Oprava betonu – jak postupovat?

nacenění

Ani beton neodolá zubu času, a tak je nutné čas od času přistoupit k menším, či větším opravám. Naštěstí většinou nejde o nijak zvlášť složité zásahy a při troše šikovnosti je zvládnete sami. Oprava betonu není v mnoha případech nijak složitá.

Trhliny v betonu

Mezi nejčastěji se vyskytující závady betonu patří trhliny, které mohou být buďto pouze povrchové, ale v případě závažnějšího poškození konstrukce i hlubší a provázené různými deformacemi betonové konstrukce. V tom případě už drobné vysprávky nepostačí, ale bude nutné přistoupit k důkladnější sanaci či výměně vadných částí. Takovou opravu je potom lepší přenechat odborníkům.

Co se týká betonových podlah, tak tam je nejčastější závadou narušení povrchu podlahy například vyšší zátěží a s tím následně spojené drolení a prašnost, nebo výtluky. Tyto závady lze poměrně snadno odstranit. Ovšem v případě větších závad a poškození betonu je ale často vhodnější kompletní výměna betonových částí.

Jak opravit výtluky a trhliny v betonu

Než začnete se samotnou opravou, je nezbytné nejdříve připravit podklad, což obnáší důkladně odstranit všechny poškozené a drolící se části betonové konstrukce. Můžete to provést pomocí průmyslového vysavače nebo vysokotlakého vodního čističe. V případě rozsáhlejšího poškození je vhodnější narušená místa vyřezat flexou až na soudržnou, zdravou část betonové konstrukce. Pokud je součástí konstrukce i ocelová výztuž, je nutné z ní před dalším zabetonováním nejprve odstranit veškerou rez, v případě většího poškození pak musíte přistoupit k výměně narušených částí výztuže.

Oprava betonu
Nejprve je nutné z poškozeného betonu odstranit volné a nesoudržné částice.

Dalším nezbytným krokem bude penetrace betonu za účelem vytvoření podmínek pro dokonalou soudržnost s novou vrstvou betonu.

Po provedení penetrace můžete již přistoupit k vlastní opravě betonové konstrukce, nanesením vhodné sanační hmoty a poté případně již jen závěrečné povrchové úpravy.

Oprava betonu – co k tomu použít

Volba materiálu na opravu záleží na rozsahu nezbytných oprav.

Pro menší opravy betonových ploch lze použít epoxidy nebo dvousložková cementová lepidla případně tmel. K dispozici je i univerzální opravná malta, vhodná jak pro venkovní, tak vnitřní použití. K větším opravám je vhodnější použití různých speciálních vysprávkových malt.

Pro rozsáhlejší opravu betonové podlahy je vhodným řešením použití lehkého betonu, který se aplikuje na upravený podklad, upraví se stahovací latí a zednickým hladítkem do roviny a nechá se vytvrdnout. Jedná se o hotovou směs, kterou si připravíte podle návodu a následně aplikujete.

Další možností je použití klasického betonu, který přidáme v další vrstvě na beton stávající (návod na namíchání opravného betonu). Výhodou takového řešení je jeho rychlost, ovšem je nutná delší doba na vyzrání nového betonu předtím, než jej zatížíte provozem.

Exit Popup - obecná-min