Projekt zateplení domu

Realizovat zateplení domu bez projektu je sice možné, ale rozhodně bychom vám to nedoporučovali. Kvalitní projekt vám zajistí provedení zateplení přesně dle požadavků a potřeb vašeho domu, pro prováděcí firmu bude představovat přesný návod pro realizaci a pro vás bude zároveň i podkladem pro případnou reklamaci. Projekt zateplení domu využijete rovněž v případě, když budete žádat o státní dotaci.

Co projekt zateplení obsahuje

V první řadě je nutné nechat si zpracovat energetický posudek domu, na základě kterého vám teprve projektant může navrhnout optimální tloušťku a vhodný druh zateplovacího systému přesně pro váš dům.

Projekt zateplení vám stanoví podrobnou skladbu zateplovacího systému, jaký druh izolantu je pro váš objekt použitelný a v jaké tloušťce, způsob kotvení zateplovacího systému a dále nezbytné výpočty, prokazující splnění požadovaných normových hodnot po zateplení.

Jakou tepelnou izolací použít?

Co se týká použitého izolantu, tak ne každý lze použít na všechny typy staveb, je rozdíl, zateplujete-li rodinný dům nebo se jedná o zateplení bytového domu, či domu užívaného osobami se sníženou pohyblivostí. Nejpopulárnějším a nejvíce využívaným je stále ještě pěnový polystyren. Lze jej bez obav použít u budov do výšky 22 m. Pro vyšší objekty nebo pro budovy, které využívají osoby s omezenou pohyblivostí, je nutné použití zateplovacího systému s třídou reakce A1 nebo A2, což je například minerální vata. Pro porovnání zateplovací systém s pěnovým polystyrenem má třídu reakce na oheň B, samotný polystyren má třídu reakce na oheň E.

Projekt zateplení domu je vyžadován pouze v některých případech - například když chcete žádat o dotaci na zateplení domu.
Projekt zateplení domu je vyžadován pouze v některých případech – například když chcete žádat o dotaci na zateplení domu.

Tloušťka izolace

Rovněž i tloušťku izolace rozhodně nepodceňujte, protože každý centimetr navíc je rozhodující a má vliv na účinnost zateplení. Doporučovaná tloušťka izolace pro zateplení fasády je cca 15 cm, pro maximální efekt se doporučuje 20 cm. Pro stanovení konkrétní tloušťky je nutné zhotovit výpočet tloušťky izolace.


Projekt - nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Projekty-IN
Na co projektová dokumentace bude?

Popis budovy

Střecha objektu bude...
Stavba bude...
Projektová dokumentace bude obsahovat...

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Projekt by měl též zohlednit i kritická místa, kde by mohlo docházet ke vzniku vlhkosti po realizovaném zateplení

Projekt zateplení a rozpočet stavby

Projekt zateplení dále obsahuje rozpočet stavby, který vám přesně stanoví veškerý použitý materiál, a hlavně i cenovou kalkulaci, takže nebudete při realizaci zaskočeni cenou. Tématem položkový rozpočet se více zabýváme v článku Položkový rozpočet – co obsahuje a proč si jej nechat zpracovat.

Zateplení domu – stavební povolení/ohlášení stavby

Dle stavebního zákona je zateplení pláště stavby považování za změnu stavby – stavební úpravu (§ 2 odst. 5 c) zákona 183/2006 Sb.).

V ustanovení § 103 odst. 1 d) stavebního zákona je dále uvedeno, že stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou.

Tip: Potřebujete projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Z tohoto by se dalo usoudit, že ani zateplení domu nevyžaduje žádné povolení.

Ovšem v úvahu připadá zmiňovaný vzhled stavby – některé úřady k této problematice přistupují tak, že pokud nedochází k barevné změně, tj. nová úprava fasády po zateplení v podstatě odpovídá původnímu vzhledu, není potřeba žádné povolení.

Stejně tak je problematická i požární bezpečnost stavby. Toto by ale měl vyřešit projekt požární bezpečnosti stavby (PBŘ), který byste měli mít zpracovaný právě v rámci projektové dokumentace zateplení a kde bude jasně stanoveno, zda má realizace zateplení vliv na požární bezpečnost stavby nebo ne.

Zateplení domu a zastavěná plocha

Dále je rozdílný názor na rozšíření zastavěné plochy objektu, ke kterému dojde díky tloušťce izolantu. Pokud bychom k tomu přistupovali tak, že dojde k rozšíření zastavěné plochy o tloušťku izolace, potom by zateplení domu vyžadovalo minimálně územní souhlas, případně i územní rozhodnutí.

Většina stavebních úřadů k problematice zateplení přistupuje tak, že vyžadují vydání příslušného povolení, tj. minimálně ohlášení stavby u rodinných domů nebo stavební povolení u bytových domů a staveb neuvedených v ustanovení § 104 stavebního zákona.

Bohužel, zákon je takový, jaký je a zatím žádná novela nepřinesla slibované zlepšení a zjednodušení, je proto nejlepším postupem vždy se předem informovat na konkrétním místně příslušném úřadě.

Projekt - nazávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Projekty
Na co projektová dokumentace bude?
Střecha objektu bude...
Stavba bude...
Projektová dokumentace bude obsahovat...

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů