Pultová střecha – stavba, konstrukce, sklon

Co si představit pod pojmem pultová střecha? Pultové střechy najdeme především u moderních staveb, především u pasivních rodinných domu, ale také přístavků a jednoduchých staveb. Skládá se z jedné anebo více nakloněných střešních rovin. Každá střešní rovina je ohraničena samostatným okapem a hřebenem. Po stranách jsou boční štíty a hřebenové štíty.

Jak se staví pultová střecha

Stavbu pultové střechy (např. na přístřešku) zvládnete i svépomocí, konstrukce střechy je poměrně jednoduchá. Jde o tzv. prázdný krov. Střecha je tvořena rastrem krokví, osedlanými na pozednici a hřebenové vaznici. Pultová střecha má mírně skloněnou rovinu. Sklon střechy musí být v souladu již s předem zvolenou krytinou (dle bezpečného sklonu střešní krytiny).

Pultová střecha pasivního domu
Pultová střecha se používá nejčastěji pro zastřešení pasivních domů, přístřešků, garáží, dílen a dalších menších staveb.

Konstrukce pultové střechy rodinného domu je již však záležitost pro odborníky. Krovy této střechy se zhotovují ve vaznicové soustavě jen pro menší rozpětí, asi do 8 m. Vyvázat krov pultové střechy lze několika způsoby. Vaznice plných vazeb mohou být:

  • kozové,
  • stojaté,
  • ležaté,
  • anebo věšadlové.

Někdy bývá vaznice pultové střechy podepřena zděnými pilíři. V příčném směru je krov zabezpečen vzpěrami a kleštinami. Vazníky pultové střechy dané projektovou dokumentací se ukládají přímo na betonový pozední věnec a kotví se do něj ocelovými kotvami. K zajištění prostorové stability střešní konstrukce se krajní vazníky spojí s příhradovými vazníky.

Pultová střecha má standardně sklon 15 - 45 °.
Pultová střecha má standardně sklon 15 – 45 °.

Výhody a nevýhody pultové střechy z hlediska realizace podkroví

Pultovou střechu najdete většinou u moderních pasivních domů. Má sklon 15°až 45°. Pultová střecha se pro realizaci podkroví zpravidla nepoužívá, jelikož je pod střešní šikminou zavěšen podhled a podstřešní prostor tak nemá žádné šikmé, ani zkosené plochy. Nosnou konstrukci pultové střechy však lze ponechat i přiznanou, vizuálně se však bude jednat o podkroví odlišné od podkroví pod sedlovou, polovalbovou či valbovou střechou. Také musíme počítat s tím, že ji můžeme osadit jen určitým typem střešní krytiny.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Stavba střechy - IN
Jedná se o:

Podrobné informace k poptávce

Typ střešní krytiny
Co vše si přejete realizovat?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Výhody pultové střechy

K výhodám pultové střechy řadíme především menší náklady spojené s její konstrukcí a výstavbou. Samotná konstrukce pultové střechy je rychlá a jednoduchá. Domy s pultovou střechou jsou úsporné v rámci spotřeby nákladů na vytápění, zvláště pak, je-li její plocha postavena do návětrné strany. Mají nízký únik tepla, čímž ušetříte na energiích při vytápění domu. Vyznačují se také delší životností a snadnou údržbou.

Kalkulace ceny střechy_02

Pultové střechy jsou vhodné také na pergoly, garáže nebo jednoduché přístřešky. Jako střešní krytinu můžete použít asfaltové pásy, plech anebo taškové krytiny. Krov pultové střechy musí být postaven v souladu s krytinou, kterou chcete střechu osadit.

Optimální sklon pultové střechy

Pultová střecha patří mezi šikmé střechy se sklonem od 15°do 45°. Přesněji upravuje optimální sklon střechy technická norma ČSN 73 1901. Střecha se navrhuje tak, aby se na povrchu netvořily kaluže. To se zajistí dostatečným sklonem krytiny. Riziko tvorby kaluží se musí zohlednit v návrhu krytiny. Plynulému odtoku vody z okapu do žlabů nebo vtoků nesmí bránit žádné překážky. Je-li nutné umístit na rovinu střechy komíny, výtahové šachty, sněhové zachytávače, solární systémy a jiné, nesmějí být tyto překážky v místech s koncentrovaným tokem po střeše v blízkosti úžlabí či vtoků vody.

Tip: Chystáte se na novou střechu? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Stavba střechy
Jedná se o:
Typ střešní krytiny
Co vše si přejete realizovat?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů