Prodloužení stavebního povolení – jak podat žádost?

nacenění

Máte vydané stavební povolení a víte, že v dohledné době nezačnete se stavbou? V tom případě je pro vás důležité datum, kdy vaše stavební povolení nabylo právní moci. Pokud máte v ruce pouze povolení bez právní moci, obraťte se na stavební úřad, který vám stavební povolení vydal, a požádejte o vyznačení právní moci. Teprve potom budete mít pravomocné rozhodnutí, které vám dává právo započít stavbu. Od data právní moci se dále odvíjí další termíny a jedním z nich je právě termín platnosti stavebního povolení. V případě, kdy víte, že se stavbou nezačnete do dvou let, musíte zažádat o prodloužení stavebního povolení.

Existuje samozřejmě ještě jeden důležitý údaj a tím je termín dokončení stavby. Někdy se stává, že si stavebník tyto termíny zamění. Rozdíl je ten, že zatímco termín k dokončení stavby vám určuje, do kdy máte stavbu mít hotovou, tak termín platnosti stavebního povolení říká, jak dlouho vám platí stavební povolení v případě, že nezačnete stavět. V případě, že stavět začnete, tento termín už nemusíte řešit, stavební povolení je dále platné.

Jaká je platnost stavebního povolení

Platnost stavebního povolení je dána přímo zákonem č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, konkrétně ustanovením § 115 odst. 4, které říká:

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím.

Pokud víte, že nebudete stavět podle vydaného stavebního povolení, nemusíte řešit vůbec nic, po dvou letech automaticky platnost stavebního povolení zaniká.

Prodloužení stavebního povolení

Ovšem v případě, že chcete stavět, ale víte, že nestihnete stavbu zahájit do dvou let, pak je nutné, abyste si požádali o prodloužení stavebního povolení. Lhůta pro prodloužení není nijak stanovena, je to tedy pouze na vašem rozhodnutí, které musíte náležitě odůvodnit, a na tom, zda vám následně stavební úřad takovou lhůtu schválí.


Nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Inženýrské služby-IN
Jaké služby poptáváte?

Podrobnější informace

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Kdy lze prodloužit platnost stavebního povolení/ohlášení stavby

Jak už zákon uvádí, tak platnost stavebního povolení lze prodloužit na základě vaší odůvodněné žádosti, jenom to musíte stihnout včas.

Co to pro vás znamená?

Jestliže víte, že nezačnete stavět do dvou let od termínu, kdy vaše stavební povolení nabylo právní moci, musíte podat žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení ještě před uplynutím dvouleté lhůty od právní moci. Postačí i poslední den, protože podáním žádosti se lhůty pozastavují, ale raději to neodkládejte příliš dlouho. Stavební úřad nemá povinnost vaší žádosti vyhovět, a pokud by ji zamítl, platí původní termín.

V žádosti musíte uvést, o jak dlouhou dobu požadujete prodloužit platnost stavebního povolení a svoji žádost musíte řádně odůvodnit. Stavební úřad poté vaši žádost posoudí a po provedeném řízení rozhodne.

Tip: Víte, kolik stojí materiál na hrubou stavbu? Zdarma a nezávazně Vám do 10 dnů spočítáme cenu včetně rozpisu materiálu. SPOČÍTAT CENU

prodloužení stavebního povolení
Pokud nezačnete se stavbou do 2 let od vydání stavebního povolení, musíte podat žádost o prodloužení stavebního povolení, a to nejpozději v poslední den platnosti povolení.

Ohlášení stavby nelze prodloužit

Pokud však máte stavbu povolenou jen na ohlášení stavby, tak v tom případě máte smůlu, protože ohlášení stavby prodloužit nelze. Ohlášení stavby má platnost pouze dva roky ode dne vydání a v případě, že v této lhůtě se stavbou nezačnete, čeká vás vyřizování nového ohlášení včetně doložení všech požadovaných podkladů.

Žádost o prodloužení stavebního povolení, formulář

Na rozdíl od jiných předepsaných formulářů, na prodloužení stavebního povolení žádný formulář není. Žádost tedy můžete napsat libovolným způsobem, ale hlavně nezapomeňte uvést nezbytné údaje, aby se měl stavební úřad podle čeho orientovat.

Jedná se tedy zejména o:

 • Datum a číslo jednací stavebního povolení
 • Datum právní moci
 • Název stavby
 • Jméno a adresa stavebníka
 • Termín navrhovaného prodloužení stavebního povolení
 • Dostačené odůvodnění prodloužení platnosti stavebního povolení

Stavební úřad následně vaši žádost posoudí a rozhodne. Prodloužení platnosti stavebního povolení však není automatické a stavební úřad nemusí vyhovět. Potom platí původní termíny.

Nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 %.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů