Sedlová střecha – sklon, skladba, montáž + porovnání sedlové střechy s jinými typy střech

Historicky nejrozšířenějším druhem střechy na českém území je sedlová střecha, a to jak u samostatně stojících rodinných domů, tak i domů v řadové zástavbě. Je častou střešní konstrukcí u chalup a domů ve vysokohorských oblastech.

Konstrukčně se sedlová střecha skládá ze dvou šikmých ploch o různém sklonu. Střecha je ohraničena okapy a štíty, vrchol sedlové střechy tvoří hřeben. Optimální sklon sedlové střechy je s ohledem na typ použité střešní krytiny 35° – 45° (více o sklonu sedlové střechy níže v článku).

Sedlová střecha a její výhody a nevýhody

Mezi hlavní výhody sedlové střechy patří:

 • Jednoduchá konstrukce s nižší nákladovostí
 • Rychlá montáž krytiny – žádná nároží
 • Možnost osazení mnoha typy střešních krytin
 • Nezadržuje vodu, zajišťuje bezpečné svádění vody do okapů
 • Nezadržuje sníh, po šikmině se sesouvá dolů a neulpívá na střeše
 • Minimalizace zatékání vody, která je dána strmou spádovostí střechy
 • Sedlová střecha je vhodná pro půdní vestavbu (podkrovní prostory)
 • Snadná údržba
 • Rozmanitost architektonického ztvárnění

Nevýhody sedlové střechy prakticky nejsou žádné. Je nejvíce voleným typem střechy. Sedlová střecha splňuje estetické nároky na vzhled celého domu a utváří jeho celkovou podobu, je stavebně variabilní.

Čím je tvořena sedlová střecha?

Sedlová střecha je konstrukčně řešena krovem s různou strmostí. Je tvořená dvěma střešními rovinami, které jsou ohraničené okapy, a dvěma štítovými zdmi. Krov přenáší zatížení do obvodových zdí. Krov sedlové střechy je tvořen následujícími prvky:


Nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Stavba střechy - IN
Jedná se o:

Podrobné informace k poptávce

Typ střešní krytiny
Co vše si přejete realizovat?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

 • Pozednice – trámy položené na obvodových zdech, do kterých se uchytí krokve.
 • Vazné trámy – trámy spojující protilehlé pozednice krovu. Ne vždy jsou však použity, na nových stavbách se tuhost krovu řeší upnutím pozednice do pozedního věnce, příp. pomocí táhla do stropní konstrukce.
 • Vaznice (středová, vrcholová) – vodorovný prvek vetknutý do štítových stěn a podepřen dřevěnými sloupky.
 • Krokve – trámy vytvářející sklon sedlové střechy. Krokve utváří střešní rovinu. Jsou uloženy na pozednici a vaznicích.
 • Kleštiny – vodorovný dřevěný prvek spojující dvě protilehlé krokve.
 • Sloupky – dřevěné trámky podepírající středovou, příp. vrcholovou vaznici.
Sedlová střecha - sklon a skladba sedlové střechy
Skladba sedlové střechy + optimální sklon sedlové střechy

Sedlovou střechu volíme vždy s přesahem. Přesah chrání obvodové zdi od povětrnostních podmínek. Zvolíme-li konstrukci bez přesahu je vhodné zvolit fasádu, která odolává vodě a povětrnostním podmínkám. Jako krytinu lze zvolit jakýkoliv materiál, a to dle sklonu střechy a doporučeného sklonu střešní krytiny.

Kalkulace ceny střechy_02

Porovnání sedlové střechy s valbovou, polovalbovou, stanovou a pultovou střechou

Sedlová střecha vs. valbová střecha

Valbová střecha se konstrukčně podobá sedlové střeše, na obou koncích má však místo štítu dvě šikmé sedlové plochy neboli valby. Dohromady tedy tvoří čtyři střešní plochy, které jsou na všech stranách ohraničeny okapem. Valbová střecha se většinou používá a je velmi oblíbená u samostatně stojících rodinných domů. Umožňuje využití podkroví k bydlení a lze na ní použít prakticky jakoukoli střešní krytinu.

Oproti sedlové střeše však vzhledem k chybějícím štítům není možnost osadit klasická okna pro prosvětlení podkrovního prostoru. Sedlová střecha je také v porovnání s valbovou střechou vhodnější pro realizaci podkroví, a navíc valbová střecha je složitější na realizaci.

Tip: Chystáte se na novou střechu? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Optimální sklon sedlové střechy je 35 - 45 °
Optimální sklon sedlové střechy je 35 – 45 °

Sedlová vs. polovalbová střecha

Polovalbová střecha má také čtyři střešní šikminy, které jsou skloněné ke čtyřem stranám budovy. Vrchol je zakončen hřebenem střechy. Podobá se valbové střeše, ale šikmé štíty na dvou stranách jsou seřízlé. Vzniká pološtít lichoběžníkového tvaru. Rozdílná výška okapu ohraničuje polovalbovou střechu. Výhodou je využití podkrovního prostoru. Střešní krytina je stejná jako u střech předcházejících.

Polovalbová střecha je z konstrukčního hlediska složitější než střecha sedlová, ale jinak nabízí stejné možnosti při realizaci podkroví a jeho prosvětlení.

Sedlová střecha vs. stanová střecha

Stanová střecha je zakončena hřebenem o jednom bodu. Čtyři střešní roviny se sbíhají do vrcholu a tvoří čtyřboký jehlan. Její použití je především u altánů, pergol a různých jiných přístřešků jejichž vnitřní prostor má být chráněn střechou. Mívá nižší sklon, podkrovní část je poměrně malá, pro ji lze využít jako odkládací prostor. Typ střešní krytiny pro stanovou střechu je stejný jako u jiných střech s ohledem na nižší sklon střešní roviny.

poptavka
poptavka

Stanová střecha se používá zejména pro stavby s čtvercovým půdorysným tvarem. Pakliže byste se rozhodovali mezi sedlovou střechou a střechou stanovou, důležité je to, zda plánujete podkrovní prostor. Pokud ano, volte střechu sedlovou. Stanová střecha není pro stavbu podkroví zcela vhodná.

Pultová vs. sedlová střecha

Pultová střecha je tvořena jednou střešní rovinou se sklonem na jednu stranu o 5° – 45°, který zajišťuje svod vody do okapu. Její výstavba je velmi snadná a rychlá, konstrukce je jednoduchá a relativně nenákladná. Pultová střecha snižuje náklady na vytápění, proto je oblíbená u staveb moderních, pasivních a nízkoenergetických domů. Chybí ji podkrovní část. Je také vhodná k zastřešení garáže či pergoly.

Snadná konstrukce pultové střechy umožňuje zvládnout montáž i svépomocí. Je žádoucí, aby byla plocha střechy na návětrné straně, naopak zvýšená plocha s okny na straně slunečné. Pro nízký sklon pultové střechy je doporučena pouze lehká plechová krytina (například falcovaná krytina), asfaltové šindele, vláknocementové šablony. Těžká betonová nebo pálená střešní krytina není na pultovou střechu zcela vhodná.

Sedlová střecha - sklon střechy může být i 5°
Sklon sedlové střechy může být i nižší (dle typu střešní krytiny). Pokud však chcete využít podkroví k bydlení, musíte počítat s vyšší podezdívkou.

Sedlová střecha – sklon

Sklon sedlové střechy se volí s ohledem na využití podkrovních prostorů. Doporučený sklon sedlové střechy s možností realizace podkroví je 45°, minimální sklon sedlové střechy s možností realizace podkroví je 35°. Takový sklon sedlové střechy nabízí další využití podkroví k bydlení. Střecha s tímto úhlem sklonu je chráněna před zadržováním vody, která stéká plynule do okapů. Minimální sklon sedlové střechy závisí na zvolené střešní krytině (dle doporučených/minimálních sklonů střešních krytin). Minimální sklon sedlové střechy je 5°.

Sedlová střecha – typ Sklon sedlové střechy
Sedlová střecha s podkrovím Minimální sklon střechy 35 ° Doporučený sklon 45 °
Sedlová střecha bez podkroví Minimální sklon střechy 5° (sklon se odvíjí od použité střešní krytiny

Skladba sedlové střechy

Sedlová střecha zpravidla bývá jednoplášťová nebo dvouplášťová, ale může být i víceplášťová. Pláště jsou od sebe odděleny vzduchovou provětrávanou vrstvou. Nosná konstrukce střechy je tvořena krokvemi ze smrkového dřeva.

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


Krov sedlové střechy
Krov sedlové střechy

Parotěsná fólie

Parotěsná fólie je velmi důležitá, protože brání průniku vlhkosti a par z interiéru budovy do vnitřních částí tepelné izolace, kde by mohla zkondenzovat. Parotěsná fólie se montuje buď mezi podkrokevní a mezikrokevní tepelnou izolaci (z důvodu předejití poškození fólie při kotvení zařízení do střešní roviny), nebo na celoplošné bednění pod nadrokevní izolaci.

Zateplení sedlové střechy

Sedlovou střechu lze zateplit dvěma způsoby:

 • Nadkrokevní izolace – tepelná izolace uložená na celoplošném bednění na krokvích ze strany od interiéru.
 • Mezikrokevní + podkrokevní tepelná izolace – izolace uložená mezi krokvemi + pod krokvemi z důvodu eliminace tepelných mostů.  

Pro zateplení sedlové střechy se používá zpravidla vata v rolích, případně vata v deskách, nebo PUR panely (nadkrokevní izolace).

Pojistná hydroizolace + střešní latě

Tepelnou izolaci chráníme pojistnou hydroizolací v podobě speciální hydroizolační fólie nebo fólie ze samolepícího asfaltového pásu. Na tuto vrstvu ukládáme kontralatě ze smrkového dřeva o průřezu dle požadavků na větrání pod krytinou. Kontralatě jsou ukotveny na nosné krokve, které jsou spojeny vaznicovým systémem. Na kontralatě přibijeme latě nebo bednění, a nakonec pokládáme krytinu zvolenou dle sklonu střechy. Doplňková hydroizolační vrstva je uložena na impregnovaných latích nebo bednění.

Montáž sedlové střechy – závěrem

Montáž sedlové střechy bychom neměli v žádném případě podceňovat. Nedodržení technologického postupu by se mohlo vymstít zatékáním z vnějších částí střechy nevhodně uloženou krytinou. Chybějící hydroizolace má za následek znehodnocení tepelné izolace a následným vznikem plísní, které vede až k poškození krovní konstrukce. Krytinu vybíráme podle sklonu střechy a stavu krovní konstrukce.

Nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Stavba střechy
Jedná se o:
Typ střešní krytiny
Co vše si přejete realizovat?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů