Balkón | stavimbydlim.cz

Balkón

« Back to Glossary Index

Balkón je předsazená vodorovná konsrukce, která je kotvená nejčastěji do pozedního věnce domu a stropní konstrukce. Jedná se o konstrukci zpravidla 1 – 2 m širokou, z hlediska bezpečnostního obehnanou zábradlím. Přístup na balkón je z interiéru skrze balkónové dveře.

« Back to Glossary Index