Jak se staví základová deska a kolik základová deska stojí

Základová deska spojuje pasy a vytváří pevnou kompaktní plochu, která později ponese celou konstrukci stavby. Na její kvalitu a správné provedení se proto kladou velké nároky. Při výběru té správné berte v potaz typ stavby a druh podloží. Základová deska také vyžaduje specifickou třídu betonu. Více se dozvíte v dnešním článku.

Jaký beton použít pro základovou desku

Pro betonování základů se standardně používá beton B20 (pevnostní třídy C 16/20). Poskytuje spolehlivou pevnost v tlaku a je cenově dostupný. Třídu betonu určuje projektant ve spolupráci se statikem, který pevnostní třídu betonu navrhuje na základě zatížení stavby a typu podloží.

Druhy základových desek

Základové desky se v současnosti rozdělují podle typu podloží, na které se lijí, což má vliv především na statické, termoizolační a hydroizolační vlastnosti:

  • Základová deska na štěrku je oblíbenou alternativou u běžných staveb, kterou volí většina stavebníků svépomocí. Skládá se z betonových zapuštěných pásů, obsypaných zhutněným štěrkem. Na to se následně pokládá armatura, a nakonec se celá plocha vylije betonem. Celý proces je poměrně jednoduchý, oproti ostatním alternativám vyjde i podstatně levněji. Nevýhodou bývá nedostatečná tepelná izolace desky, která musí být řešena zateplením podlahy (někdy až v tloušťce 30 cm). I při dostatečném zateplení však v patě zdiva vzniká velký tepelný most.
  • U plovoucí desky se místo betonových pásů hloubí základová jáma, která se následně vyplňuje zhutněným pěnosklem. Vrstva z pěnoskla se obalí do geotextílie, překryje se PE fólií a na tu se poté vylije plovoucí základová deska z betonu. Výsledná plovoucí základová deska[MA1]  má skvělé termoizolační vlastnosti, díky čemuž se hodí pro pasivní stavby. Odradit může vysoká cena, nicméně pokud bereme v potaz budoucí ušetřené náklady za vytápění, stává se z ní celkem výhodná alternativa.
  • Poslední možností je zabetonovat desky do kompaktní vrstvy extrudovaného polystyrenu. Ten opět poskytuje skvělé tepelně-izolační vlastnosti, a to i ze stran. Důležité bývá správně provést podloží základové desky, které se zakládá pomocí štěrku a jemného písku.

Specializovaní výrobci v současnosti nabízejí i základové samonosné konstrukce. Jejich předností je nezávislost na typu podkladu, rychlá realizace a speciální vzduchová vrstva, která poskytuje spolehlivou hydroizolaci (v některých případech ji lze dokonce využít i jako úložný prostor).

Základová deska domu s hydroizolací z asfaltových pásů.
Základová deska domu s hydroizolací z asfaltových pásů.

Kolik stojí základová deska?

Výstavba základové desky na štěrku svépomocí vyjde u běžného domu se zastavěnou plochou 150 m2 zhruba na 150–220 tisíc korun. Cena za 1 m2 plochy základové desky tak zaplatíte 1 000 – 1 500 Kč. Pokud se však se stavbou základové desky obrátíte na firmu, počítejte s cenou až 3 000 Kč/m2. Cena základové desky se vždy odvíjí od požadavků konkrétního projektu. Nejdráž vyjdou moderní provedení, obzvlášť pak v místech se spodní vodou a rizikem úniku radonu.

Na cenu má vliv také to, co všechno zahrnujete do stavby základové desky. Zda se jedná pouze o vylití vrchní části základové desky, či kompletní zhotovení základů, včetně štěrkového podsypu, bednění, instalace všech sítí apod.

Může vás dále zajímat:

Stavba základové desky svépomocí – typy základových desek.

Základová deska: Závěr

Od kvality základové desky se odvíjí stabilita a životnost celé stavby. Při jejím výběru a realizaci proto na ničem nešetřete a vše dělejte s maximální pečlivostí.