Monolitické železobetonové stropy

Principem monolitických betonových stropů je lití betonu do bednění a nepřítomnost věncového svázání stropu na obvodových zdech. Monolitické železobetonové stropy jsou oblíbenou variantou řešení výstavby stropů u rodinných domů. Lze je použít téměř pro každý typ objektu.

Monolitické betonové stropy vynikají svou odolností, stálostí a dlouhou životností. Betonová směs se ukládá do bednění, ve kterém je uložena ocelová výztuž, přímo na stavbě. Odpadá nutnost stavby železobetonového věnce po obvodu stropu, věnce jsou přímo součástí betonového stropu. Monolitické stropy mají výborné statické, tepelněizolační, protipožární a zvukoizolační vlastnosti.

Rozdělení železobetonových stropů

Podle základního konstrukčního řešení se monolitické stropy rozdělují na

 • Deskové
 • Trámové a žebrové
 • Hřibové
 • Se skrytými průvlaky
 • Sklobetonové

Deskové železobetonové stropy

Deskové betonové stropy jsou tvarově jednoduché. Mají výhodu jednoduchého vyztužení i bednění a rovného podhledu. Železobetonová deska je uložena na dvou protilehlých podporách s jednosměrným vyztužením nebo po celém obvodu s oboustranným vyztužením. Uložení desek je jednoduché tzv. prosté uložené, nebo vetknuté, tzv. křížem armované. Pro snížení jejich hmotnosti se podkládají vložkami z lehkého betonu nebo keramickými vložkami.

Trámové a žebrové železobetonové stropy

Nosná konstrukce betonových trámových stropů spočívá ve spojování žeber s deskou, čímž vzniká „T“ průřez. Tato konstrukce stropu je staticky výhodná. Trámy jsou orientovány v jednom i více směrech, kdy vytvářejí tzv. kazetové stropy. Jednosměrné trámové nebo žebrové stropy jsou podepřeny průvlaky z obou protilehlých stran a jsou opatřeny rovným podhledem. Trámové a žebrové monolitické železobetonové stropy mají vysokou únosnost, a proto se používají na stropy s velkým rozpětím a vysokým zatížením.


Nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka - IN3

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Hřibové betonové stropy

Hřibové stropy jsou křížem vyztužené desky, které jsou podepřeny sloupy s hřibovými hlavicemi. Jejich konstrukce umožňuje velké užitné zatížení. Skryté průvlaky přenášejí zatížení do hlavic sloupů. Použití mají především ve výrobních halách, výstavních pavilonech nebo skladovacích prostorech.

Monolitické stropy se skrytými průvlaky

Označují se jako bezprůvlakové. Jsou to železobetonové deskové stropy s rovným podhledem a zesílenou výztuží uloženou obousměrně v pruzích, tzv. skrytých průvlacích. Tloušťka desky je dimenzována na nejvyšší zatížení v okolí sloupu, proto se zajišťuje výztužnými stěnami nebo jádry.

Monolitické desky sklobetonové

Jsou monolitické železobetonové desky žebírkové konstrukce se skleněnými výplněmi. Žebírka se kolmo kříží a tvoří kazetový strop. Výška žebírek je dána rozpětím stropu a jejich osová vzdálenost je určena velikostí skleněných tvárnic. Kotví se do obvodového rámu, který je v nosné konstrukci oddělený dilatační spárou s pružnou vložkou. Sklobetonové desky zajišťují prosvětlení prostoru pod stropem. Najdeme je nad pasážemi, halami nebo chodníkovými osvětlovacími šachtami.

Konstrukce železobetonového stropu

Ke konstrukci litého železobetonového stropu potřebujete systémové stropní bednění, které nese hmotnost betonu. Formu stropního bednění tvoří betonářské desky, na které se leje betonová směs. Desky jsou ze spodní strany neseny roštem z horních a dolních dřevěných nosníků, které jsou podepřeny ocelovými, nebo hliníkovými stojkami se stativem.

Tip: Plánujete vlastní projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Bednění na stropy

Betonářské desky jsou vyrobeny z vícevrstvé překližky, které jsou opatřeny ochranným nástřikem nebo z třívrstvých desek potažených melaminovou pryskyřicí. Běžná tloušťka desek je 21 cm. Bednění můžete používat opakovaně, dokud nedojde k jeho poškození a nutné výměně. 

Železobetonové stropy na stavbě rodinného domu
Stavba železobetonového stropu. Bedněnicí desky jsou neseny soustavou dřevených I nosníků, které jsou podepřeny ocelovými, nebo hliníkovými stojkami.

Výztuž do betonu

Jako výztuž do železobetonového stropu použijte ocelové kari sítě, které překládejte přes sebe. Kari sítě se proti posunutí buď provazují, nebo svařují. Jde o tzv. armování betonových konstrukcí, bránící popraskání betonových ploch.

Průměr drátu a velikost oka i kladení kari sítí musí být navrženo statikem. Při lití betonu nesmí vznikat vzduchové bubliny, k jejich odstranění použijte vibrátor do betonu. Tím zajistíte zhutnění betonu a pevné obalení kari sítí.

Litý betonový strop nepotřebuje svázat věncem po obvodu nosných zdí. Věncová svázání stropu jsou uložena přímo do plochy litého betonového stropu. Demontáž celé konstrukce systémového bednění provádějte až po úplném vyzrání betonu, přibližně po 28 dnech. Během zrání betonu musíte beton ošetřovat kropením vody, aby nebyl narušen proces tuhnutí a tvrdnutí betonu.  

Výhody monolitických stropů

Realizace monolitického stropu z litého betonu přináší mnoho výhod:

 • Odpadá nutnost výstavby železobetonového věnce na obvodových zdech.
 • Věncové výztuže a ztužující mříže jsou již součástí stropu.
 • Monolitická konstrukce zajišťuje velkou tuhost a odolnost stropu.
 • Protipožární odolnost.
 • Protihlukovou odolnost.
 • Monolit nepraská.
 • Monolitický strop lze přizpůsobit pro různá rozpětí.
 • Rychlost provedení železobetonového stropu.

Možné nevýhody železobetonových stropů

Největší nevýhoda je především v rámci cenového rozpočtu. Finanční prostředky lze relativně ušetřit na chybějícím železobetonovém věnci. Zároveň ale musíme počítat s montáží a poté z demontáží systémového bednění. Cena se tedy bude odvíjet od jednotlivých výrobců litého betonu, konstrukčních prvků a specializované prováděcí firmy.

Nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů