Jaký je minimální spád podokapního žlabu, terasy, balkonu, chodníku a jiných konstrukcí?

Kdo staví dům svépomocí, se spády konstrukcí se setkává prakticky každý den. Minimální spády konstrukcí jsou uvedeny vždy v příslušné technické normě. V tomto článku najdete všechny nejčastější spády na jednom místě. Jaké je tedy minimální sklon terasy, podokapního žlabu, zámkové dlažby, kanalizace, nebo chodníku? Ukažme si vše.

Spád konstrukce v procentech vs. stupních

Minimální a doporučené spády konstrukcí jsou udávány v procentech nebo stupních. V tomto případě si postačí zapamatovat, že jeden stupeň (°) je přibližně 1,75 %. Jak jistě všichni víte, sklon 1 % je převýšení 1 cm na 1 m. Níže je uvedena převodní tabulka sklonů, abyste nemuseli stupně přepočítávat.

Převodní tabulka sklonů

Sklon

Sklon

Sklon Sklon Sklon Sklon
ve stupních v procentech ve stupních v procentech ve stupních v procentech
(°) (%) (°) (%) (°) (%)
0,5 0,87 14 24,93 30 57,74
1 1,75 15 26,8 31 60,09
1,5 2,62 16 28,68 32 62,49
2 3,49 17 30,57 33 64,94
2,5 4,37 18 32,49 34 67,45
3 5,24 19 34,43 35 70,02
4 6,99 20 36,4 36 72,65
5 8,75 21 38,39 37 75,36
6 10,51 22 40,4 38 78,13
7 12,28 23 42,45 39 80,98
8 14,05 24 44,52 40 83,91
9 15,84 25 46,63 41 86,93
10 17,36 26 48,77 42 90,04
11 19,44 27 50,95 43 93,25
12 21,26 28 53,17 44 96,57
13 23,09 29 55,43 45 100

Minimální spád střešního žlabu

Střešních žlabů je několik druhů a každý má jiný minimální doporučený spád. Střešní žlaby se dělí a podokapní (nejznámější), nástřešní, nadřímsový, mezistřešní a zaatikový. Minimální spády pro jednotlivé plechové střešní žlaby se liší a jsou uvedeny v technické normě ČSN 73 3610 – Navrhování klempířských konstrukcí.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka - IN3

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Minimální spád střešního žlabu

podokapní a nástřešní žlab – minimální spád (sklon) 0,5 %

mezistřešní a zaatikový žlab – minimální spád (sklon) 1,0 %

nadřímsový žlab – minimální spád (sklon) 0,66 %

Tip: Plánujete vlastní projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Minimální spád střechy

Ať již stavíte nebo navrhujete plochou, šikmou nebo strmou střechu, vždy je potřeba dodržte minimální, lépe pak doporučené sklony střešní roviny.

Minimální spád ploché střechy

Plochá střecha je střecha, která má spád střešní roviny maximálně do 5° (8,75 %). Střecha s vyšším sklonem je střecha šikmá (do 45°) nebo střecha strmá (nad 45°). Minimální sklon plochých střech s povlakovou hydroizolační vrstvou je 1°, nebo-li 1,75 %, avšak doporučená hodnota je 3°. To je sklon, při kterém nehrozí riziko vzniku kalužin na střeše objektu.

Minimální spád střešní atiky

Pokud navrhujte plochou střechu, jistě budete řešit i spádování střešní atiky. Minimální sklon střešní atiky je 3° (5,24 %). Důležité je, aby byla atika vyspádovaná směrem na střešní rovinu a nestékala tak na fasádu objektu.

Minimální spád šikmé střechy

Minimální spád šikmé střechy je volen na základě navržené střešní krytiny. Každá střešní krytina má jiné vlastnosti, je více či méně těsná a proto pro každou existují jiné minimální sklony střechy. V technické normě ČSN 73 1901 jsou uvedeny nejmenší sklony skládaných střešních krytin. Jedná se však o všeobecné minimální hodnoty, skutečný sklon střechy je vhodné navrhovat dle technického listu či podkladu pro projektování příslušného výrobce střešní krytiny, jež je na střechu navržena. Níže je uvedená tabulka s vybranými hodnotami minimální sklonů pro střechy se skládanou krytinou.

Skládaná krytina Sklon (°)
Krytina z tašek pálených Taška obyčejná, dvojitá 30
Taška drážková tažená 35
Taška ražená drážková se spojitou vodní drážkou 22
Vlnovky 35
Prejzy 40
Krytina z tašek betonových obyčejných 30
Krytina z vláknocementových prvků rovinných Jednoduchá 30
Dvojitá 25
Krytina z vláknocementových vlnitých desek 15
Krytina z vlnitého plechu a plechu imitujícího tvar taškových krytin 15
Krytina z asfaltových šindelů 18

Minimální sklon balkónu nebo terasy

Při řešení konstrukce balkónu nebo terasy se řeší spád hned ve dvou úrovních. Jednak musí být správně vyspádovaná hydroizolační vrstva balkonu nebo terasy, ale také nášlapná pochozí vrstva. U balkónu a teras, které jsou tvořeny dlaždicemi na rektifikačních podložkách nebo z prken určených pro konstrukci terasy se spádování pochozí vrstvy nemusí v zásadě řešit. Voda odteče mezi spárami a odvod zajistí vyspádovaná hydroizolační vrstva umístěná pod vrstvou pochozí. Minimální spád hydroizolační vrstvy balkonu nebo terasy je 1° (1,75 %). Minimální sklon pochozí vrstvy balkónu nebo terasy je taktéž 1° (1,75 %).


Čtěte dále: Jak správně provést hydroizolaci balkónu se dočtete v článku hydroizolace balkónů a teras PVC fólií.


Minimální spád chodníků a venkovní dlažby

V dnešní době nejrozšířenější venkovní dlažbou je dlažba zámková. I když je dlažba vyrobena z odolného betonu a spáry mezi dlažbou odvádí částečně vlhkost, je potřeba vydlážděnou plochu vyspádovat tak, aby dlažba nebyla dlouhodobě pod vlivem vlhkosti, což může mít za následek změnu barvy dlažby, v horším případě může dojít k výskytu výkvětů.

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


Ať se jedná o chodník, terasu nebo parkovací stání, je třeba plochu vyspádovat jak v podélném, tak v příčném směru. Minimální sklon zámkové dlažby v příčném směru je 2 % a v podélném 0,5 %.

Více si o pokládce můžete přečíst v článku pokládka zámkové dlažby svépomocí.

Minimální sklon kanalizačního a dešťového potrubí

Než uvedeme minimální spády potrubí, zmíníme se o názvosloví. Kanalizační potrubí se dělí na připojovací potrubí (potrubí, na které se napojují jednotlivé zařizovací předměty – umyvadlo, pračka, záchod, sprcha, vana), které se následně napojí na svislý odpad, který se v suterénu budovy nebo pod základy domu napojí na ležatý svod, který se následně napojí na kanalizační přípojku.

Minimální sklon (spád) připojovacího potrubí je 3 %. Minimální sklon ležatého svodu kanalizačního potrubí je 2 % v případě splaškového potrubí a 1 % v případě dešťového potrubí.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů