Solární systémy v NZÚ | stavimbydlim.cz
  1. Home
  2. Technologie
  3. Solární
  4. systémy
  5. Solární systémy v NZÚ

Solární systémy v NZÚ

0

Dotační program Nová zelená úsporám pro rodinné domy, spuštěný na podzim roku 2015 přináší opět podporu solárních systémů, ať již fototermických, tak fotovoltaických.

Obě varianty se skrývají v podoblasti podpory C.3, kdy prvních 3 varianty připadají na termické systémy, další 3 na fotovoltaické. Konkrétně podoblast C.3.1. a C.3.3. nabízí podporu do maximální výše 50 % a 35 tisíc korun pro termický, respektive FV systém přípravy teplé vody. Podmínkou je pokrytí spotřeby objektu minimálně na 50 % a v prvním případě minimální zisk energie 350 kWh/m2/rok a zásobník o velikosti minimálně 45 l za každý čtvereční metr instalace. V případě FV instalace musí být zásobník větší než 80 l na každý instalovaný kW maximálního výkonu.

Podoblast C.3.2 se zabývá možností ohřevu teplé vody pomocí termického systému s dalším využitím k přitápění. Proto jsou požadavky mírně upravené, je požadovaný stejný prostor pro akumulaci vody, ale nižší minimální zisk (280 kWh/m2/rok) a naopak je zde požadavek pro celkový využitelný zisk ze solární soustavy a to v hodnotě minimálně 2200 kWh/rok. Maximální dotace pro tuto oblast je 50 tisíc korun.

Nová zelená úsporám
NZÚ (zdroj: www.novazelenausporam.cz)

Klasické fotovoltaické systémy se skrývají v oblasti podpory C.3.4 až C.3.6. Společný mají požadavek na využití minimálně 70 % elektřiny v místě spotřeby, dole se požadavky liší. C.3.4 požaduje akumulaci do vody (opět 80 l na kWp) a energetický zisk vyšší než 1700 kWh/rok, za což nabízí 55 tisíc podpory. C.3.5 požaduje stejný energetický zisk, ale akumulaci místo do vody vyžaduje do baterie s kapacitou 1,75 kWh na každý kW instalovaného výkonu, dotace je vyšší, až 70 tisíc korun. A nakonec podoblast C.3.6, která nabízí dotaci až 100 tisíc korun, ale pro instalaci s ziskem více než 3000 kWh/rok. Další požadavky jsou kladeny na technické parametry v Závazných pokynech na webu ministerstva.

Zdroj: Podmínky oblasti podpory C. Novazelenausporam.cz [online]. MZP, 2015 [cit. 2016-04-17]. Dostupné z: http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/rodinne-domy/3-vyzva-rodinne-domy/podminky-oblasti-podpory-c-3-vyzva/

obr.: http://michaelmcgonigle.com/gallery-images/solar/Roof%20Solar%20Panel.jpg