Bezpečný sklon krytiny

Každá střešní krytina má svůj tabulkově určený tzv. bezpečný sklon krytiny. Je to úhel, ve kterém se má střešní krytina položit, aniž by na ni byly kladeny další nadstandardní požadavky a opatření při pokládání.

U minimálního sklonu krytiny již musíme použít nutná doplňková opatření. Samotný sklon střešní konstrukce ovlivňuje i montáž dalších střešních komponentů. Při výběru střešní krytiny se raději poradíme s odborníkem nebo následujeme doporučení od výrobce střešní krytiny.

Kde najít bezpečný sklon krytiny

Hodnota bezpečného sklonu krytiny je uvedena v technickém listu každé střešní krytiny. Doplňková opatření navrhuje projektant v závislosti na typu krytiny, sklonu střechy a oblasti, ve které se objekt nachází.

Bezpečný sklon vláknocementové krytiny je 25 - 40 °.
Bezpečný sklon vláknocementové krytiny je 25 – 40 °.

Doplňková opatření

Mezi základní doplňková opatření při nedodržení bezpečného sklonu střešní krytiny patří pojistná hydroizolace neboli doplňková hydroizolační vrstva. Jedná se o vodonepropustnou hydroizolační fólii, která je umístěna přímo pod střešní krytinou. Zpravidla je uložena na tepelné izolaci a chrání ji před navlhnutím. Pokud není splněn minimální sklon krytiny, projektant musí navrhnout adekvátní typ pojistné hydroizolace a způsob její montáže.

Sklon střechy

Vhodnou krytinu pro vaši střechu také vždy vyberete v závislosti na změřeném sklonu střechy. Je několik způsobů, jak změřit sklon střechy. Existuje aplikace v mobilu, která dokáže změřit sklon relativně přesně. Měření aplikací může zaznamenat odchylky sklonu. Ideální a přesnou variantou, jak změřit správný sklon je za použití sklonoměru. Dobrý matematik spočítá správný sklon střechy také pomocí goniometrické funkce. Podle naměřených hodnot vybíráme vhodnou krytinu pro daný sklon.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Stavba střechy - IN
Jedná se o:

Podrobné informace k poptávce

Typ střešní krytiny
Co vše si přejete realizovat?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Bezpečný sklon krytiny – orientační hodnoty

Druh krytiny Bezpečný sklon krytiny ve stupních
Pálená taška 16–30
Betonová taška 22-25
Plechová – velkoformátová krytina 6-15
Plechová – maloformátová krytina 9-25
Plechová falcovaná krytina 7
Plechová skládaná krytina 30
Asfaltové šindele 15-26
Břidlicová taška 25-50
Vláknocementová šablona – Eternit 25-40
Krytina z dřevěných šindelů 35-40
Krytina z došků sláma a rákos 45

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Stavba střechy
Jedná se o:
Typ střešní krytiny
Co vše si přejete realizovat?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů