Je pro zateplení domu potřeba stavební povolení či ohlášení stavby? | stavimbydlim.cz

Je pro zateplení domu potřeba stavební povolení či ohlášení stavby?

Energie na vytápění jsou drahé a je škoda, aby teplo utíkalo skrze staré neizolované zdi. Staré domy je vhodé zateplit a spořit tak na výdajích za energie. Víte však, zda pro zateplení rodinného domu potřebujete stavební povolení či ohlášení stavby?

zateplení-fasády-domu
zateplení-fasády-domu

Zateplení domu – stavební povolení?

Stavební zákon (k nalezení například ZDE) mluví o zateplení domu v § 103 následovně:

 (1) Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují

d) stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou

V tomto případě nás zajímá posouzení, zda zateplením dojde ke změně vzhledu stavby a zda zateplení stavby ovlivní požární bezpečnost stavby.

Pokud je na zatepleném objektu zhotovena fasáda stejné barvy a odstínu a nemění se požární bezpečnost stavby, není potřeba ohlašovat stavbu ani žádat o stavební povolení.

cena zateplení fasády
cena zateplení fasády

To stejné platí i u osazení nových oken. Pokud budou okna vzhledově stejná, jako okna původní, není potřeba žádat o stavební povolení ani stavbu ohlašovat. Pokud budou okna vzhledově rozdílná, je třeba stavbu ohlásit.

Rozhodujícím faktorem je také velikost stavby. § 104 stavebního zákona, kde je uvedeno:

(2) Ohlášení vyžadují změny dokončených staveb uvedených v odstavci 1, pokud jejich provedením nebudou překročeny uvedené parametry.

Zateplení fasády - poptávkový formulář
Zateplení fasády - poptávkový formulář

Pokud tedy dojde k překročení parametrů uvedených v § 104, odst. 1, bude vyžadováno stavební povolení, v opačném případě si postačíme bez povolení a ohlášení stavby.

V § 96 je dále uvedeno:

(2) Územní souhlas postačí v případech

zateplení-fasády-domu
zateplení-fasády-domu

a) stavebních záměrů uvedených v § 103,

b) ohlašovaných staveb, jejich změn a zařízení,

c) změn staveb

Z toho vyplývá, že v případě zateplení budovy je vyžadován územní souhlas (jak vyřídit územní souhlas – formulář, přílohy).

Dále vás může zajímat:

Jak vyřídit stavební povolení a co je k tomu potřeba.

Jak provést zateplení střechy? Izolace střechy krok za krokem

Lepidlo na polystyren – lepení polystyrenu

Nezávazná poptávka - zateplení domu


  • Zadání poptávky je zdarma.
  • Poptávka není závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Nabídky od firem si můžete porovnat přímo v e-mailu.
 

1 komentář u „Je pro zateplení domu potřeba stavební povolení či ohlášení stavby?“

  1. Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují stavební úpravy a udržovací práce § 79 odst. 5 stavebního zákona. Zateplení domu je takovouto stavební úpravou. Nepotřebuji tedy ani územní souhlas, jak uvádíte v tomto článku.

Komentáře nejsou povoleny.