Zateplení fasády stříkanou PUR pěnou – stříkaná izolace fasády

Fasády se zateplují nejčastěji polystyrenem, nebo minerální vatou, můžete však zateplení provést i nekonvenčně, a to stříkanou PUR pěnou. Jaké benefity zateplení fasády stříkanou PUR pěnou nabízí a kolik stojí stříkaná izolace fasády?

PUR neboli polyuretan, je pěna, která je běžně k dostání v obchodech pro vyplnění různých netěsností ve stavebních konstrukcích, ale tyto pěny jsou jednokomponentní. Pro zateplení fasády se používají pěny dvoukomponentní, vzniklé chemickou reakcí dvou složek, ke které dojde jejich smícháním. Po dopadu na povrch izolované konstrukce se směs okamžitě mění ze skupenství tekutého na pevné, přičemž nabývá na objemu. Podle průběhu této reakce se rozdělují PUR pěny na měkké a tvrdé.

Měkká vs. tvrdá stříkaná izolace

Základní rozdíl je v hustotě materiálu a struktuře povrchu pěny. Každá také jinak expanduje. Tvrdá stříkaná pěna zvýší svůj objem po nástřiku průměrně 40x a aplikuje se ve více vrstvách. Její objemová hmotnost je v průměru 45 kg/m³. Tato pěna je zcela hydroizolační z důvodu uzavřeného povrchu. Oproti tomu měkké polyuretanové pěny zvýší svůj objem až 100x, jejich objemová hmotnost je 7-10 kg/m³, mají skvělé akustické vlastnosti, ale otevřenou buněčnou strukturu.

Základní technické parametry stříkané PUR izolace na zateplení fasády

Vlastnost Měkká stříkaná PUR pěna Tvrdá stříkaná PUR pěna
Objemová hmotnost 7–10 kg/m3 7–10 kg/m3
Faktor difúzního odporu <20 <100
Součinitel tepelné vodivost 0,022 – 0,024 W/(mK) 0,021 – 0,024 W/(mK)
Zvýšení objemu 100x 40x
Třída reakce na oheň B-E B-E

Stříkaná izolace fasády

Pro tepelnou izolaci fasády se používají měkké i tvrdé pěny. Stříkají se na suchý a čistý povrch do předem připraveného roštu z latí a po vytvrdnutí se povrch seřízne do roviny s roštem. Následuje záklop, většinou OSB deskami a obklad nebo natažení stěrkové hmoty a konečné omítky.

Jaká stříkaná pěna se hodí na kterou fasádu

Využití tvrdé pěny je vzhledem k jejím vlastnostem v podstatě alternativou kontaktního zateplení. Oproti konvenčním izolantům má tu výhodu, že ji není třeba kotvit a vzhledem k výborným tepelně izolačním vlastnostem stačí menší tloušťka pro dosažení potřebných izolačních parametrů.


Nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Zateplení - IN
Co potřebujete zateplit?

Podrobné informace k poptávce

Jakou tepelnou izolaci preferujete?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Zateplení fasády stříkanou PUR pěnou není vždy vhodné u starších objektů

Zateplení fasády stříkanou pěnou však není vždy vhodné u starších objektů, protože stříkaná izolace není schopna zajistit odvádění vodních par a dochází k vlhnutí zdiva. Obecně se u starších staveb doporučuje využití takzvaných odvětrávaných fasád, které jsou jedním z nejúčinnější typů zateplení fasády, co se týká ochrany budov proti vlhkosti. Součástí tohoto systému zateplení fasády je vzduchová mezera mezi izolantem a finální vrstvou fasády, která slouží k odvádění vzlínající vlhkosti. Dům tak může dýchat a zůstává stále v suchu.

Pro tento typ zateplení jsou vhodné izolační materiály, které mají otevřenou buněčnou strukturu a jsou schopné propouštět vlhkost. A mezi takové lze zařadit měkkou PUR pěnu, kterou je třeba na povrchu ochránit difúzně otevřenou větrotěsnou fólií umožňující zároveň odvádění vlhkosti z konstrukce.

Stříkaná izolace fasády se aplikuje do dřevěného roštu.
Stříkaná izolace fasády se aplikuje do dřevěného roštu. Stříkaná izolace se nemusí k podkladu lepit, ani mechanicky kotvit.

Stříkaná izolace PUR a její výhody

 • Stříkaná PUR pěna je vysoce přilnavá a není potřeba žádné kotvení nebo lepení izolace.
 • PUR pěna je tvarově stálá – nedrolí se, negraduje, nemění strukturu, nesedá ani neklesá, takže není nutné ji časem doplňovat.
 • Nechutná hlodavcům ani jiným škůdcům.
 • Zateplení fasády stříkanou PUR pěnou se provádí přímo na zateplovaný povrch v souvislé vrstvě, která zajistí dokonalou těsnost, žádné spáry ani mezery, které by způsobovaly úniky tepla.
 • Práce je velice rychlá, během několika vteřin od nástřiku PUR pěny dojde k ustálení vlastností, které se nemění po celou dobu její životnosti.
 • Stříkaná izolace fasády je vhodná pro izolování těžce dostupných a tvarově složitých míst.
 • Stříkaná izolace odolává vysokým i nízkým teplotám (-50 – +130 ºC).

Základní parametry stříkané PUR pěny

Pro posouzení jednotlivých izolačních materiálů jsou rozhodující jejich tepelně izolační parametry. Jedním z nejdůležitějších je součinitel tepelné vodivosti λ [W/(mK)], který vyjadřuje schopnost materiálu vést teplo. Čím je jeho hodnota nižší, tím lepší má daný materiál izolační vlastnosti. Další důležitou veličinou je faktor difúzního odporu μ, vyjadřující schopnost propouštět vodní páru pomocí difuze. Čím je faktor difúzního odporu menší, tím lépe stavba dýchá.

Stříkaná izolace fasády nabízí mnohem lepší tepelně technické vlastnosti než klasický bílý polystyren.
Stříkaná izolace fasády nabízí mnohem lepší tepelně technické vlastnosti než klasický bílý polystyren.

Zateplení fasády stříkanou PUR pěnou vs. jiné materiály

Pro porovnání může posloužit následující tabulka běžných i alternativních tepelných izolací, které se běžně používají pro zateplení domu. Hodnoty se mohou lišit v závislosti na konkrétní značce materiálu a výrobci, čímž je dáno jejich širší rozpětí v tabulce.

Tip: Chystáte se na zateplení fasády? Na konci tohoto článku si můžete spočítat orientační cenu zateplení fasády.

Rovněž se vzrůstající objemovou hmotností výrobku roste zpravidla součinitel tepelné vodivosti.

Materiál Součinitel tepelné vodivosti λ [W/mK] Faktor difúzního odporu μ Objemová hmotnost [kg/m³]
polystyren 0,032 – 0,04 30 – 100 25 – 30
PUR pěna tvrdá 0,021 – 0,031 150 – 200 35 – 55
PUR pěna měkká 0,024 – 0,031 2,5 7 – 10
minerální vata 0,033 – 0,042 5 – 10 150 – 350
skelná vata 0,03 – 0,035 2,5 15 – 35
ovčí vlna 0,034 – 0,045 1,5 10 – 30
sláma 0,045 – 0,05 5 100 – 240
konopí 0,035 – 0,04 1,5 – 3,9 35 – 100
celulózová izolace 0,035 – 0,043 2 45 – 65

Z tabulky jednoznačně vyplývá, že polystyren a tvrdá PUR pěna jsou vhodné materiály pro kontaktní zateplovací systém, ale už se nehodí pro odvětrávané fasády. Mají nízký součinitel tepelné vodivosti, to znamená, že budou výborně izolovat, ale vysoký faktor difúzního odporu, tudíž nepropouští vodní páru. Ostatní materiály v tabulce jsou víceméně difúzně otevřené a je možné je použít pro odvětrávané fasády.

Výběr vhodného dodavatele stříkané izolace je záruka kvalitního produktu

Každý, kdo zvažuje využití stříkaných izolací na fasádu svého domu, ať už nově postaveného nebo staršího, by si měl uvědomit, že na rozdíl od hotových izolačních dílců z polystyrenu nebo minerální vaty, stříkaná PUR pěna vzniká přímo na stavbě.

K tomu, aby celý proces zateplení fasády stříkanou PUR izolací proběhl v pořádku, je zapotřebí optimálních podmínek a přesné nastavení vlastního technologického zařízení. Vyplatí se vybírat dodavatele, který se v oblasti stříkaných fasád pohybuje na trhu delší dobu a má dostatek zkušeností a referencí.  Jen tak získáte záruku kvalitně provedené stříkané izolace, která bude sloužit dlouhá léta.

Cena zateplení fasády


Věděli jste, že v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám můžete získat dotaci i na zateplení části domu? Nemusíte zateplovat celý dům, stačí jen fasáda, střecha či strop pod nevytápěnou půdou.

Zateplení fasády

Výpočet ceny zateplení fasády

Typ tepelné izolace:
Tloušťka tepelné izolace (mm)
* Běžně se na zateplení fasády používá 140 mm fasádního polystyrenu.
Tloušťka tepelné izolace (mm)
* Běžně se na zateplení fasády používá 140 mm šedého fasádního polystyrenu.
Tloušťka tepelné izolace (mm)
* Běžně se na zateplení fasády používá 140 mm minerální vaty.
Tloušťka tepelné izolace (mm)
* Běžně se na zateplení fasády používá 140 mm tepelné izolace.
Včetně pronájmu lešení?

Nová zelená úsporám

V rámci programu Nová zelená úsporám můžete žádat o dotaci až 650 000 Kč na zateplení stávajících rodinných domů.

Ušetříme vám čas s hledáním firmy

Přeji si:

Jaké výhody nabízí odeslání nezávazné poptávky?

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.

Místo realizace

Kam Vám máme kalkulaci ceny zaslat?

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů