leaderboard

Který plynový kotel zvolit – konvenční, nebo kondenzační?

kalkulace_Porfix
kalkulace_Porfix

Díky plynofikaci měst a obcí se stále častěji upouští od vytápění pevnými palivy a přechází se na vytápění plynovými kotli. Důvodem je nejen levné vytápění, ale i jednoduchá instalace a snadný provoz kotle.

Plynové kotle však nabízí daleko více výhod. Spuštění kotle stisknutím tlačítka zabere nanejvýš pár vteřin, nemusí se složitě zatápět a často přikládat. Kotel je prakticky bezstarostný způsob vytápění, pochopitelně až na servisní zásahy a běžnou údržbu. Nespornou výhodou plynových kotlů je také vyšší účinnost spalování, která má vliv na výslednou spotřebu zemního plynu, tedy i na celkovou cenu vytápění a produkci emisí.

Moderní plynové kotle jsou vyráběny jako kompaktní jednotky, které v sobě mají zabudovanou řídicí jednotku, oběhové čerpadlo a expanzní nádobu. Není tak potřeba v technické místnosti na kotel napojovat tato zařízení a zabírat tak další instalační prostor. Některé typy kotlů jsou vybaveny také zásobníkem teplé vody, příp. průtokovým ohřevem (tzv. kombinované kotle).

Tip: Plánujete vlastní projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Možnosti ohřevu teplé vody

Jak již bylo zmíněno, plynové kotle jsou dodávány s průtokovým ohřevem, příp. mají v sobě zabudovaný zásobník teplé vody. Zásobník je však o objemu jen pár desítek litrů a nemusí tak zcela pokrýt spotřebu vody domácnosti se čtyřmi členy. Tato varianta se hodí zejména tam, kde není dostatek místa pro zřízení nepřímotopného zásobníku většího objemu. Zásobník o objemu 80 – 160 l se umisťuje zpravidla pod závěsný kotel tak, aby rozvody byly co nejkratší. Zvýšené nároky na prostor tak často znemožní umístění kotle v malých a stísněných prostorách.

Konstrukce kotle

Plynové kotle Junkers se standardně nabízí ve dvou provedeních – stacionární a nástěnný. Stacionární kotel se umísťuje na podlahu, příp. vyvýšený betonový podstavec, závěsný plynový kotel lze pomocí pár šroubů ukotvit na stěnu. Z hlediska úklidu je závěsný kotel praktičtějším řešením. Kotel lze zavěsit na stěnu v technické místnosti, skladu, garáži, chodbě nebo dokonce v koupelně či v kuchyni.

Výkon plynového kotle

Výkon kotle je určen na základě potřeby tepla pro vytápění vzhledem k tepelně-technickým vlastnostem objektu, které určí projektant, nebo odborně způsobilá osoba. Výkon hořáku lze standardně plynule regulovat v určitém rozmezí (nejčastěji 20 % – 100 % výkonu) a je vždy vhodné volit výkon kotle o něco vyšší pro případ náhlé vyšší potřeby tepla, nebo pro případ napojení akumulačního zásobníku na kotel.

Konvenční, nebo kondenzační kotel?

Základní rozdíl mezi konvenčním a kondenzačním kotlem je ve způsobu spalování zemního plynu a v jejich účinnosti. V dnešní době se klade důraz na zvyšování efektivity využívání energie, úspor energie a na snižování emisí a právě kotle na zemní plyn nabízí vysokou účinnost spalování, což je předpokladem pro méně nákladné vytápění. Účinnost kotlů je různá, začíná však na 80 % a dosahují až 95 %. Konveční kotle pracují s tzv. výhřevností. Naproti tomu kondenzační kotle pracují se spalným teplem a díky tomu dosahují účinnosti až 109 %. Spalováním zemního plynu dochází mimo jiné i k produkci vodní páry, která je obsažena ve spalinách. U běžných kotlů je energie obsažená do vodní páře nevyužita a odchází komínem do ovzduší. Kondenzací vodní páry se uvolní tzv. latentní teplo, které je využito pro vytápění objektu či ohřevu vody. Zkondenzovaná voda je poté vypuštěna, z čehož plyne nutnost zajistit spolehlivý odvod kondenzátu do kanalizace.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů
 
Exit Popup - obecná-min