Jak dlouho trvá stavební povolení (platnost stavebního povolení)

nacenění

Platnost stavebního povolení je 2 roky. Pokud byste do této doby nestihli započít stavbu domu, platnost vyprší a budete nuceni o stavební povolení žádat znovu. Stavební povolení však lze prodloužit.

Jak dlouho trvá vyřízení stavebního povolení

Schvalovací proces se může protáhnout i na více než jeden rok, podle složitosti stavby a okolností, které se váží ke každému případu. Stavební dokumentace musí projít tzv. schvalovacím kolečkem, tj. územní rozhodnutí v územním řízení, což je prvním krokem k povolení stavby. Územní rozhodnutí posuzuje typ stavby a její vhodnost vzhledem k umístění v daném území. Dále prochází stavebním řízením, které navazuje na územní rozhodnutí. Stavební řízení řeší konkrétní podobu stavby jako je půdorys, typ střechy, barva střechy a jiné. Cílem schvalovacího procesu v obou řízeních je získání stavebního povolení, na jehož základě a za stanovených podmínek můžete zahájit stavbu rodinného domu.

Platnost stavebního povolení

Počítejte ale s tím, že stavební povolení má omezenou platnost. Jelikož dochází k novelizacím stavebního zákona a také změnám v územním plánu a jiným změnám v zákonech, vydává se stavební povolení s platností na 2 roky od právní moci rozhodnutí. Nelze tedy předpokládat, že se získáním stavebního povolení začnete stavět až za několik let.

Může se stát, že již získáte stavební povolení, ale najednou chybí finanční zdroje. Zahájení stavby započněte alespoň záborem stavby. Tzn., že vytyčíte prostorové plochy stavby a tím platnost stavebního povolení nekončí, stavba je rozestavěna.

Platnost stavebního povolení
Platnost stavebního povolení je 2 roky.

Jak požádat o prodloužení stavebního povolení

Stavební povolení tedy zaniká, pokud nezahájíte stavbu do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Můžete zažádat o prodloužení stavebního povolení před uplynutím lhůty dvou let. Stavební úřad posuzuje, zda je vaše žádost řádně odůvodněná. Stavební úřad může stavební povolení prodloužit, nikoli musí. Jestliže neuvedete v žádosti konkrétní a zásadní důvody k prodloužení stavebního povolení, může být prodloužení zamítnuto a stavební povolení zaniká.

Dvě důležité lhůty ve stavebním povolení

Každé stavební povolení obsahuje dvě důležité lhůty. A tím jsou platnost stavebního povolení a termín dokončení stavby. Navržený termín dokončení stavby je rovněž závazný. Jestliže zjistíte že termín dokončení stavby nelze dodržet, i v tomto případě musíte žádat o jeho prodloužení stavební úřad, jinak se dostáváte do rozporu se stavebním povolením a vystavíte se riziku sankce.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Inženýrské služby-IN
Jaké služby poptáváte?

Podrobnější informace

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Jak získat stavební povolení?

Stavební povolení získáte na základě žádosti podané stavebnímu úřadu. Žádost o stavební povolení musí být podána prostřednictvím formuláře v příloze č. 9 ve vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 %.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů