Projekt rekonstrukce chaty a chalupy, aneb kdy rekonstrukce vyžaduje projektovou dokumentaci

Při rekonstrukci chaty je zapotřebí nejprve zvážit, v jakém rozsahu budete rekonstrukci provádět. Jak velké budou stavební zásahy a zda bude nutností nechat zpracovat projekt rekonstrukce chaty. Na základě větších stavebních úprav v rámci rekonstrukce, budete muset jednat také se stavebním úřadem.

Pro mnoho lidí je snem zajistit si celoroční bydlení na chatě. Souvisí s tím zdravý životní styl, pobyt na čerstvém vzduchu a klid, který už nevyhledává jenom starší generace. Celoroční bydlení na chatě se stává dnešním trendem. Vlastníte-li zajímavý objekt nebo zvažujete-li koupi staré chaty v přírodních oblastech, je zde předpoklad, že chata bude potřebovat rekonstrukci.

Co obsahuje projekt rekonstrukce chaty

Nejdříve si zjistěte, jaké normy platí v dané oblasti, kde chcete chatu rekonstruovat. Informace zjistíte na stránkách obce, v jejímž katastru se chata nachází nebo přímo na obecním úřadě. Každá obec má svůj územní plán a regulační plán, regulativy jsou závazné a musíte se jimi řídit.

Pasport chalupy

Jestliže není chata zapsaná v katastru nemovitostí nebo již nemáte žádnou stavební dokumentaci, budete potřebovat tzv. pasport chaty. Pasport stavby je zjednodušená stavební dokumentace (výkresová dokumentace) a slouží jako podklad pro projektovou dokumentaci k rekonstrukci chaty. Pasport stavby vám zpracuje stavební inženýr nebo projektant zodpovědný za projekt rekonstrukce.

Rozsáhlá rekonstrukce chaty vyžaduje projekt rekonstrukce chaty, který je povinnou přílohou žádosti o stavební povolení/ohlášení stavby.
Rozsáhlá rekonstrukce chaty vyžaduje projekt rekonstrukce chaty, který je povinnou přílohou žádosti o stavební povolení/ohlášení stavby.

Projekt rekonstrukce od certifikovaného projektanta

Dále si nechte vypracovat projekt rekonstrukce certifikovaným projektantem. Potřebujete jej k získání stavebního povolení. Obsahem podkladů pro stavební povolení je nejen technická dokumentace stavby, ale také jméno, příjmení a adresa stavebníka, termín započetí stavby a předpokládaný termín dokončení. Dále vlastnické právo k pozemku s uvedením parcelních čísel, jméno projektanta, údaj, zda stavbu realizujete v rámci dodavatelské firmy nebo svépomocí a seznam účastníků stavebního řízení.


Projekt - nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Projekty-IN
Na co projektová dokumentace bude?

Popis budovy

Střecha objektu bude...
Stavba bude...
Projektová dokumentace bude obsahovat...

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

K žádosti o vydání stavebního povolení přikládáte také nutné přílohy jako jsou rozhodnutí, stanoviska, souhlasná vyjádření nebo jiná opatření dotčených orgánů správců sítí (v rámci projektu může tato souhlasná stanoviska a vyjádření zajistit i projektant) a souhlas obce. V případě stavebních úprav a oprav chat v CHKO musíte požádat příslušnou správu o vydání souhlasu. Orgán ochrany přírody vyhodnotí, zda rekonstrukce nesníží nebo nezmění krajinný ráz místa. U rekonstrukce prováděné svépomocí je nutný stavební dozor kvalifikované osoby.

Rekonstrukci chaty můžete provést také na ohlášení, ve kterém sdělujete méně informací. Je zjednodušenou formou stavebního povolení. Na stavebním úřadě si ověřte, zda Vám bude ohlášení stavby dostačovat.

Kdo zpracovává projekt rekonstrukce chaty

Projekt rekonstrukce chaty má zohledňovat historickou a architektonickou hodnotu stavby v souladu se stavební a estetickou stránkou stavby v souznění s českou krajinou. Architektonický návrh a projekt rekonstrukce chaty zhotoví certifikovaný architekt nebo projekční kancelář. Pasport stavby zhotoví certifikovaný stavební inženýr.

Kdy je potřeba projekt k rekonstrukci chaty

Rozsah rekonstrukce chaty může být různý. Od drobných úprav např. rušení nenosných příček, výměna podlahy apod., na takové práce projekt rekonstrukce nepotřebujete. Naopak pokud máte v úmyslu radikální rekonstrukci v rámci rozšíření chaty o nástavbu, přístavbu, nebo plánujete zasáhnout do stávajících nosných konstrukcí apod., zde je již projekt nutností. Projekt rekonstrukce potřebujete také v případě, pokud se vaše chata nachází v památkové zóně, v CHKO nebo Národním parku a jejich ochranných pásmech.

Tip: Potřebujete projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Projekt - nazávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Projekty
Na co projektová dokumentace bude?
Střecha objektu bude...
Stavba bude...
Projektová dokumentace bude obsahovat...

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů