Jak položit chodník kolem domu?

Není váš chodník kolem domu takový, jaký byste si přáli? Nemusíte být zkušený stavitel, abyste si nový chodník udělali sami a přesně dle svých představ.

Uvedeme si postup, jak postavit chodník. Jde o základní návod na položení dlažby, vždy je dobré se informovat u odborníka či v technickém listu daného výrobku.

Přípravné a zemní práce

Pokud si chcete kolem domu vybudovat chodník (opravdu pochozí cestu, a ne příjezdovou cestu, protože pro automobily je potřeba použít jinou úpravu podloží), musíme začít úpravou podloží. Pokud začínáme na „zeleném trávníku“, je potřeba nejprve provést skrývku ornice (odstranit vrstvu s trávou a případnými kořeny a jinými biologickými zbytky), což je vrstva úrodné hlíny o tloušťce cca 20 – 30 cm dle lokality. Odtěžit je třeba také neúrodnou část zeminy, a to do takové hloubky, aby celková hloubka výkopu pro přípravu podloží pod dlažbu byla alespoň 250 – 300 mm hluboká. Hloubka výkopu závisí na způsoby přípravy podlaží a kladení dlažby, pro pochozí dlažby, však stačí zmíněných cca 250 mm.

Poté vrstvu původní zeminy udusáme, nejlépe zhutníme vibrační deskou. Obzvlášť je třeba zhutnit místa, kde se během výkopu odstranilo více zeminy než bylo potřeba a místo se pak doplnilo odtěženou zeminou. Takové místo by mohlo být v budoucnu rizikové a mohlo by být příčinou lokální propadliny dlažby.


Nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Zámková dlažba - IN
Vyberte typ zámkové dlažby:

Detail poptávky

m

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Chodník kolem domu je samozřejmě možné zpevnit obrubníkem, který se pokládá jako první, a to většinou napevno do betonového lože. Výkop se tedy provádí vždy o něco širší, aby bylo možné tyto obrubníky osadit.

Příprava podloží pod venkovní dlažbu

Pokladní vrstvu pro pochozí dlažbu lze provést dvěma způsoby. Na zhutněnou pláň se může položit vrstva hrubé štěrkodrtě frakce 0 – 63 mm o tloušťce cca 100 mm, která se zhutní vibrační deskou. Na tuto vrstvu se dále položí 50 mm štěrku frakce 8 – 16 mm, která se taktéž zhutní a jako poslední se položí štěrk frakce 4 – 8 mm (příp. 2 – 5 mm) o tloušťce 30 mm. Tato poslední vrstva se již nehutní, pouze se urovná do požadované roviny pomocí srovnávací latě a vodováhy. Na tuto vrstvu se již klade dlažba. Podkladní vrstva pod dlažbu se tedy skládá z:

 • 100 mm štěrkodrtě frakce 0 – 63 mm
 • 50 mm štěrku frakce 8 – 16 mm
 • 30 mm štěrku frakce 4 – 8 mm (popř. 2 – 5 mm)

Druhou variantou je položení vrstvy štěrku frakce 8 – 16 mm o tloušťce 100 – 150 mm, na kterou po zhutnění položíme štěrk frakce 4 – 8 mm (popř. 2 – 5 mm) o tloušťce 30 mm. Tuto vrstvu již nehutníme a opět se pouze srovná do požadované roviny. Podkladní vrstva pod dlažbu bude vypadat následně:

 • 100 – 150 mm štěrku frakce 8 – 16 mm
 • 30 mm štěrku frakce 4 – 8 mm (popř. 2 – 5 mm)

Kladení dlažby na připravené podloží

Jakmile je podkladní vrstva připravená a pečlivě urovnaná, začneme klást vybranou venkovní dlažbu. Začínáme vždy směrem proti spádu chodníku. Spáry mezi dlaždicemi by měly být 3 – 5 milimetrů. Dlaždice upevníme na místě jemným poklepem gumovou palicí. Během pokládky je vhodné kontrolovat rovinu kladené dlažby. Pomocí hliníkové latě či hoblované dřevěné desky kontrolujeme rovinu ve všech směrech, zda místy nedochází k propadlinám či vyvýšeninám v ploše. Přiložením z boku dlažby je vhodné zkontrolovat, zda je dlažba kladena v jedné linii a nejde „do oblouku“.

Vždy je velice důležité myslet na to, aby povrch cesty nebyl zcela vodorovný, ale měl mírný, okem nepatrný sklon směrem od stavby. Je to z důvodu odtoku vody směre od domu.

Tip: Chystáte se na novou zámkovou dlažbu? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Při práci s dlaždicemi, jak betonovými, tak kamennými, se určitě nevyhneme řezání. Buď si můžeme přístroj zapůjčit, nebo použít třeba úhlovou brusku.

Až máme pokládku hotovou, zasypeme spáry jemným pískem a pomocí smetáku písek vmeteme do volných spár. Po třech týdnech opakujeme a následně zbytky písku zameteme.

Důležitá je i volba dlažby. Pro použití venku nikdy nepoužívejte dlažbu určenou do interiéru. Nejčastěji se setkáte s nabídkou betonových dlaždic, jsou k dostání v mnoha tvarech i barvách. Možná je i kamenná dlažba, která bude působit přirozeněji než betonová. Nejpopulárnější zahradní dlažbou je v současnosti betonová zámková dlažba. Zde je přehled dalších možných zahradních dlažeb, kde vám poradíme, jakou zahradní dlažbu zvolit. Oblíbené jsou v posledních letech také tzv. kamínkové podlahy, které jsou tvořené kamínky jemné frakce, a pro spojení kamínků je používán dvousložkový epoxid.

Nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Zámková dlažba
Vyberte typ zámkové dlažby:

Section

m

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů