Světlá výška místnosti | stavimbydlim.cz
Home stavebni-slovnik Světlá výška místnosti
0

Světlá výška místnosti

0

Světlá výška místnosti je vzdálenost od vrchního povrchu podlahy po spodní část stropu téhož podlaží. Minimální světlá výška obytné místnosti v rodinném domě je 2500 mm, minimální světlá výška obytné místnosti v bytovém domě je 2600 mm a minimální světlá výška v podkroví je 2300 mm. Minimální světlá výška v podkroví musí být dodržena alespoň nad polovinou podlahové plochy místnosti. Minimální světlé výšky místností jsou uvedeny ve vyhlášce č. 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby.