Oprava betonu – jak postupovat?

Ani beton neodolá zubu času, a tak je nutné čas od času přistoupit k menším, či větším opravám. Naštěstí většinou nejde o nijak zvlášť složité zásahy a při troše šikovnosti je zvládnete sami. Oprava betonu není v mnoha případech nijak složitá.

Trhliny v betonu

Mezi nejčastěji se vyskytující závady betonu patří trhliny, které mohou být buďto pouze povrchové, ale v případě závažnějšího poškození konstrukce i hlubší a provázené různými deformacemi betonové konstrukce. V tom případě už drobné vysprávky nepostačí, ale bude nutné přistoupit k důkladnější sanaci či výměně vadných částí. Takovou opravu je potom lepší přenechat odborníkům.

Co se týká betonových podlah, tak tam je nejčastější závadou narušení povrchu podlahy například vyšší zátěží a s tím následně spojené drolení a prašnost, nebo výtluky. Tyto závady lze poměrně snadno odstranit. Ovšem v případě větších závad a poškození betonu je ale často vhodnější kompletní výměna betonových částí.

Jak opravit výtluky a trhliny v betonu

Než začnete se samotnou opravou, je nezbytné nejdříve připravit podklad, což obnáší důkladně odstranit všechny poškozené a drolící se části betonové konstrukce. Můžete to provést pomocí průmyslového vysavače nebo vysokotlakého vodního čističe. V případě rozsáhlejšího poškození je vhodnější narušená místa vyřezat flexou až na soudržnou, zdravou část betonové konstrukce. Pokud je součástí konstrukce i ocelová výztuž, je nutné z ní před dalším zabetonováním nejprve odstranit veškerou rez, v případě většího poškození pak musíte přistoupit k výměně narušených částí výztuže.

Oprava betonu
Nejprve je nutné z poškozeného betonu odstranit volné a nesoudržné částice.

Dalším nezbytným krokem bude penetrace betonu za účelem vytvoření podmínek pro dokonalou soudržnost s novou vrstvou betonu.

Po provedení penetrace můžete již přistoupit k vlastní opravě betonové konstrukce, nanesením vhodné sanační hmoty a poté případně již jen závěrečné povrchové úpravy.

Oprava betonu – co k tomu použít

Volba materiálu na opravu záleží na rozsahu nezbytných oprav.

Pro menší opravy betonových ploch lze použít epoxidy nebo dvousložková cementová lepidla případně tmel. K dispozici je i univerzální opravná malta, vhodná jak pro venkovní, tak vnitřní použití. K větším opravám je vhodnější použití různých speciálních vysprávkových malt.

Pro rozsáhlejší opravu betonové podlahy je vhodným řešením použití lehkého betonu, který se aplikuje na upravený podklad, upraví se stahovací latí a zednickým hladítkem do roviny a nechá se vytvrdnout. Jedná se o hotovou směs, kterou si připravíte podle návodu a následně aplikujete.

Další možností je použití klasického betonu, který přidáme v další vrstvě na beton stávající (návod na namíchání opravného betonu). Výhodou takového řešení je jeho rychlost, ovšem je nutná delší doba na vyzrání nového betonu předtím, než jej zatížíte provozem.