Tloušťka základové desky – na čem je závislá?

nacenění

Nejběžnějším způsobem realizace základové desky je provedení základových pasů a na ně se realizuje základová deska, vyztužená kari sítí. Realizace základové desky je poměrně náročná záležitost, protože musí být dodrženo více parametrů, nutných pro její správné provedení. Tloušťka základové desky se odvíjí od především od statického zatížení konstrukce a únosnosti podloží.

Tloušťka základové desky, aneb jak silnou základovou desku

Správnou tloušťku základové desky byste měli mít stanovenou již projektem, případně by vám ji měl vždy navrhnout statik. Obvyklá tloušťka základové desky bývá většinou 100 mm a více, klidně ale může dosahovat až 1,5 m (velké stavby s vysokým zatížením základů). Jedná se vlastně o nosnou konstrukci a podstatný vliv na její tloušťku má zejména únosnost podloží, hladina spodní vody, druh zeminy a rovněž i typ stavby, pro který základovou desku chystáte. Například pro lehčí dřevostavbu vám postačí základová deska s tloušťkou cca 120-150 mm, pro zděnou stavbu to bude spíše něco kolem 200 mm. Dalším faktorem rozhodujícím o tloušťce základové desky je ale i to, zda budete stavět dům v pasivním nebo jiném standardu a jak ho proto potřebujete zaizolovat.

Tloušťka základové desky min. 10 cm
Tloušťka základové desky by měla být minimálně 100 mm a závisí na statickém zatížení stavby, typu a únosnosti podloží a hladině podzemní vody.

Tloušťka podkladního betonu

Podkladní beton sám o sobě není základová deska a na rozdíl od ní nemusí být vyztužen, protože se nejedná o nosnou konstrukci stavby. Někdy tvoří podkladní beton již první vrstvu podlahy na upraveném terénu, lze na něj zakládat příčky v nejnižším podlaží. Tloušťka podkladního betonu se většinou pohybuje mezi 50-150 mm.

Jako podklad pro základovou desku postačí obvykle tloušťka 50 mm. Úkolem podkladního betonu je v tomto případě zajistit rovný a pevný podklad. Pod podkladní beton je vhodné na zhutněný násyp položit ochrannou geotextilii, příp. zhotovit štěrkový podsyp z kameniva frakce 32/64 mm.  

Jak postavit základovou desku se dozvíte v našem dalším článku – Základová deska svépomocí.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka - IN3

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Výška základové desky

Stejně tak jako další údaje, i tento byste měli vyčíst z projektové dokumentace. Není jednoznačný návod, jaká by měla být výška základové desky nad terénem, spíše jde o to, jak chcete mít dům osazen a jaký typ domu realizujete atd. Například doporučená výška základové desky pro dřevostavby je minimálně 300 mm nad terénem. Toto je stanoveno s ohledem na vlhkost, riziko zatékání a tím následné poškození dřevostavby. Ovšem v případě zděné stavby již můžou být požadavky jiné. Všeobecně ale by měla být v každém případě základová deska nad terénem. Nevíte-li si rady, vždy konzultujte s projektantem nebo se stavebním dozorem.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů