Rozsah dokumentace pro stavební povolení

soutez

Pokud se chystáte stavět dům, budete muset vyřídit ohlášení stavby. V některých případech však budete muset vyřídit stavební povolení, a to zejména u větších staveb či rozsáhlých rekonstrukcí. Pro ohlášení stavby i pro stavební povolení po vás bude stavební úřad vyžadovat dokumentaci pro stavební povolení. Rozsah dokumentace pro stavební povolení je předmětem tohoto článku.

Kdy je potřeba projekt stavby

V současné době je projekt stavby vyžadován jak pro ohlášení stavby, tak i pro vydání stavebního povolení. Je tak jednodušší vyjmenovat příklady, kdy při stavbě nebo rekonstrukci projekt stavby nepotřebujete. Jedná se například o situace, kdy měníte střešní krytinu na střeše, když měníte okna a dveře, když měníte elektroinstalace v rámci objektu, když měníte nenosné příčky v domě (rodinném domě), když stavíte bazén do velikosti do 40 m2, když stavíte plot do výšky 2 m a také v případě, že budujete stavbu menší než 25 m2 zastavěné plochy, do výšky 5 m s jedním nadzemním podlažím a sklepem hlubokým maximálně 3 m a je na pozemku rodinného domu či rekreační stavby a je umístěna, alespoň 2 m od hranice pozemků.

Jaký je rozdíl mezi stavebním povolením a ohlášením stavby

Pro stavební úpravy rodinného domu, kdy dům upravujete tak, že neměníte jeho vzhled (například rozmístění, počet a velikost oken), nezasáhnete do nosných konstrukcí, neovlivníte negativně požární řešení stavby, a přitom ho nerozšiřujete přístavbou nebo nástavbou, jste povinni si podat žádost o ohlášení stavby. Ohlášení stavby postačí také při stavbě nového rodinného domu, který plní stanovené parametry, ale také například pro stavbu oplocení či bazénu se zastavěnou plochou nad 40 m2. Kompletní seznam staveb, které nevyžadují ohlášení stavby, ani stavení povolení, naleznete ve stavebním zákone v § 103, odst. 1, písm. e.

Hlavními rozdíly mezi stavebním povolením a ohlášením stavby jsou například lhůta pro vydání souhlasu ze strany stavebního úřadu (u ohlášení stavby je to 30 dnů a u stavebního povolení 60 – 90 dnů) a seznam podkladů pro vyřízení povolení (u ohlášení stavby potřebujete souhlas souseda se stavbou).

Co vše musí obsahovat dokumentace pro stavební povolení

Dokumentace pro stavební povolení musí být vypracován fyzickou osobou oprávněnou podle zákona č. 360/1992 Sb. k projektové činnosti a výstavbě – projektant. Z pohledu náležitostí pak musí projekt neboli projektová dokumentace pro stavební povolení obsahovat:


Projekt - nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Projekty-IN
Na co projektová dokumentace bude?

Popis budovy

Střecha objektu bude...
Stavba bude...
Projektová dokumentace bude obsahovat...

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

 • průvodní a technickou zprávu
 • stavební výkresy
 • situační výkresy stavby
 • stavebně konstrukční řešení
 • požárně bezpečnostní řešení
 • přípojky na technickou infrastrukturu
 • technické zařízení stavby
 • průkaz energetické náročnosti stavby
 • volitelné součásti – dodatečné objekty – třeba domácí čistička vod.

Samozřejmě, že se jedná jen o stručný soupis, každý z výše uvedených bodů má pak řadu náležitostí, které v případě zájmu najdete ve vyhlášce č. 499/2006 Sb. příloha 12.

Dokumentace pro stavební povolení
Rozsah dokumentace pro stavební povolení najdete ve vyhlášce č. 499/2006 Sb. příloha 12.

Dokumentace pro stavební povolení nebo rovnou prováděcí projekt?

Samozřejmě, že pokud si necháte vypracovat pouze projekt pro stavební povolení, ohlášení stavby nebo územní souhlas, ušetříte v danou chvíli klidně i desetitisíce korun. Na druhou stranu při výstavbě náročnějších projektů se s prováděcím projektem vyhnete velkému nadhazování cen ze strany dodavatele, s výmluvou na to, že to v projektu nebylo.

Projekt - nazávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Projekty
Na co projektová dokumentace bude?
Střecha objektu bude...
Stavba bude...
Projektová dokumentace bude obsahovat...

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů