Hydroizolace základů stavby

Hydroizolaci základů byste rozhodně nikdy neměli podceňovat. Zejména v případě spodní tlakové vody a při zvýšeném radonovém riziku je dobře provedená izolace velmi důležitá. Díky dobře provedené hydroizolaci základů zabráníte pronikání spodní vody do konstrukce stavby.

Hydroizolace základů – materiál

Nejčastěji používaným materiálem pro izolaci jsou asfaltové pásy, v případě rizika tlakové vody se dokonce doporučuje použití dvou vrstev těchto asfaltových pásů. Lze také použít i PVC fólie o tloušťce 1 – 1,5 mm, nebo stěrkové hmoty, které uzavřou povrch podkladního betonu pomocí krystalizace, a zabrání tak prostupu vlhkosti dále do konstrukce. Další možností provedení hydroizolací jsou i různé varianty nátěrových, stěrkových nebo stříkaných hydroizolačních hmot. Vhodný druh izolace pro vaši konkrétní stavbu by vám měl stanovit projekt, případně jej předem ještě konzultujte s projektantem. Při výběru vhodné izolace je důležité znát poměry daného místa, zejména riziko radonu, stav spodní vody atd.

Jak hluboko izolovat základy

Izolace proti zemní vlhkosti se obvykle pokládá až mezi základy a nadzákladové konstrukce. Pokud je ale na pozemku vyšší hladina podzemní vody, bude potřeba zaizolovat přímo už základy. V některých případech je dokonce nutné provést železobetonovou izolační vanu a založení základů z vodovzdorného betonu. Vždy je proto velmi důležité si před stavbou základů prověřit hydrogeologické poměry staveniště.

Postup hydroizolace základů, jak natavit asfaltový pás

Izolaci je nutné uložit na rovinný čistý povrch, opatřený penetračním nátěrem. Přesah asfaltových pásů musí být minimálně 100 mm. Zároveň je důležité důkladně zaizolovat i veškeré prostupy kanalizace a dalších sítí přes základy a základovou desku.

Hydroizolace základů domu asfaltovými pásy.
Hydroizolace základů domu asfaltovými pásy.

Asfaltové pásy můžete lepit nebo natavovat např. plamenem hořáků na propan-butan, v případě tlakové vody vždy s celoplošným spojením a s použitím dvou vrstev asfaltových pásů. Aby hydroizolace v tomto případě splnila svoji funkci, musí být jednotlivé pásy dokonale spojeny.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka - IN3

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Nezapomeňte také izolaci chránit betonovou mazaninou nebo lepenkou, případně dočasně lze použít i koberec nebo jakoukoliv textilii. Svislou izolaci můžete chránit cementovou maltou v tloušťce min. 2 cm s cihelnou přizdívkou, nopovou fólií nebo tepelnou izolací XPS, která zároveň sníží tepelné ztráty (u podsklepených budov s vytápěným suterénem).

Nopová fólie, drenáž okolo domu

Nopové fólie jsou zvláště vhodné pro obvodovou izolaci zdiva základů, protože jsou velmi odolné i proti agresivní vodě. V případě vysoké hladiny spodní vody je rovněž vhodné provést drenáž pod základy a kolem základů, abyste odvedli přebytečnou vodu pryč od konstrukce. S drenáží začněte ještě před realizací základových konstrukcí, výkop pro základy proveďte širší, abyste mohli zrealizovat drenáž hned vedle základů. Po vybetonování základů lože drenáže vyspádujte pro snazší odtok vody pomocí štěrku nebo betonové mazaniny, do které zatlačíte drenážní potrubí. Osaďte nopovou fólii, ochrannou geotextilii, vysypte jámu štěrkem a položte drenážní potrubí a zahrňte je vrstvou štěrku. Jámu můžete nakonec zasypat zeminou nebo štěrkem.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů