Přestavba půdy na podkroví: Krok č. 1 – je půda pro přestavbu vhodná?

soutez

Prvním zásadním krokem před realizací půdní vestavby je zhodnocení stávajícího stavu půdy, krovu a dispozice vnitřních prostor. Vzhledem k tomu, že se bude měnit dispoziční uspořádání a statické zatížení na mnoha konstrukcích, je potřeba brát v potaz více faktorů.

Je půda vhodná pro přestavbu na podkroví?

Abychom zjistili, zda je půda pro půdní vestavbu vhodná, musíme ověřit, zda je vůbec technicky možné splnit požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. na minimální světlou výšku místnosti. Minimální světlá výška podkroví je 2 300 mm minimálně na 50 % plochy podkroví. Nejmenší výška místnosti v prostorech u nadezdívky může být 1 300 mm.

Proto je nutné změřit aktuální výšku mezi jednotlivými prvky krovu a stávající podlahou, nebo vaznými trámy. Od této výšky se odečte skladba nové podlahy a stropu, nebo sádrokartonového podhledu, který se bude realizovat. Pokud je výsledná světlá výška budoucího podkroví na většině podlahové plochy vyšší jak 2 300 mm, půda je z tohoto hlediska vhodná pro půdní vestavbu. Skladbu nové podlahy a stropu vám navrhne projektant. Pokud by však světlá výška podkroví byla menší, je nutné:

– navrhnout skladby konstrukcí co možná nejmenší, místo podhledu realizovat nadkrokevní izolaci střechy, příp. použít lepší tepelnou izolaci o menší tloušťce a realizovat lehkou podlahu ze sádrovláknitých desek namísto těžké podlahy z betonové mazaniny apod., nebo

– vybourat stávající podlahu do potřebné úrovně. Pokud by ani to nestačilo, bylo by potřeba přistoupit ke konstrukčním úpravám. V lepším případě postačí zhotovit nad určitou podlahovou plochou vikýř, v horším případě by se musel udělat nový krov.

Tip: Firmu pro váš projekt seženete nejrychleji na konci článku. Bezplatně a nezávazně.

Důležité je promyslet a zvážit, zda složitá konstrukce krovu a prostupující konstrukce (komínová tělesa, světlovody) nebudou vnitřní dispozici výrazně narušovat. V některých případech mohou být konstrukce tak složité, že využití vnitřního prostoru bude minimální a díky vysoké ceně realizace se rekonstrukce nevyplatí.


Čtěte dále: Přestavba půdy na podkroví, aneb jak na půdní vestavbu


Pro půdní vestavbu je vhodná sedlová střecha se sklonem střešní roviny 35°- 55°. V případě nízké půdní nadezdívky společně s malým sklonem střechy nebude dosaženo optimálního využití vnitřního prostoru. Podkroví by působilo stísněně a bydlení by bylo značně nepohodlné. Sedlová střecha má dvě šikminy a dva štíty, do kterých je možné osadit okna. Méně vhodná je střecha valbová, která štíty nemá. Přirozeného osvětlení se tak dosáhne střešními okny nebo střešními světlíky.

Schody a přístup do podkroví

Dále je třeba zajistit pohodlný přístup do podkroví po schodech. Na půdu vedou nejčastěji žebříky, které jsou nevhodné pro denní využívání. Dispozice objektu proto musí umožnit postavení nového schodiště, které bude splňovat normové požadavky.

Elektřina, vody, plyn a kanalizace v podkroví

Vhodné je také dopředu ověřit, zda do podkrovního prostoru nebude problém přivést elektřinu, plyn, topení, vodu a odpad. Přivedení sítí většinou nebývá problém, přes půdu je často vyvedeno odvětrání kanalizace, elektřinu a sítě o menších průřezech je možné provrtat skrze stávající konstrukce. U elektřiny je vhodné zkontrolovat, zda stávající rozvody tzv. „utáhnou“ provoz podkroví.

Nutností při přestavbě půdy na podkroví je statické posouzení stávajícího krovu
Nutností při přestavbě půdy na podkroví je statické posouzení stávajícího krovu (zdroj: pixabay.com)

Statické posouzení konstrukce krovu

Než se pustíte do projektování přestavby půdy na podkroví, je vhodné si stávající konstrukce nechat posoudit od statika. Pokud je stávající půda a krov vhodná pro přestavbu, nechte si ověřit, zda je krov únosný a zda některé jeho dílčí části nejsou napadeny dřevokazným hmyzem, nebo nejsou degradované působením vlhkosti. Vyhnete se tak pozdějším nešvarům, které přestavbu můžou zkomplikovat a pěkně prodražit. Již od začátku je lepší vědět, do čeho jdete. Statické posouzení vám řekne, zda musíte rekonstruovat, zpevňovat nebo sanovat stávající krov a strop.

Posouzení je potřeba hlavně tehdy, kdy bude realizována nová krytina nahrazující původní lehčí krytinu. I zateplením, střešními okny a instalovaným podhledem se zvyšuje zatížení konstrukce, které by krov nemusel unést.

Při statickém posuzování se nesmí opomenout ani strop mezi posledním nadzemním podlažím a půdou. Půdní vestavbou se zvýší také zatížení stropu, a to jak novými sádrokartonovými konstrukcemi, skladbou nové podlahy, tak i zařízením jednotlivých pokojů.

Nové podkroví - nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Podkroví
Jedná se o:

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů