PUR stříkaná izolace a vše co o ní potřebujete vědět

Chytrá izolační pěna, nejkvalitnější a nejúčinější tepelná izolace, to jsou pseudonázvy pro stříkanou izolační PUR pěnu. S realizačními firmami provádějící PUR izolaci se doslova roztrhl pytel a panuje mezi nimi výrazný konkurenční boj. Nenechte se proto při zateplování domu napálit.

Je pochopitelné, že realizační firmy o svém produktu nikdy neřeknou nic špatného, ale vždy budete slyšet pouze samá pozitiva. Vzhledem k tomu, že investice do zateplení domu, ať už se jedná o novostavbu, nebo rekonstrukci, není zanedbatelná a chcete o způsobu zateplení domů stříkanou izolační PUR pěnou vědět co nejvíce.

Typy PUR stříkaných pěn

PUR pěna tvrdá – jedná se o pěnu, která má uzavřenou strukturu buněk. Tato pěna je těžší, tužší, méně stlačitelná, má lepší tepelně izolační vlastnosti (λ= 0,022-0,028 W/mK) a je nenasákavá a neparopropustná.

PUR pěna měkkáPUR stříkaná izolace s otevřenou strukturou buněk, která je lehší, má menší objemovou hustotu, je více stlačitelná a její tepelně izolační vlastnosti jsou na úrovni běžných tepelně izolačních materiálu, jako je polystyren EPS nebo minerální vata (tedy λ= 0,037-0,043 W/mK). Je sice cenově dostupnější než tvrdá PUR pěna, ale je nutné je chránit parozábranou nebo v některých případech pojistnou hydroizolací.

UV odolnost PUR pěny

Jedním z hodně diskutovaným faktorem je UV odolnost PUR pěny. Obavy vychází ze známého křehnutí montážní PUR pěny, která po čase vlivem UV záření ztrácí svoje vlastnosti a musí se tedy proti tomuto záření chránit. Ačkoli je chemické složení tepelné PUR izolace a PUR montážní pěny shodné, odlišný poměr látek zaručuje vyšší odolnost proti UV záření. Aby byla ochrana co nejvyšší, na izolaci se aplikuje akrylátový nebo silikonový nátěr.

Z praxe jsou známé izolace střech provedené PUR tvrdou pěnou, které fungují bez závad více jak 10 let i bez UV dodatečné ochrany.

Paropropustnost a nasákavost PUR pěny

Jak již bylo zmíněno, měkká PUR pěna s otevřenou buněčnou strukturou je více nasákavá a paropropustná. Její využití je tak omezeno na izolaci stropů popř. střech z vnitřní strany, kde je nutné prokázat rosný bod a roční bilanci zkondenzovavé vody v izolaci, případně tuto izolaci doplnit o parozábranu z vnitřní strany konstrukce.

Tvrdá PUR pěna má buněčnou strukturu uzavřenou, což zaručuje její parotěsnost a voděodolnost. V tomto případě je PUR izolaci možné použít na izolaci základů a plochých střech, kde mimo tepelně izolační vrstvy může PUR pěna zastávat ai funkci hydroizolační díky celistvosti a absenci spár.

Srovnání stříkané PUR pěny s konzervativními způsoby zateplení

Nejběžněji používaná teplená izolace u nás je polystyren EPS (λ= 0,037-0,040 W/mK) a minerální vata (λ= 0,039-0,043 W/mK).  Vzhledem k tomu, že stříkaná měkká PUR izolace má přibližně stejné vlastnosti, srovnání není zapotřebí. Ovšem u izolace z tvrdé PUR pěny, která má lambdu o poznání lepší (λ= 0,022-0,025 W/mK), přijde srovnání vhod.

Náhrada za polystyren a minerální vatu – pokud uvažujeme s provedením tepelné izolace z polystyrenu nebo minerální vaty tl. 100 mm, tloušťka 60 mm PUR pěny bude poskytovat stejné tepelně izolační vlastnosti. Pro zateplení kritických míst, kde není dostatek místa pro vložení velké tloušťky tepelné izolace může posloužit také tepelná izolace z fenolické pěny, která vyniká svými dobrými tepelně izolačními vlastnostmi.

Utěsnění nepřístupných míst

Velkou výhodou stříkané PUR izolace je především vyplnění všech normálně nepřístupných míst. Izolace vyplní i ty nejmenší skuliny, kudy může unikat teplo. To je zaručeno díky velké expanzi pěny, která nastává po aplikování PUR pěny na podklad.

Poruchy PUR stříkaných izolací

U stříkaných polyuretanových izolací se setkáváme v zásadě se třemi různými poruchami, a sice smrštěním, vyboulením a ztrátou voděodolnosti (zvýšení nasákavosti). Všechny tři poruchy jsou způsobeny nevhodným provedením, použitím nevhodné technologie nebo materiálu a neřízení se technologickými předpisy.

Správné aplikování stříkané PUR pěny

Aplikaci stříkané izolace by měla vždy provádět odborná firma. Uvádí se, že izolaci je možné provádět od března do listopadu. Povrch, na který se nanáší, izolace musí být především suchý, pevný, soudržný a měl by mít teplotu okolo 10°C. V žádném případě se izolace prováděna v exteriéru nesmí aplikovat za deště nebo za silnějšího větru.

Cena stříkané PUR izolace

Cena stříkané měkké PUR izolace se pohybuje okolo 2 000 – 2 500 Kč za m3. Izolace v tloušťce 100 mm vás tak vyjde na přibližně 250 Kč za m2. V případě pořízení tvrdé PUR izolační stříkané pěny stojí m3 cca 16 000 Kč. Tepelně izolační a hydroizolační vrstva o tl. 30-35 mm tak přijde na 500 – 600 Kč za m2 i se zřízením UV ochranného akrylátového nátěru. K uvedeným cenám je nutné připočítat DPH. Za každý další cm tloušťky se připočítáva přibližně 90 – 100 Kč/m2.

Věděli jste, že v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám můžete získat dotaci i na zateplení části domu? Nemusíte zateplovat celý dům, stačí jen fasáda, střecha či strop pod nevytápěnou půdou.

Nezávazná poptávka - zateplení domu


Zateplení
Co potřebujete zateplit?
Jakou tepelnou izolaci preferujete?

Nová zelená úsporám

V rámci programu Nová zelená úsporám můžete žádat o dotaci až 650 000 Kč na zateplení stávajících rodinných domů.

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů