Fotovoltaika pro přípravu teplé vody? | stavimbydlim.cz
  1. Home
  2. Technologie
  3. Solární
  4. systémy
  5. Fotovoltaika pro přípravu teplé vody?

Fotovoltaika pro přípravu teplé vody?

1

Použití fotovoltaiky za účelem přípravy TV se může zdát na první pohled nesmyslné, neboť je nutné přeměnit sluneční energii na elektrickou a pak opět na tepelnou. Ale výrazné snížení cen panelů a současně postupné navyšování jejich účinnosti způsobily, že se na trhu objevily první ohřívače TV s fotovoltaickými panely.

Fotovoltaika a bojler na teplou vodu

Vzhledem k nízkým výkupním cenám za kWh elektrické energie se fotovoltaické panely vyplatí pořizovat jen v případě výroby pro vlastní spotřebu. Jenže když přes den svítí a elektrárna produkuje energii, vy zrovna nejste doma, ale v práci, ve škole nebo na dovolené. Večer po návratu domů, kdy již slunce nesvítí a elektřina se nevyrábí, tak ji zrovna potřebujete.

Fotovoltaika a akumulátory

Řešení spočívá v instalaci akumulátoru elektrické energie, který se připojí na soustavu panelů. Jenže takové akumulátory nejsou levnou zálěžitostí a životnost není příliš dlouhá.

Nabízí se tedy další možnost a tou je akumulace vyrobené energie do teplé vody. Vyrobená elektřina se použije pro ohřev bojleru, ze kterého se poté voda využije buď pro vytápění objektu, nebo pro teplou vodu.

Příklad zapojení bojleru a fotovoltaiky

Jako názorný příklad nám poslouží produkty českého výrobce DZ Dražice ze švédské skupiny NIBE, která se, mimo jiné, zabývá výrobou tepelných čerpadel. Konkrétněji výrobní řada LX ACDC/M+K, která je vhodná pro propojení s fotovoltaickými panely, neboť dokáže pracovat jak na stejnosměrný (DC) tak střídavý (AC) elektrický proud. Ohřívač má v sobě zabudovanou univerzální spirálu, na kterou lze připojit 4/6/8 fotovoltaických panelů, které produkují 1/1,5/2kW při 120/180/240 V DC. Kapacita zásobníku je 100/125/160/200 litrů. Mezi ohřívač a panely je minimálně nutné zapojit ještě LXDC SET 1-2kW, který zajišťuje nouzového odpojení a přeměřování energie z panelů.

Běžné neostrovní zapojení přes den ohřívá vodu v zásobníku pomocí vlastní fotovoltaiky až na teplotu 75°C. Pokud teplota poklesne pod nastavenou hranici, například 45°C, je automaticky dohřáta pomocí běžné střídavé spirály na proud ze sítě, lze ale též nastavit dohřev výhradně na takzvaný noční proud.

Pokud je v celé sestavě zapojen měnič ze stejnosměrného na střídavý proud, je možné soustavu řídit tím způsobem, kdy po nahřátí vody v zásobnících na nastavenou teplotu je elektrická energie přesměrována do měniče a ten ji následně distribuuje do sítě budovy. V případě, že je energie přebytek i poté, lze ji dodat dále do sítě, nicméně k tomuto zapojení jsou již nutná veškerá povolení pro provoz malé fotovoltaické elektrárny, byť se pravidla pro zdroje do výkonu 10kW od Nového roku velmi zjednodušila.

Zdroj: Autor neznámý. Závěsné ohřívače vody [online]. [8. 3. 2016]. Dostupné z:http://www.dzd-fv.cz/cs/sortiment/zavesne-ohrivace

Obrázek: www.nemakej.cz