu celého objektu. Při jejich výstavbě je nezbytné řídit se přesně projektem, případně konzultovat se statikem. Špatně postavené základy přinesou do budoucna spoustu problému – praskání zdiva, nerovnoměrné sedání stavby, borcení konstrukce apod. V tomto článku se tedy zaměříme na to, jak postavit základy domu.

Jaké jsou typy základů

 • Základové pasy – jedná se o nejčastější provedení základů, zejména u drobných staveb a zděných rodinných domů.
 • Vyztužená základová deska – používá se v případě méně únosného podloží nebo též jako základ pro montované a prefabrikované domky.
 • Založení na pilotech – používá se v případě nestabilního podloží, kdy je nutné zakládat do velké hloubky.

Hloubka základů – nezámrzná hloubka

Hloubka základů se odvíjí od nezámrzné hloubky upraveného terénu. Dle místa umístění domu a typu zeminy činí nezámrzná hloubka 0,6 – 1,6 m pod upravený terén. Pro vnitřní stěny lze použít hloubku základů menší, ale rozhodně ne méně než 0,5 m.

Jak postavit základy domu svépomocí

Lze postavit základy domu svépomocí?

Záleží na tom, zda budete realizovat pouze základové pasy nebo základovou desku. Zatímco základové pasy zvládnete svépomocí, provedení základové desky je vhodnější přenechat odborné firmě.

Rozhodnete-li se postavit základy svépomocí, je nutné dodržet několik zásadních pravidel:


Nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka - IN3

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

 • Vždy si nechte spočítat šířku a hloubku základů dle vlastností zeminy a předpokládaného zatížení. Výpočet by měl být součástí projektu.
 • Výkop se směrem do hloubky nesmí zužovat, ale spíše rozšiřovat, běžná šířka základových pasů je 50 cm, v horní části je možné zúžení na min. 30 cm, ovšem s ohledem na konstrukci zdiva. Základ ale musí na každé straně přesahovat cca o 10 cm šířku zdiva.
 • Dno výkopu musí být vodorovné, a to i v případě zakládání ve svahu. V tom případě musíte základy provádět stupňovitě.
 • U sypké a nesoudržné zeminy si výkop vždy vyztužte bedněním.
 • Beton do základových pasů ukládejte po vrstvách 15-20 cm vysokých, každou vrstvu zhutněte.
 • Základové pasy musí být pod každou nosnou stěnou a zděnými příčkami, stejně tak musí být i pod schodištěm a komíny.
Jak postavit základy domu - skrývka ornice
Před stavbou základů domu je nutné skrýt ornici, kterou můžete, v případě dostatku prostoru, uložit na stavebním pozemku.

Návod na stavbu základů domu

V první řadě je nezbytné provést skrývku ornice a tuto uložit buďto na svém pozemku k pozdějšímu využití nebo v deponii.

Poté se můžete pustit do budování základů.

 • Proveďte výkopy pro základové pasy. Ideálně bagrem.
 • Proveďte bednění pro betonáž základových pasů v případě, že budete základy dělat z monolitického betonu.
 • Vložte uzemňovací pás pro napojení hromosvodu, armaturu pro vyztužení základů a nezapomeňte na průchody pro sítě.
 • Vylijte betonem po vrstvách 15-20 cm, upravte povrch základů do roviny, nechte zatvrdnout a případně demontujte bednění.
 • Použijete-li na vybudování prefabrikované tvárnice, nemusíte budovat bednění. Tvárnice vyztužíte dle projektu a zalijete betonem.
Hloubení rýh pro stavbu základových pasů.
Hloubení rýh pro stavbu základových pasů.
Základy domu se ztraceného bednění.
Základy domu se ztraceného bednění.

Výhodnější je objednat si beton z betonárky, protože tak docílíte požadované třídy betonu a ušetříte si práci a čas s jeho mícháním na stavbě. Pokud máte na pozemku vysokou hladinu spodní vody, vybudujte výkop pro základy hlubší a na dno základového pasu vysypte cca 20–30 cm vysokou vrstvu štěrku, čímž vytvoříte drenáž a posílíte odolnost základů proti působení vody. Případně lze použít hydroizolaci.

Základová deska svépomocí

V případě, že se rozhodnete realizovat svépomocí i základovou desku, bude další postup následující:

Tip: Plánujete vlastní projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

 • Po vytvrdnutí základových pasů vyplňte kamenem prostor mezi základovými pasy, vyrovnejte a zhutněte ho.
 • Osaďte ležatou kanalizaci, rozvody vody a další dle projektu.
 • Založte výztuž základové desky, obvykle kari sítě, po celé ploše mezi pásy.
 • Připravte bednění pro vylití základové desky.
 • Vylijte základovou desku betonem a nechte několik týdnů zrát do vytvrdnutí, ideálně cca 40 dní. Během prvních několika dnů je potřeba beton v parných slunečných dnech kropit vodou, aby nebyl narušen proces hydratace a beton nepopraskal.  

Jak dlouho je ideální kropit základovou desku se dočtete v tomto článku.

 • Nyní můžete začít s vlastní stavbou domu.

Pokud si necháte základovou desku postavit stavební firmou, zkontrolujte si rovinnost základové desky. Základní tolerance základové desky jsou uvedeny zde.

Nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů