Jak dlouho trvá kolaudace

Kolaudace je posledním dokumentem, který je nutné doložit, než budete moci začít svoji nemovitost naplno využívat. Většinou se dočtete, že pokud jde vše hladce, obdržíte kolaudační souhlas do patnácti dnů od úspěšné prohlídky. Takto rychlé vyřízení je ale někdy pouhou fata morgánou. V následujícím článku proto probereme, jak dlouho trvá kolaudace ve skutečnosti, jak dlouho by měla trvat podle zákona a dotkneme se i komplikací, které celý proces mohou nepříjemně protáhnout.

Jak dlouho trvá kolaudace: co říká zákon?

Podle § 71 zákona č. 500/2004 Sb. vám musí stavební úřad oznámit rozhodnutí o kolaudaci ve lhůtě do 30 dnů. V odůvodněných případech je možné lhůtu prodloužit až na 60 dnů. Odpočet začíná datem doručení kolaudačních dokumentů na úřad.

Jak dlouho trvá kolaudace: jaká je realita?

Praktický průběh kolaudace má dvě hlavní úskalí:

Počet příloh kolaudačního dokumentů

Kolaudační dokument, který jsme už probírali v jednom z našich článků, vyžaduje, abyste v části B připojili velké množství příloh. Jen to je často velmi časově náročné. A pokud snad opomineme délku trvání různých měření, psaní posudků a ověřování dokumentů, zůstane, kvůli současné legislativě, největším kamenem úrazu bod, kdy musíte získat vyjádření stran (firem, institucí), které vaše stavba ovlivňuje.

Vypracování onoho vyjádření totiž není zatíženo žádnou lhůtou odevzdání. V extrémních případech tak na něj můžete čekat i několik měsíců.

Tento problém bude řešit nový stavební zákon, který vejde v platnost v roce 2021. Ten pro dodání vyjádření dotčených stran stanoví třicetidenní lhůtu. Tak i tak ale počítejte s měsícem navíc.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Inženýrské služby-IN
Jaké služby poptáváte?

Podrobnější informace

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Jak dlouho trvá kolaudace
Jak dlouho trvá kolaudace? V ideálním případě je vyřízena do 30 dnů.

Nedostatky stavby

Součástí kolaudačního řízení je i osobní prohlídka stavby. Při ní bude dotyčný úředník zkoumat soulad stavby s projektovou dokumentací a zda splňuje veškeré předepsané podmínky. V případě nesrovnalostí kolaudaci zamítne a stavitel je požádán o nápravu. Ta ale nemusí vždy vyjít. Diskusní weby se hemží příběhy lidí, kteří si kvůli opravám musí znovu procházet kolotočem stavebního řízení a kolaudace se kvůli tomu posunuje o celé měsíce.

Extrémním případem je pak kauza pardubického bytového domu v ulici Na spravedlnosti. Kolaudaci zde podle rozhodnutí stavebního úřadu neumožňuje příliš hlučná silnice. Žulové kostky budou muset být zaměněny za beton. Tento úkon ale vyžaduje nové stavební oprávnění a kolaudace se kvůli tomu uskuteční až někdy v roce 2021. Celkově tak zabere téměř rok.

Při podobných problémech ale někdy bývá záchranou takzvané dodatečné povolení stavby. Lhůta pro vydání rozhodnutí stavebního úřadu je potom „pouhých“ 90 dní. V nouzových případech tedy jde o rychlé a víceméně spolehlivé řešení.

V novém znění stavebního zákona ale bude tato možnost pravděpodobně značně omezena, nebo zcela zakázána.

Tip: Víte, kolik stojí materiál na hrubou stavbu? Zdarma a nezávazně Vám do 10 dnů spočítáme cenu včetně rozpisu materiálu. SPOČÍTAT CENU

Jak dlouho trvá kolaudace: závěr

Pokud půjde vše hladce, získáte veškerou potřebnou dokumentaci, vyjádření dotčených stran, sousedi budou milí lidé, prohlídka proběhne úspěšně, budete mít štěstí na tvrdě pracující úředníky a období nebude proloženo státními svátky, tak je kolaudační doba okolo jednoho měsíce více než reálná.

V rovnici úspěchu je ale mnoho nestabilních proměnných. Abyste se proto vyhnuli všem možným komplikacím, doporučujeme řídit se při stavbě maximálně projektovou dokumentací a nenechávat žádný formulář ani zkoušku na poslední chvíli.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 %.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů