Plovoucí základová deska – to je moderní způsob zakládání staveb

Jistě každý stavebník zná tradiční zakládání na základových pasech, méně známá je však plovoucí základová deska. V mnoha ohledech je však tento způsob zakládání vhodnější a po technologické stránce jednodušší a rychlejší.

Co je to plovoucí základová deska?

Plovoucí základová deska se používá zejména u staveb z lehkého konstrukčního systému. Nejčastější využití najde při realizaci dřevostaveb, které se pomalu dostávají do popředí, ale i pro zděné stavby a stavby ze ztraceného bednění z polystyrenových bloků.

Nespornou výhodou plovoucí základové desky je možnost izolovat tuto desku ze spodní strany, čímž se eliminují tepelné mosty v patě nosného obvodového zdiva a nenosných vnitřních příček. Tepelná izolace se dělá dvěma způsoby, a sice podsypem z tepelně izolačního granulovaného pěnoskla, nebo z desek z extrudovaného polystyrenu XPS.  Způsob založení stavby na plovoucí desce má další výhodu, a to možnost využití betonové základové desky jako akumulační vrstvy během otopného období. Tepelná izolace se může provést samozřejmě standardně na vrchní straně desky, bohužel v tomto případě nebude využita největší výhoda plovoucího způsobu založení, čímž je zmíněné odstranění tepelného mostu.

Plovoucí základová betonová deska na pěnovém skle
Plovoucí základová betonová deska na pěnovém skle (zdroj: houseunderconstruction.com)

Návrh plovoucí základové desky

Pro navrhování plovoucích základových desek platí obdobné požadavky jako na základové pasy. Hloubka založení by měla být minimálně v nezámrzné hloubce, tedy 0,8 m. Tloušťka desky se navrhuje v závislosti na projektovém zatížení, únosnosti zeminy a jejím složení. Nejčastější tloušťky pro rodinné domy jsou běžně 200 – 300 mm. Deska se musí rovněž vyztužit ocelovou výztuží z kari sítě. Dimenze, počet a její uspořádání je dáno statickým výpočtem.

Výkop pod plovoucí základovou deskou musí být odvodněn pomocí systému drenážního potrubí, které zajistí, že ani při intenzivních deštích nedojde ke vzdouvání vodní hladiny ve stavební jámě. Jáma je ve spodní úrovni vyplněna štěrkovým podsypem v tloušťce cca 150 -200 mm, který je zhutněn vibrační deskou. Na tuto vrstvu se dále nasype požadovaná vrstva tepelně-izolačního pěnoskla, které je taktéž zhutněno. Tloušťka vrstvy pěnového skla je standardně 400 – 500 mm. Na pěnové sklo se položí geotextílie a PE fólie, která zamezí protečení betonové směsi do mezer mezi pěnosklo. Na takto urovnaném a zhutněném podkladu z pěnového skla se následně vybetonuje plovoucí základová betonová deska.

Tip: Plánujete vlastní projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Rovinatost plovoucí základové desky

Jelikož je základová deska konstrukcí, na kterou navazují další etapy stavby s jistými nároky, měla by splňovat určitou rovinatost s výškovou tolerancí +/- 20 mm. V případě větší nerovnosti je potřeba provádět vyrovnání podkladu betonovou mazaninou, v případě dřevostaveb pak pomocí dřevěných klínů k tomu určených.

Odvodnění stavební jámy

Taktéž je nutné přihlížet k úrovni podzemní vody. V případě zateplení základu pěnosklem je potřeba, aby bylo stále suché, neboť vlhkost zhoršuje jeho tepelně-technické parametry. Proto v případě, kdy dochází k vzdutí hladiny podzemní vody, je potřeba navrhnout drenáž, která vodu spolehlivě odvede. Výkop pro plovoucí základovou desku by měl být ideálně vyspádovaný a po obvodě by mělo být nataženo drenážní potrubí, které bude obsypáno štěrkem frakce 16/32 mm a řádně obaleno geotextílií, která zaručí, že se drenáž po čase nezanese blátem a jinými nečistotami.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů