Valbová střecha

soutez

Valbová střecha je optimální pro regiony s náročnými atmosférickými podmínkami v podobě silných dešťů a silnými větrnými poryvy. Úhel sklonu valeb pro oblasti s mírnými dešťovými srážkami je 5° až 40°, při silném zatížení 40°až 60°.

Valbová střecha je tvořena čtyřmi střešními rovinami. Dvě protilehlé mají tvar lichoběžníku, na vrcholu jsou spojeny hřebenem a dvě mají tvar trojúhelníku a jsou spojeny k lichoběžníkovým stranám.

Valbová střecha nemá štíty.

Výška všech čtyř střešních rovin je stejná. Okap rovnoměrně lemuje spodní část valbové střechy a voda stéká po čtyřech stranách střešních rovin. Valbová střecha patří mezi nejčastěji používaný typ výstavby střechy pro svoji elegantnost a praktičnost.

Optimální sklon valbové střechy

Sklon valbové střechy volíme podle krytiny, kterou chceme střechu osadit. Každá střešní krytina má svůj tzv. bezpečný sklon střešní krytiny daný normou ČSN 731901. Valbová střecha patří tvarově mezi šikmé střechy, které mají sklon 10°- 45°, střechy strmé mají sklon 45°- 60°. Doporučeným a bezpečným sklonem valbové střechy je však 35°- 45°, a to z důvodu dobrého odvodu vody z povrchu střechy a střešní krytiny.


Nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Stavba střechy - IN
Jedná se o:

Podrobné informace k poptávce

Typ střešní krytiny
Co vše si přejete realizovat?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Převod procent na stupně

Pozor si dávejte na vyjádření jednotek ve stupních a v procentech. Výraz stoprocentní sklon je spád 100 cm na metr délky a to je 45°. Počítá se (výška štítu od vrcholu k okapu/ polovina délky štítu střechy) x 100. Výsledkem je sklon střechy v %. Metod měření sklonu střechy je více.

Kalkulace ceny střechy_01

Více k převodu procent na stupně.

Valbová střecha a její konstrukce

Konstrukce střechy může být trámová pro podkroví nebo příhradová pro bungalovy. V první fázi výstavby určíme účelovost střechy v rámci obyvatelného podkroví. Tzn. sklon valbové střechy. Čím strmější valbová střecha je, tím je podkroví prostornější. Obecně valbová střecha působí architektonicky efektně, ale pro vestavbu podkroví není příliš vhodná – všechny čtyři střešní roviny jsou šikmé. Podkrovní místnosti pak musí využít pouze prostor střední části půdy.

Tip: Chystáte se na novou střechu? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Valbová střecha
Valbová střecha je méně vhodná pro podkroví vzhledem ke čtyřem šikmým rovinám.

Valbová střecha z příhradových vazníků

 • Ke konstrukci valbové střechy můžete použít prefabrikovaný vazníkový krov.
 • Vaznice vytvářejí tzv. vaznicový věnec a krokve jsou uloženy na nárožní krokvi.
 • Sběžiště nárožních krokví je nutné zajistit kleštinami do sloupků pod rohy vaznic.
 • Rohy vaznicového věnce podpírají svislé sloupky. Valbové vaznice s délkou větší než 4,5 m se musí podepřít sloupky i uprostřed.
 • Pokud uvažujete o podkrovním bydlení pod valbovou střechou, zkonstruujte také vikýře pro vedení světla.

Valbová střecha a podkroví

Výhodou podkrovního bydlení můžete spatřit v originálnosti prvků, které zasahují do prostoru bytu. Mohou to být např. trámové příčky, které mohou mít i funkční využití. Pokud je podkrovní byt vybaven dostatečným množstvím oken, znamená to i více světla, zvláště v zimním období. Podkrovní bydlení je také pocitově útulnější.

Nevýhodou může být horko v létě, nebo hlučnost při dešti, který ale mnoho z nás miluje. Také pořízení nábytku na míru je finančně náročnější. Klimatické podmínky vám pravděpodobně připraví častější rekonstrukce v rámci výměny střešních oken.

Výška podkroví

Požadavky na obytnou místnost v prostorách se šikmými stropy řeší vyhláška č. 268/2009 Sb. a ČSN 73 4301 s menšími rozdíly. K bydlení lze využít jen střední část podkroví. Obecně tedy platí min. výška 2,3 m nejméně nad polovinou podlahové plochy, která je vymezena pomyslnou rovinou kolmou k rovině podlahy, protínající rovinu zkoseného stropu ve výšce 1,3 m nad podlahou.

poptavka
poptavka
dodavatel

Střešní okna

Střešní okna v podkroví musí být osazena tak, aby jejich spodní hrana byla umístěna 1,1 m nad podlahou. Místnost pro spaní jedné osoby má mít objem nejméně 20 m3, pro dvě osoby má mít objem nejméně 30 m3.

Nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Stavba střechy
Jedná se o:
Typ střešní krytiny
Co vše si přejete realizovat?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů