Montované betonové stropy z nosníků a stropních vložek

Montované betonové stropy jsou stropy, které se zhotovují z železobetonových desek, betonových desek nebo tvarovek tzv. prefabrikátů, stropních vložek a jiných druhů betonových prefabrikátů. Prefabrikáty se vyrábějí přímo ve výrobních závodech a na stavbě jsou poté smontovány do stropní konstrukce.

Jednotlivé železobetonové desky se spojují nebo stykují a zalévají se betonem. Nezbytná je také montáž ocelových výztuží věnce a ocelových křížových výztuží včetně spojovacích prvků. U montovaných betonových stropů se používá těžká technika – jeřáb v nosnými kleštěmi, nebo hákem. Díky následné betonáži vzniká zmonolitnění celé stropní konstrukce. Jednotlivé druhy montovaných betonových stropů a postup jejich konstrukce si popíšeme níže v článku.

Statický návrh a výpočet stropní konstrukce

I v případě konstrukce montovaného betonového stropu je nutné vyhotovit statický výpočet certifikovaným projektantem (statikem). Statický výpočet zajistí bezpečné přenesení všech vnějších sil střechy, stropu a obvodových stěn rovnoměrně na objekt až do základů. Statik se řídí tabulkami podle ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí. Mnoho stavebních firem je však schopno poskytnout statický návrh a výpočet stropní konstrukce v rámci budoucí realizované zakázky.

Rozdělení a druhy montovaných betonových stropů

Montované betonové stropy plošné

 • Deskové
 • Panelové
 • Prefa-monolitické železobetonové stropy
 • Prefa-monolitické spřažené stropy
 • Hřibové stropy

Montované stropy nosníkové

 • Stropy z železobetonových prefabrikovaných nosníků a vložek
 • Keramické stropy
 • Stropy nosníkové plynosilikátové
 • Stropy nosníkové skládané

Dalším typem stropů jsou například monolitické betonové stropy, které jsou zhotoveny na staveništi vylitím betonu do připraveného bednění.

Postup výstavby montovaného železobetonového stropu z nosníků a vložek

Jde o tzv. plošnou stropní konstrukci. Používá se u bytových domů nebo rodinných domů, ale i jiných budov, např. skladů nebo víceúčelových staveb. Během konstrukce ž nosníkového betonového stropu se držíme individuálním statickým výpočtem, který jasně určuje návrh nosníků, třídu betonu, vyztužení a tloušťku betonáže.


Nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka - IN3

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Montované betonové stropy – postup výstavby

Nejdříve rozložíme železobetonové stropní nosníky na osovou vzdálenost stropních vložek, stropní nosníky musí být uloženy alespoň 20 cm na obvodové zdi. Podpíráme je konstrukcí železných tyčí (stojek), které brání jejich prohnutí během betonáže. Poté přikládáme jednotlivé stropní vložky. První stropní vložka musí být položena vždy na vnitřní okraj obvodové zdi, podle výřezu. Druhou částí leží na stropním nosníku. Stropní vložky ukládáme po jednotlivých řadách, až vyplníme celou plochu stropu.

Nesmíme zapomenout, na komín, který musí procházet nosníky volně s předepsanou dilatační spárou. Toho dosáhneme zkrácením nosníku a jeho podepřením železobetonovou výměnou obcházející komín nebo jiný otvor ve stropě.

Montovaný betonvoý strop - KARI síť
Z části montovaný (skládaný) a z části monolitický betonový strop tvořený nosníky a keramickými stropními vložkami, které vytváří ztracené bednění stropu.

Vyztužení betonového stropu

Zpravidla položíme za každou pátou střešní vložku tzv. doplňkovou vložku, která zajišťuje příčné ztužení a propojení. Je nižší a vzniklý příčný prostor nám umožňuje položit propojovací železnou výztuž o tloušťce 8 mm. Spojujeme ji do věnců pomocí háků.  Na horní části obvodové zdi přilepíme věncovku s izolací dovnitř obezděného prostoru.

Do prostoru mezi věncem, stropními vložkami a stropními nosníky uložíme betonářské ocelové výztuže do tvaru L, které vyplní rohy věnce. Na takto připravený strop položíme a svážeme nebo svaříme kari sítě jako doplňkovou výztuž, po obvodu ji spojíme s betonářskou ocelovou výztuží věnce.

Tip: Plánujete vlastní projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Betonáž stropu

Strop je nyní nachystaný k betonáži. Nejprve jej dobře navlhčíme vodou k dosažení přilnavosti betonové směsi. Postupně provedeme betonáž stropu. Beton pravidelně vlhčíme vodou, aby nepopraskal. Podpěrné železné tyče ze stropních nosníků lze odstranit až po 28 dnech, kdy je beton vyzrálý a nehrozí prohnutí stropu.

Monolitický strop s keramickými vložkami

Montovaný keramický strop se doporučuje pro rodinné domy, ale i jiné stavby. Jeho montáž je podobná jako u železobetonového stropu z nosníků a stropních vložek. Liší se použitým materiálem v rámci jednotlivých stropních komponentů, které jsou křehké, a proto i menší změnou ukládací technologie. K jeho montáži potřebujeme keramicko-betonové stropní nosníky, keramické stropní vložky, keramické věncové cihly, zdící maltu, asfaltový pás, ocelové výztuže a kari sítě, beton a podpěry keramických střešních nosníků.

Z nářadí a pomůcek potřebujeme kladivo, aku šroubovák, gumové kladivo, metr, vodováhu, štípací kleště, podpěrné stojky.

Montované betonové stropy
Stropní nosníky a vložky vytváří ztracené bednění stropů, které je po statickém zajištění zalito betonem.

Postup výstavby

Obvodové zdi vyložíme asfaltovým pásem o šířce věnce. Keramické nosníky s betonovým jádrem vyložíme jeřábem a ihned podepřeme stojkami, které stojí na tvrdém a rovném podkladu. Poté ukládáme nasucho jednotlivě v řadách keramické stropní vložky. Pohybovat se můžeme pouze po prknech, které jsou uloženy na stropních nosnících nebo vložkách.

Komínová výměna

Komínové výměny řešíme uložením více nosníků vedle sebe. Keramické stropní vložky můžeme řezat a tím upravit jejich délku. Koncové dutiny před samotnou betonáží zakryjeme. Přilepíme věncovku a vyztužíme ocelovou výztuží tvaru L. Do třmenů nosníků uložíme také ocelovou výztuž a spojíme ji s věncovou výztuží, třmeny ohýbáme jen jednou, aby nedošlo k prolomení. Na vrch stropu uložíme s přesahy přes sebe kari sítě. Strop polejeme vodou a provedeme betonáž.

Výhody montovaných betonových stropů

Jednoznačně lze říci, že montované betonové stropy poskytují mnoho výhod. Nespornou výhodou je jejich vysoká pevnost a odolnost. Ani po letech nehrozí žádné praskliny ve stropě. Zaručují nízkou hlučnost v domě i v mezipatrech. I za několik dnů po vylití stropu betonem nebo montáži betonových desek lze pokračovat ve stavění, aniž bychom musely demontovat ocelové stojky. Montované betonové stropy mají vysokou tepelnou odolnost, požární odolnost a dobré zvukově izolační vlastnosti. Montované betonové desky z lehkého betonu či keramické stropní vložky tolik nezatěžují konstrukci domu, rozkládají svoji váhu celoplošně. Velmi jednoduchá je pokládka montovaného betonového stropu z betonových tvarovek, kterou zvládneme i svépomocí a v podmínkách, kde se nedostane těžká technika. Montovaný betonový strop má výborné statické vlastnosti.

Nevýhody montovaných betonových stropů

Nevýhody montovaných betonových stropů najdeme. Nákladově může být dražší než monolitický betonový strop. Nutností je připravit pečlivý technologický proces zhotovení pro zhotovení montovaného betonového stropu.

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


Shrnutí

Pokud se tedy rozhodneme pro stavbu montovaného betonového stropu, jde o dobrou volbu se zárukou vysoké životnosti stropu a minimální opravou v dalších letech.

Nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů