Projekt na rekonstrukci domu

nacenění

K rekonstrukci domu dochází alespoň jednou za generaci, většinou každých třicet let. Nutná bývá i u zděděných, či nově zakoupených staveb, které si hodláte přizpůsobit k obrazu svému. A jelikož je situace okolo rekonstrukcí poměrně komplikovaná, v případě rozsáhlých rekonstrukcí je nutné zpracovat projekt na rekonstrukci domu.

Kdy je rekonstrukce vhodná?

V současnosti se rozmáhá trend nákupu starých, neudržovaných domů v dobrých lokalitách. Investoři mají v takových případech v záměru provést kompletní rekonstrukci domu.

Pravdou ale je, že všechno se zachránit nedá. Před rekonstrukcí domu je proto nutné nejprve zvážit následující fakta:

 • technický stav,
 • velikost domu, jeho dispozice a polohu,
 • nákladnost oprav.

Majitelé často narazí, když zjistí, že povaha domu neumožňuje vytvořit životní prostředí, které si vysnili. Zabolí i zjištění, že i s profesionální firmou, může celý proces trvat až tři roky.

Cena rekonstrukce

Překvapí také cena. Někdy tak nemusí platit, že rekonstrukce vyjde levněji než koupě či stavba nového domu. Více k tomuto tématu se dozvíte v článku Cena rekonstrukce domu.


Projekt - nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Projekty-IN
Na co projektová dokumentace bude?

Popis budovy

Střecha objektu bude...
Stavba bude...
Projektová dokumentace bude obsahovat...

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Kdy je potřeba stavební povolení?

Získání stavebního povolení na rekonstrukci domu je často zdlouhavé a náročné.

Naštěstí jej už nepotřebujete u takzvaných udržovacích prací. Ty zahrnují:

 • Stavby drobných projektů v okolí domu
 • Výměnu střech za podobný typ
 • Rekonstrukce jednotlivých místností

Zmíněné projekty také nesmí být rizikem pro statiku domu, veřejné zdraví, životní prostředí, infrastrukturu, či bezpečnost veřejnosti.

Projekt na rekonstrukci domu musí počítat s opravou hydroizolace
Projekt na rekonstruckci domu by se měl věnovat, mimo jiné, opravě poškozené hydroizolace spodní stavby.

Pokud tato kritéria nesplňujete, tak už zbývá jen klasické ohlášení stavby/vypracování posudku certifikovaného inspektora. V tomto případě musí váš projekt splňovat následující podmínky:

Tip: Potřebujete projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

 • Rodinný dům/chata má běžné rozměry.
 • Získáte souhlas všech dotčených sousedů a vlastníků jednotek.
 • Rekonstrukce nezasáhne do nosných zdí a panelů.
 • Stavba není registrována jako kulturní památka.

Ve všech ostatních případech podstoupíte klasické stavební řízení.

Co je nutné doložit k žádosti o stavebním povolení/ohlášení

Potřeba bude konstrukční řešení, prostorové uspořádání, materiálovou specifikaci rekonstrukce, veškerá dílčí řešení zpracovaná jednotlivými projektovými specialisty (např. požární bezpečnost stavby), textové zprávy a okótované výkresy.

Vše musí projekt na rekonstrukci domu popisovat tak, aby jej byli účastníci stavebního řízení schopni ohodnotit.

Pasport domu

Před zpracováním projektu na rekonstrukci domu vám musí projektant zpracovat zjednodušenou projektovou dokumentaci stávajícího stavu neboli pasport budovy.

Formálně tedy vypadá osnova projektu rekonstrukce domu takto:

 • Průvodní zpráva
 • Souhrnná technická zpráva
 • Situační výkresy
 • Architektonicko-stavební řešení
 • Stavebně konstrukční řešení
 • Požárně bezpečnostní řešení
 • Zdravotně technické instalace
 • Vytápění
 • Elektroinstalace, hromosvod
 • Průkaz energetické náročnosti budovy
Sanace vlhkých zdí
Před rekonstrukcí domu zkontrolujte technický stav nemovitosti. Vlhké zdivo není nic výjimečného, stejně tak výskyt plísní na zdech.

Kolik za projekt na rekonstrukci domu zaplatím?

Cena projektu na rekonstrukci domu záleží na rozsahu plánovaných rekonstrukcí. U běžného rodinného domu se tak pohybuje okolo 45 tisíc. Pokud plánujete ještě přístavby a nástavby, vyšplhá se až na 80 tisíc korun. V některých architektonických studiích však můžete počítat i s cenou převyšující 200 000,-Kč.

Projekt na rekonstrukci domu: Závěr

U rekonstrukcí je třeba si uvědomit, že se vždy musíte přizpůsobit spíše vy domu než on vám. Ne každý sen bude realizovatelný, ať už konstrukčně, časově, nebo finančně.

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


Projekt - nazávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Projekty
Na co projektová dokumentace bude?
Střecha objektu bude...
Stavba bude...
Projektová dokumentace bude obsahovat...

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů