Cena základové desky – orientační výpočet ceny

soutez

Jak jste již sami mohli vydedukovat, na základové desce stojí celý váš dům a s ním i veškerá zodpovědnost. Mohli bychom vám doporučit ty nejlepší materiály, nejlepší systémy provedení, ale podstatnou složkou celé výstavby bude její finanční stránka. Během samotného plánování je přirozené ušetřit kdejakou korunu, ale položme si otázku, vyplatí se ve finále naše počínání? V článku se zaměříme konkrétně na cenu základové desky, kolik stojí její výstavba a od čeho se cena základové desky odvíjí.

Kolik stojí stavba základové desky?

Materiály a samotný systém provedení konstrukce základové desky jsou vždy oceněné. Na některých místech realizace objektu se dá ovšem ušetřit, ale zrovna u základové desky to není nejlepším řešením. Kromě samotného materiálu jako je beton, štěrk, ocelová výztuž atd., se cení i práce. Pokud si vše neplánujete udělat sami, budete muset počítat i s touto složkou v rozpočtu. Rozpočet jako takový bývá obvykle součástí projektové dokumentace a předtím, než výstavba započne, musí být investorem schválen.

Může vás zajímat: Jak postavit základovou desku svépomocí krok za krokem.

Cena za přípravu pro stavbu základové desky

Ceny, které zde budou uváděny nejsou minimální (berte je spíše jako přibližné). Předtím než vám povím o samotné základové desce, uvedu i cenové ukazatele pro celou základovou konstrukci.

  • Začněme tedy shrnutím ornice. V tomto případě se může cena mírně lišit, jelikož záleží na ploše pozemku, kvalitě půdy a její členitosti. Kromě samotného pozemku zde hraje roli i vzdálenost firmy od staveniště, cena za dopravu se taktéž připočítává. Obvykle jde však celkově o 4 000 korun.
  • Dalším krokem je přizvání geodeta k výstavbě. Geodet vám vytyčí hranice pozemku a zaměří budoucí polohu základů, resp. stavby. Většinou se jeho práce účtuje okolo 1500 až 2000 korun, výjimkou však nejsou ani ceny za 4 000 – 5 000 Kč.  
  • Dostáváme se k fázi výkopu základů. Tady je cena rozdílná. Někdy se setkáte s hodinovou mzdou, někdy bude zase účtována určitá suma. Ve většině případů se jedná o 8 000 korun za celý pozemek. Platí tu stejné pravidlo jako u skrývky ornice – záleží na pozemku a jeho struktuře. V případě hodinové mzdy se potom udává 500 korun na 1 hodinu.

Cena základové desky

Cena betonu

Na řadě je betonování základů a základové desky. Je za potřebí výpočet objemu betonu, neboť se jeho cena udává v kubících. Kubík betonu vyjde přibližně od 1500 do 2000 korun, za beton vyšší pevnosti zaplatíte až 3 000 Kč. Kromě potřebného množství záleží i na jeho pevnostní třídě, přičemž se stoupající pevností betonu obvykle cena materiálu roste. Na cenu má nepatrný vliv také stupeň vlivu prostředí, ve kterém se bude základová deska nacházet.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka - IN3

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Musíte zde však počítat i s jeho dopravou, která je přibližně do 2 000 korun. Veškeré cenové ukazatele směřují na obyčejný rodinný dům, proto i cena betonu bude mezi 35 000 až 40 000 korun. Více o ceně betonu se dočtete v článku Kolik stojí kubík betonu.

Ztracené bednění

Další položkou na seznamu je ztracené bednění. V našich stavebninách se setkáte s cenou 50 korun za jednu betonovou tvarovku. Ve finále jich však bude zapotřebí mnohem více a cena se tak může vyšplhat až na částku kolem 4 500 korun. Podstatnou součástí je armatura. Ceny ocelových tyčí se uvádí v kilogramech a opět záleží na tloušťce prutu, jeho pevnosti, rozměru atd. Cenová škála je potom mezi 25 až 35 korun za 1 kg. Nezdá se to jako příliš velká částka, každopádně ve finále za celou armaturu zaplatíte cca 15 000 až 20 000 korun (50–60 ks prutů).

Ztracené bednění se používá zejména pro stavbu základových pásů. U větších staveb tvoří podstatnou část nákladů, čímž je navýšena celková cena základové desky.
Ztracené bednění se používá zejména pro stavbu základových pásů. U větších staveb tvoří podstatnou část nákladů, čímž je navýšena celková cena základové desky.

Podkladní štěrk

Cenu štěrku vyhledáte v jednotkách t nebo m3.  Opět je zde jedno velké „záleží“. Jsou různé druhy frakce a od nich se potom odvíjí i cena. U základové desky se nejčastěji používá rozměr štěrkových zrn 16–22 mm a cena za 1 m3 je 800 korun.

Bednění základové desky

V další fázi je na řadě bednění. OSB desky se cení mezi 100 až 200 korun na m2. Výsledný cena se tedy uvádí 1500 až 3500 korun.

Tip: Plánujete vlastní projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

V následující tabulce jsou uvedené přibližné ceny práce i potřebného materiálu. Záleží však na velikosti vaší základové desky a již zmíněných kritériích (ceny jsou v hodnotách s DPH). Co avšak považuji za důležité, je doplnění drobných, a ne tolik viditelných investic do celkového rozpočtu. Pokud se rozhodnete nevyužít stavebních firem, zvažte i finanční náklady v podobě brigádníků, dopravy, pracovního nářadí, vodní ochrany betonu atd.

Celková cena vé desky – ukázkový příklad
POLOŽKACENA
Beton na základovou desku35 000
Bednění2 500
Štěrk10 000
Armování18 000
Písek2 500
Vibrační pěch – žába (zapůjčení)500
Vibrační lať (zapůjčení)500
Vibrační deska (zapůjčení)500
Hmoždinky, vázací dráty, vruty…600
Celková suma70 100
Cena základové desky bez nákladů na zemní práce, betonáž základových pásů apod.
Celková cena základové konstrukce
POLOŽKACENA
Shrnutí ornice4 000
Zaměření a vytyčení pozemku2 000
Výkop základových pasů8 000
Beton na základové pasy38 000
Ztracené bednění4 500
Latě na lavičky (vč. vrutů)500
Zemnící pásek5 000
KG trubky, ležatá kanalizace…7 000
Sprej na značení250
Stavební dozor13 000
BETONOVÁ DESKA70 100
Celková suma152 350
Cena základové konstrukce včetně zemních prací a ostatních nákladů.

Čím je cena základové desky ovlivněna?

Už v samotném článku bylo zmíněno několik faktorů, které by vám mohli zamávat s výslednou cenou. Největším parametrem je však velikost stavby. Čím větší bude váš dům, tím větší bude i plocha základové desky. Rozdílná cena bude také u základové desky pro dřevostavbu a pro stavbu zděnou, která vyžaduje vyšší únosnost, a tudíž i vyšší tloušťku základové desky. V neposední řadě budou tedy dražší základové konstrukce realizované ve svahu než na rovném terénu. Na závěr článku už je to jen samotná cena za materiál. Zde platí pravidlo – vyšší kvalita, vyšší cena.

dodavatel

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů