Odvodnění ploché střechy – střešní vpusť, bezpečnostní přepad, odvodnění přes atiku

Technologický vývoj se žene stále kupředu. Každým dnem kudy chodím, vidím čím dál modernější technologie. Stavařský obor pevně spolupracuje s naší architekturou a výsledky jsou jednoduše ohromující. V minulosti nebyly myslitelné určité případy, které dnešní doba nabízí, jako např. téma dnešního článku – odvodnění ploché střechy Jak se z takové střechy odvádí voda? Kolik svodů a vpustí je zapotřebí? A co znamenají pojmy jako atika a její bezpečnostní přepad? Se vším vás seznámíme.

Jak můžu odvodnit plochou střechu?

Odvod dešťové vody či drobných nečistot z vaší ploché střechy je na místě. Způsobů odvodnění ploché střechy je mnoho, ale který je ten nejlepší? V první řadě bych začala dvěma variantami, které se nabízí a sice vnější odvodnění a vnitřní odvodnění.

Vnitřní odvodnění přes vpusti

Vnitřní odvod (vpusti) najdeme převážně u větších budov jako jsou výrobní haly nebo výškové budovy. Pravdou však je, že se jedná o estetickou záležitost, a proto vidíme vnitřní vpusti i u rodinných domů. Respektive nevidíme. Setkáváme se zde se třemi typy: gravitační, které jsou nejčastější, podtlakové a speciální.

Vnější odvodnění ploché střechy žlaby

Vnější odvodnění bychom mohli rozdělit podle umístění žlabů. Zaatikové a mezistřešní odvodnění se převážně nevyužívá. Kdyby to však konstrukční řešení vyžadovalo, žlaby by musely být v šířce min 500 mm (spíše se volí úžlabí s povlakovou hydroizolací). Dále máme podokapní žlaby, které se provádí ve sklonu min 0,5 %. U vnějšího typu bude zapotřebí i klempířské činnosti. Odvodnění střechy bude vyžadovat i lapač splavenin v úrovni terénu. Veškeré detailní požadavky na odvodnění ploché střechy naleznete v příslušných normách. Vybrala jsem pár čísel, díky kterým byste se mohli dlouhému čtení norem vyhnout.

  • Ideální průměr svodu je 100 mm. Minimálně se setkáte se 70 mm, ale jak se říká – jistota je jistota. Větší průměr zmenší riziko ucpání.
  • Zároveň by veškerá hrdla vpusti měla mít minimální odstup 0,5 m od atiky či zdiva z důvodu osazování hydroizolace nebo jiných materiálů. Naopak maximální vzdálenost se udává na 15 m.
  • Ony ochranné koše, které můžete vidět vyčnívající na plochých střechách, mají též svůj důvod. Musí vyčnívat alespoň 40 mm. Důvod je prostý. V případě zamezení vpusti vody dovnitř nenastane problém zneprůchodnění.
  • Co se týká především vnitřního odvodnění, potrubí nesmí být vedeno šikmo, už vůbec ne s náznaky vodorovnosti. Důležitý je svislý svod.
Odvodnění ploché střechy
Pro odvodnění ploché střechy je nutné zřídit 2 střešní vpusti se samostatným odpadním potrubím. Minimální doporučený sklon ploché střechy jsou 3 %.
Střešní vpusť musí být vybavena ochranným košem, který chrání vpusť přes ucpáním různými nečistotami.
Střešní vpusť musí být vybavena ochranným košem, který chrání vpusť přes ucpáním různými nečistotami.

Odvodnění ploché střechy a bezpečnostní přepad

Ať se rozhodnete pro ten či onen typ odvodnění, nesmíte zapomínat na pojistný přepad. Tzv. bezpečnostní přepad nám slouží jako pojistka. Řekněme, že budou silné deště a vaše vpusti nebo svody budou přehlceny, nebo se ucpou na základě většího předmětu, který na střechu nepatří (nejčastěji to bývá míč, listí či jiný organický materiál), co potom? U návrhu bezpečnostního přepadu musíme být obezřetní. Abychom zabránili přetížení konstrukce střechy, přepad by měl být ve výšce maximálně 10 cm. Stejně tak nesmí sloužit k proniknutí vody do objektu, tudíž by měl být veden přes atiku, dál od konstrukce. U větších ploch střech se doporučuje zvolit více pojistných přepadů. Kolik takových přepadů potřebuje vaše střecha? Vše, co byste potřebovali zjistit, najdete v příslušných normách, které popisují odvodnění plochých střech. Jednoduchý výpočet, vytažený z normy ČSN 75 6760, najdete níže. Za běžných podmínek je to práce projektanta, tudíž by mělo být vše ve vaší technické zprávě.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Stavba střechy - IN
Jedná se o:

Podrobné informace k poptávce

Typ střešní krytiny
Co vše si přejete realizovat?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Může vás zajímat: Plánujete rekonstrukci ploché střechy? A víte, jak zateplit plochou střechu a kolik takové zateplení střechy stojí?

Kalkulace ceny střechy_03

Kolik musí být svodů/vpustí na střeše?

Ať už jde o střechu fóliovou, asfaltovou, zelenou, případně užitkovou (terasa), vždy musí být navrženy nejméně dvě střešní vpusti se samostatným odpadním potrubím (ČSN 73 1901). S odvodněním také souvisí spád střechy, který je u plochých střech do 5 % (optimální jsou 3 % – při tomto sklonu by se neměly tvořit louže). Správný počet svodů si můžete vypočítat pomocí vzorce pro odtok dešťových vod Q.

Q = r × A × C [l/s]

Tip: Chystáte se na novou střechu? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

r = součinitel intenzity deště [l/s×m2] –> v našich podmínkách je roven 0,03 l/s×m-2

A = plocha střechy [m2]

C = součinitel odtoku, který má pro standardní střechy hodnotu 1; u velkého rizika vniknutí vody do objektu hodnotu 2 a u vysokého stupně ochrany budovy hodnotu 3 (př. elektrárny)

poptavka
poptavka

Odvodnění ploché střechy přes atiku

Další možností odvodnění střechy se nabízí skrz atiku. Atika je součástí domu nad posledním patrem budovy. Svým vzhledem protáhne celou fasádu objektu a tím i opticky zvýší její výšku. Kromě dekorativní funkce nám může být nápomocná i svojí funkčností.

Během návrhu odtokového otvoru v atice musíme dodržovat jednotlivá pravidla. Spodní hrana otvoru musí být nad výškou bezpečnostní střešní vpusti. V této úrovni se zároveň nacházíme v požadované tlakové výšce vody (nouzové odvodnění). Pro odvodnění střechy přes atiku se využívá chrličů, jejichž část vyčnívá za konstrukcí atiky.

Ať už jde o konstrukci základů, nosných stěn, stropních konstrukcí nebo střechy, není dobrým nápadem návrh a jeho realizaci podceňovat. Co se konktrétně odvodnění týká, při špatném postupu může dojít k zatékání do konstrukce. Vlhkost způsobí degradaci materiálu a vaši novou plochou střechu můžete rázem měnit. Poraďte se s odborníky, kteří se problematice věnují, a není jim nelidské vám pomoci.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Stavba střechy
Jedná se o:
Typ střešní krytiny
Co vše si přejete realizovat?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů