Polovalbová střecha – sklon, skladba, konstrukce

soutez

Střecha polovalbová vznikne podobně jako střecha valbová – trojúhelníkové strany nezabírají celou plochu, ale jen část, zčásti je vyzděn štít. Polovalbová střecha je charakteristická sklonem do 45° střešních ploch ke čtyřem stranám obvodu budovy.

Optimální sklon polovalbové střechy

Sklon polovalbové střechy se řídí normou ČSN 73 1901 Navrhování střech. Polovalbová střecha tvarově patří do skupiny šikmých střech. Šikmé střechy mají sklon 10°- 45°, střechy strmé mají sklon 45°- 90°. Úhel střechy domu je úhel mezi povrchem střechy a vodorovnou linií domu. Doporučeným a optimálním sklonem polovalbové střechy je 35°- 45° a to především z toho důvodu, že šikmý a strmý sklon střechy zajišťuje kvalitní a rychlý odvod vody a tajícího sněhu z povrchu střechy. Dalším důvodem je zajištění dostatečného vnitřního prostoru k podkrovnímu bydlení.

Konstrukce polovalbové střechy

Základem konstrukce polovalbové střechy je vazný trám, který je umístěn nad horní plochou betonového stropu na podezdívce. Další částí krovu polovalbové střechy jsou kleštiny. Kleštiny jsou umístěny ve spodní, střední a horní části krovu (svazují krokve, zbraňují propadnutí střechy a jsou uloženy na vaznicích). Soubor kleštin a sloupků, spodních vaznic (tzv. pozednic – trámy držící krokve) a středních vaznic (trámy, které drží kleštiny) jsou vnitřní částí krovu, které společně nesou šikmé části krovu, které nazýváme krokve. Na krokve se ukládá poslední část krovu, a to jsou střešní latě, na něž se pokládá střešní krytina.

Polovalbová střecha roubenky.
Polovalbová střecha roubenky.

Skladba střešního pláště polovalbové střechy

Pokud vám jde o vytvoření podkrovních prostor k dalšímu bydlení, uvažujte o zateplené dvouplášťové skladbě střešního pláště s jednou provětrávanou mezerou anebo tříplášťové a více plášťové skladbě střešního pláště s více vzduchovými mezerami, před i za pojistnou hydroizolací. Dvouplášťová střecha zajistí odvod nejen případné vlhkosti, která se dostane pod střešní krytinu, ale také tepelné zátěže od slunce v letních dnech.

polovalbová střecha - novostavba
Polovalbová střecha je oblíbená u novostaveb, které počítají s využitím podkroví.

Výhody a nevýhody polovalbové střechy z hlediska realizace podkroví

Velikost podkrovního prostoru v závislosti na sklonu a typu střechy řeší následující stavební předpisy a technické normy:


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Stavba střechy - IN
Jedná se o:

Podrobné informace k poptávce

Typ střešní krytiny
Co vše si přejete realizovat?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

  • vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby,
  • ČSN 73 4301 Obytné budovy.

Tab. 1: Porovnání požadavků vyhlášky č. 268/2009 Sb. a ČSN 73 4301

Kalkulace ceny střechy_03
Požadavky na obytnou místnost v prostorách se šikmými stropy (podkroví)Hodnoty požadavků
Vyhláška č. 268/2009 Sb.ČSN 73 4301
Nejmenší podlahová plocha8 m28 m2
Nejmenší podlahová plocha bytu o jedné obytné místnosti16 m216 m2
Minimální světlá výška (nejméně nad polovinou podlahové plochy)2,3 m2,3 m
Výška roviny pro započítání plochy do podlahové plochy obytné místnosti1,2 m1,3 m

I polovalbová střecha se hodí k vybudování podkroví. V zásadě musíme počítat s prvky překážející v prostoru, které jsou samotnou konstrukcí krovu. Jde například o vystupující sloupky, kleštiny, vzpěry a vazné trámy v místech plných vazeb krovu. Uvedené prvky lze však skrýt pomocí sádrokartonových konstrukcí. Zda je půdní prostor pod polovalbovou střechou vhodný pro půdní vestavbu se dočtete v článku Rekonstrukce podkroví – je půda pro přestavbu vhodná?

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Stavba střechy
Jedná se o:
Typ střešní krytiny
Co vše si přejete realizovat?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů