Minimální a optimální světlá výška podkroví

Jaká je minimální a optimální světlá výška v podkroví a nad jak velkou částí podlahové plochy musí být dodržena minimální světlá výška?

Minimální světlá výška podkroví

Požadavek na minimální světlou výšku obytné místnosti vychází z ČSN 73 4301 Obytné budovy a z OTP (268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby).

Minimální světlá výška obytných místností musí být:

  • 2 600 mm pro obytné místnosti bytových domů,
  • 2 500 mm pro obytné místnosti rodinných domů a staveb pro rekreaci,
  • 2 300 mm pro obytné místnosti v podkroví

Neobytné místnosti, např. chodby, schodiště, vstupní a další prostory musí mít minimální podchodnou výšku 2100 mm.

Minimální světlá výška podkroví je 2 300 mm.
Minimální světlá výška podkroví je 2 300 mm.

Optimální světlá výška podkroví

Jaká by měla být optimální světlá výška místnosti? Rozhodně by u novostavby neměla být nižší, než je výška daná normou. Horní hranice stanovena není, ale nic se nemá přehánět. Zatímco nízký strop může působit stísněným, až klaustrofobickým dojmem, příliš vysoký strop oproti tomu nepůsobí útulně, a navíc se hůře vytápí, protože veškeré teplo utíká ke stropu. Průměrná standardní výška stropů se tak pohybuje zhruba mezi 2 700 – 2 900 mm.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka - IN3

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Ovšem při volbě optimální výšky hraje důležitou roli nejen velikost dané místnosti ale též individuální pocit. Někomu je příjemněji v prostorách s nižším stropem, někdo zase potřebuje pro pocit pohody větší prostor, který mu poskytne třeba právě vyšší strop.

Nemalou roli při volbě optimální světlé výšky hraje i typ objektu – jinou světlou výšku budete mít u honosné moderní vily a jinou u jednoduchého domu vesnického typu.

Dle možností se v některých případech dokonce už v projektu přidává k minimální světlé výšce cca 20–30 cm navíc, například třeba i pro pozdější možnost osazení sádrokartonových podhledů se svítidly.

V podstatě ale platí, že snížení stropu je možné vždy, ovšem jeho zvýšení už dosáhnete velmi těžko a za cenu velkých finančních nákladů a rozsáhlých stavebních úprav.

Tip: Plánujete vlastní projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Na jak velké ploše musí být minimální světlá výška podkroví

Stanovení minimální světlé výšky v podkroví je však vázáno na splnění dalšího nezbytného požadavku. Dle ČSN musí být minimální světlá výška 2 300 mm pro obytné místnosti v podkroví dodržena alespoň nad polovinou podlahové plochy místnosti, přičemž platí, že podlahová plocha podkroví je vymezena pomyslnou rovinou kolmou k rovině podlahy, protínající rovinu zkoseného stropu ve výšce 1 300 mm nad podlahou.

Světlá výška dle vyhlášky č. 268/2009 Sb.

V tomto směru se ČSN trochu rozchází s vyhláškou č. 268/2009 Sb., která vymezuje velikost podlahové plochy místností se šikmými stropy skoseným stropem ve výšce už 1 200 mm nad podlahou. Takže ve výsledku logicky bude podle ČSN podlahová plocha podkroví menší než podlahová plocha stanovená dle vyhlášky a tím dle ČSN bude snáze splněn požadavek na minimální světlou výšku nad polovinou podlahové plochy. Ovšem technické normy již nejsou závazné ale pouze doporučující, kromě případů, kdy se na ně přímo odkazuje právní předpis. Pokud tedy právní předpis definuje určitý požadavek jinak než příslušná norma, je závazný stav uvedený v daném právním předpise, v tomto případě ve vyhlášce č. 268/2009 Sb.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů