Kolaudace domu – podmínky + co je potřeba mít hotové

Stavíte rodinný dům a zajímá vás, co všechno musí být dokončeno při kolaudaci? Jaké podmínky musíte splnit při kolaudaci domu? Pokusíme se vám odpovědět, přestože požadavky stavebních úřadů se mohou různit. Záleží vždy tedy na daném stavebním úřadě.

Kolaudace domu – podmínky dokončenosti rodinného domu

Stavba domu musí pro zahájení užívání splňovat poměrně dost podstatných předpokladů. Předně by dům měl být stavebně dokončen tak, aby byl schopen užívání a byl bezpečný. To znamená, že všechna schodiště, balkony apod. musí být opatřeny zábradlím, musí být nainstalovány hlásiče kouře, hasicí přístroje. Dům musí být napojen na zdroje elektřiny, vody, kanalizace, musí být zajištěno vytápění.

Ze stavebních prací by měl být dům dokončen alespoň v obytných prostorách, měly by být osazeny vnitřní dveře minimálně na WC, dokončeno schodiště, úpravy povrchů stěn, podlah, funkční kuchyň, koupelna, WC. Samozřejmě, chcete-li začít užívat dům v zimním období a nebude hotová venkovní fasáda a terénní úpravy, lze toto po dohodě se stavebním úřadem dokončit až po zahájení užívání.

V podstatě by ale měl být dům dokončen tak, aby byl schopný bezpečného užívání, neohrožoval zdraví lidí a zvířat a bezpečnost životního prostředí.

Kolaudace domu - podmínky pro získání kolaudačního souhlasu
Po novele stavebního zákona již není vyžadována kolaudace rodinného domu, postačí jen ohlášení dokončené stavby.

Jaké podklady jsou potřeba ke kolaudaci

Podle novely stavebního zákona už sice nemusíte od roku 2018 žádat na stavebním úřadě o kolaudaci rodinného domu, přesto pro vás platí povinnost před zahájením užívání domu nahlásit stavebnímu úřadu, že jste stavbu domu dokončili. K tomuto ohlášení musíte připojit geometrický plán a prohlášení, že je stavba provedena podle schválené projektové dokumentace a vydaného povolení stavby. Pokud došlo v průběhu stavby ke změnám, potom musíte doložit dokumentaci skutečného provedení stavby.

Tím ale vaše povinnosti nekončí. Pro užívání domu si musíte zajistit další předepsané zkoušky a měření, zejména:


Nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Inženýrské služby-IN
Jaké služby poptáváte?

Podrobnější informace

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Revizní zprávy:

 • revizní zpráva vnitřní elektroinstalace
 • revizní zpráva elektrické přípojky
 • revizní zpráva hromosvodu
 • revizní zpráva odběrného plynového zařízení
 • revizní zpráva o kontrole spalinových cest (komínu) popř. doklad o kontrolní prohlídce

Protokoly a zkoušky:

 • protokol o tlakové zkoušce ÚT a topné soustavy
 • protokol o těsnosti jímky na vyvážení po zabudování
 • prohlášení o shodě pro jímku na vyvážení
 • protokol o těsnosti vnitřního kanalizačního potrubí
 • protokol o těsnosti venkovního kanalizačního potrubí, kanalizační přípojky
 • protokol o tlakové zkoušce vnitřních rozvodů vody
 • doklad o tlakové zkoušce přípojky vody

Další doklady pro ohlášení dokončené stavby:

 • smluvní doklad s osobou oprávněnou k likvidaci odpadních vod
 • povolení užívání vodního díla – ČOV, septiku, bylo-li vydáno
 • Posudek stanovení objemové aktivity radonu v objektu
 • Prohlášení o shodě (k použitým materiálům)
 • Prohlášení o shodě na instalovaný požární hlásič

V případě vybudování vlastní studny budete potřebovat:

Tip: Víte, kolik stojí materiál na hrubou stavbu? Zdarma a nezávazně Vám do 10 dnů spočítáme cenu včetně rozpisu materiálu. SPOČÍTAT CENU

 • povolení užívání vodního díla – studny, včetně povolení k odběru vody
 • rozbor vody ze studny (pitná voda)

Zahájit užívání domu byste tedy měli až po provedení všech nezbytných zkoušek, protože jedině tak máte jistotu, že je vše v pořádku a dům je pro užívání bezpečný.

Nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 %.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů