Typy plynových spotřebičů | stavimbydlim.cz
Home Bydlení Kuchyně Typy plynových spotřebičů

Typy plynových spotřebičů

0

Plynové spotřebiče používané v budovách se dělí do tří kategorií dle provedení přivádění a odvádění vzduchu, respektive vzniklých spalin.

Přístroje typu A berou vzduch z místnosti a současně do ní vrací spaliny. Klasický zástupce této kategorie je běžný plynový sporák. Proto je třeba při návrhu kuchyně potřebu přívodu vzduchu myslet, protože zatímco v minulosti, kdy nebyly natolik těsná okna, tudíž spalovaný vzduch bylo možné nahradit infiltrací, dnes je toto pouze výjimkou a je třeba řešit přívod vzduchu jinou cestou, nejobyčejněji otvorem v obvodové stěně.

Naopak přístroje typu B vzduch z prostoru pouze odebírají, zatímco spaliny odvádí do spalinové cesty vedoucí do komína, nebo do vlastního kouřovodu. Případně lze použít sdružený komín pro několik zařízení, je třeba ale dodržet požadované sklony pro přípojku na komín. Přístroje této kategorie mohou mít spalinový ventilátor, přerušovač tahu či jiné technické odlišnosti, dle podkategorií. Typicky jde o kotle s atmosférickými hořáky a většinu průtokových ohřívačů vody. Opět je nutné myslet na dostatečný přívod vzduchu do místnosti, pro správnou funkci přístroje.

Do poslední kategorie, mezi přístroje typu C, patří zařízení přivádějící vzduch z venkovního prostředí a odvádějící spaliny tamtéž. Jedná se především o výkonnější přístroje, tedy závěsné kotle, takzvané turbokotle. U této kategorie není již nutné řešit vzduch v technické místnosti, na druhou stranu je prakticky nutností umístění blízko fasády z důvodu vzdáleností jak pro přívod vzduchu tak odvod spalin.Nejznámějším typem těchto přístrojů jsou starší výrobky typu WAW, lidově je celý tento druh lokálního topení nazýván „Wawky“.

Existuje mnoho různých mobilních plynových spotřebičů, od kempinkových vařičů, po tepelné zářiče či plynové chladničky. Nicméně tyto spotřebiče nejsou vhodné a určené pro dlouhodobý provoz ve vnitřním prostředí.

Zdroj obr.: http://content.ao.com/ProductImages/rvLarge/bc190-2ss_ss_rangecooker_fr_l.jpg