Šnajdarová, Author at stavimbydlim.cz
  1. Home
  2. Šnajdarová

Šnajdarová

Ochranná pásma a stavební pozemek – jak vás mohou omezit

Šnajdarová 0
Při koupi pozemku k výstavbě rodinného domu si dávejte pozor na ochranná pásma. Ochranná pásma se vztahují k dopravní nebo technické infrastruktuře obce. Dochází jimi k omezení vlastnického práva k pozemku. Mohou zasahovat do řešení výstavby domu a někdy musíte strpět opravy a údržbu ze strany třetí právnické osoby. Je to jasně vymezené území, na kterém je možná jenom […]

Výpovědní lhůta z nájmu dle Nového občanského zákoníku

Šnajdarová 0
I výpověď z nájmu má svá pravidla, která byste měli znát, pokud se chcete vyhnout budoucím problémům s neplatiči nebo se nechcete dostat do střetu se zákonem. Výpovědní lhůta z nájmu je upravena Novým občanským zákoníkem v předpise č. 89/2012 Sb. ve znění od 1. 1. 2021. Důvody k výpovědi z nájmu Nájemní smlouva na dobu určitou Důvody k výpovědi mohou […]

Projekt rekonstrukce chaty a chalupy, aneb kdy rekonstrukce vyžaduje projektovou dokumentaci

Šnajdarová 0
Při rekonstrukci chaty je zapotřebí nejprve zvážit, v jakém rozsahu budete rekonstrukci provádět. Jak velké budou stavební zásahy a zda bude nutností nechat zpracovat projekt rekonstrukce chaty. Na základě větších stavebních úprav v rámci rekonstrukce, budete muset jednat také se stavebním úřadem. Pro mnoho lidí je snem zajistit si celoroční bydlení na chatě. Souvisí s tím zdravý životní […]

Jak dlouho trvá stavební povolení (platnost stavebního povolení)

Šnajdarová 0
Platnost stavebního povolení je 2 roky. Pokud byste do této doby nestihli započít stavbu domu, platnost vyprší a budete nuceni o stavební povolení žádat znovu. Stavební povolení však lze prodloužit. Jak dlouho trvá vyřízení stavebního povolení Schvalovací proces se může protáhnout i na více než jeden rok, podle složitosti stavby a okolností, které se váží […]

Stavba povolena – jak získat štítek a jakou dokumentaci doložit

Šnajdarová 0
V tomto článku se zaměříme na to, co vše musí obsahovat štítek s názvem „Stavba povolena“ a kde je potřeba jej umístit. Uvedeme také, jakou platnost má stavební povolení a ohlášení stavby a jak vyřídit ohlášení stavby, nebo stavební povolení. Náležitosti štítku „stavba povolena“ Upravuje Vyhláška č. 526/2006, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech […]

Kupní smlouva na nemovitost – co musí obsahovat?

Šnajdarová 0
Prodej nebo koupě nemovitosti je důležitým životním rozhodnutím, proto byste neměli zapomenout na dobře zpracovanou kupní smlouvu. Je nesprávné domnívat se, že postačí dokument, který si volně stáhnete z internetu. Takové možnosti tu jsou, ale kupní smlouva na nemovitost z internetu nemusí být vždy aktualizovaná vzhledem k platnému občanskému zákoníku. A jsou tu i další věci, na které […]

Zateplení podlahy na stropě – izolace podlahy

Šnajdarová 0
Zateplení podlahy na stropě v dalších nadzemních podlažích, ale i v nevytápěných půdních prostorech, které jsou po rekonstrukci oblíbené k bydlení, zabraňuje velkým tepelným únikům. Vyplatí se do něj zainvestovat. Dnes máme na trhu mnoho materiálů, které splňují tepelně izolační a akustické podmínky a také zásady ekologického bydlení. Vlastnosti izolace pro zateplení podlahy Jednou ze základních vlastností tepelně izolačních […]

Převod družstevního bytu do osobního vlastnictví – jak postupovat?

Šnajdarová 0
Pokud vlastníte družstevní byt, tedy družstevní podíl na bytovém domě, a rádi byste jej převedli do osobní vlastnictví, připravte se na náročný proces. Převod družstevního bytu do osobního vlastnictví lze provést po schválení členskou schůzí, a to až po splacení anuity.    Co je potřeba pro převod družstevního bytu do osobního vlastnictví Nová bytová družstva […]

Regulační plán obce – co obsahuje a kde jej naleznete

Šnajdarová 0
Regulační plán pořizuje obec s rozšířenou působností nebo obecní úřad obce po splnění náležitých podmínek. Je součástí územně plánovací dokumentace (územního plánu) a řeší vybranou, konkrétní část území obce, stanovuje podrobné podmínky pro umístění a uspořádání staveb na jednotlivých pozemcích. Určuje využití přízemí budov pro obchody nebo služby, stanovuje polohu a orientaci staveb vzhledem k ulici nebo […]

Stavební uzávěra – co to znamená a jak postupovat

Šnajdarová 0
Stavební uzávěra omezuje nebo zakazuje stavební činnost ve vymezeném území. Obec nejčastěji nařizuje stavební uzávěru v případě ochrany dotčeného území od další realizace stavební činnosti. Důvodem stavební uzávěry může být nedostatečná infrastruktura daného území nebo jestliže dosavadní územně plánovací dokumentace již přestala vyhovovat požadavkům ve vztahu k rozvoji území. Příkladem může být: rozmach bytové výstavby, která […]