Typy střech podle tvaru – jaké jsou u nás nejběžnější

Nejběžnějšími typy střech jsou u nás střecha sedlová, valbová a polovalbová. Každá vypadá jinak a nabízí také jiné prostorové možnosti, co se využití podstřešního prostoru týká.

Definice

Střecha je definována jako obvodová stavební konstrukce, ohraničující budovu shora, zpravidla nad posledním podlažím, výjimečně i z boku a je součástí hlavních konstrukcí budovy. Jejím úkolem je zejména chránit budovu před vnějšími vlivy venkovního prostředí. Zároveň musí splňovat i požárně bezpečnostní požadavky na střešní konstrukce. Každá střecha je složena z nosné střešní konstrukce, ze střešního pláště a dále z doplňkových konstrukcí a prvků.

Typy střech podle jejich tvaru

Podle tvaru a využití se střechy dále rozdělují na různé typy. V podstatě základní rozdělení je na střechy rovné a střechy šikmé, přičemž tyto se dále dělí na různé další podskupiny.

Jednotlivé typy střech

Sedlová střecha

Sedlová střecha patří k základním jednoduchým typům střech s nejčastějším využitím. Je tvořena dvěma šikmými střešními rovinami, spojenými v hřebeni, dvěma štíty a dvěma okapy. Někdy může být i obrácená sedlová střecha, kdy dvě šikmé roviny nevytváří hřebem, ale stýkají se v úžlabí.

Variantou sedlové střechy dále často bývá střecha křížová nebo polokřížová, která je tvořena propojením dvou sedlových střech se stejnou výškou hřebene.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka - IN3

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Typy střech - sedlová střecha
Sedlová střecha je nejběžnějším typem střechy. Je vhodná pro vícepodlažní domy s obytným podkrovím.

Více podrobných informací k sedlové střeše (sklon, skladba střechy, montáž) naleznete v tomto článku.

Valbová a polovalbová střecha

Tento typ střechy vychází z klasické sedlové střechy, ale na rozdíl od ní má místo štítu další šikmou rovinu – valbu. Podle velikosti a rozsahu této další střešní plochy se potom hovoří o polovalbové nebo valbové střeše. Čili valbová střecha je tvořena čtyřmi šikmými plochami a hřebenem, má okapy ve stejné výši, nemá žádný štít. Polovalbová střecha je rovněž tvořena čtyřmi šikmými střešními plochami a hřebenem, ale má alespoň částečně ponechaný štít a okapy na dvou stranách střechy jsou výš.

Valbová střech – více informací

Polovalbová střecha – více informací

Tip: Plánujete vlastní projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Polovalbová střecha
Polovalbová střecha
Valbová střecha se hodí především na bungalovy bez obytného podkroví.
Valbová střecha se hodí především na bungalovy bez obytného podkroví.

Stanová střecha

Tato střecha je podobná střeše valbové, ale na rozdíl od ní netvoří střešní roviny hřeben, ale jsou trojúhelníkového tvaru a všechny se stýkají v jednom bodě. Standardně je tvořena čtyřmi střešními rovinami, ale mohou být i stanové střechy víceúhelníkové.

Variantou této střechy je střecha jehlanová s ostrým spádem střešních rovin.

Pultová střecha

Jedná se o vůbec nejjednodušší typ střechy. Je tvořena pouze jednou šikmou střešní rovinou s jedním okapem a třemi štíty.

Pultová střecha
Pultová střecha je tvořena jednou střešní rovinou.

Mansardová střecha

Jde v podstatě o variantu sedlové střechy, kdy je každá šikmá střešní plocha mezi hřebenem a okapem ještě jednou zalomena pod jiným sklonem. Prostor pod touto střechou se nazývá mansarda neboli obytné podkroví. Někdy se vytváří falešná mansarda, kdy není zalomená střešní plocha, ale vzhledu mansardy je dosaženo provedením shodné střešní krytiny na části svislé stěny horního podlaží.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů