Minimální sklon ploché střechy | stavimbydlim.cz
leaderboard

Minimální sklon ploché střechy

Fotovoltaika - úspory
Fotovoltaika - úspory

V posledních letech jsou ploché střechy u novostaveb velice oblíbené, protože zateplení ploché střechy je mnohem jednodušší než zateplování šikmých střech. Typicky se tak s plochými střechami setkáte především u populárních energeticky úsporných domů (pasivní domy). I pro konstrukci plochých střech však platí řada pravidel, aby tato konstrukce byla funkční. Jaký tedy musí být minimální sklon ploché střechy?

Minimální sklon ploché střechy

Dle platných norem se plochou střechu považuje střecha, která má sklon menší než 5 °, přičemž minimální sklon ploché střechy se doporučuje mít 3 % (při spádu ploché střechy do 3 % je riziko výskytu kaluží na střeše) a v úžlabí pak minimálně 2 %. Tím se však dostáváme k zajímavému problému a tím je rozdílnost jednotek udávaných parametrů. Jak to tedy se sklonem v procentech a stupních je?

Sklon ve stupních

Sklon střechy ve stupních nám udává velikost daného úhlu klesání, kdy 1° vyjadřuje 1/360 celku, který je dán plným obloukem. Jedná se tedy o základní geometrickou jednotku pro úhel, který si jistě pamatujete z hodin matematiky na základní škole.

Sklon v procentech

Pokud máme udaný sklon střechy v procentech, pak při sklonu 1 % činí sklon 1 cm na 1 metr plochy. Pokud máme sklon udaný ve stupních, tak v procentuálním vyjádření bude vždy nižší.

Převod stupňů a procent

Jelikož rozdíly mezi sklonem udaným ve stupních a v procentech nemůže nikdy být dán žádnou přímou úměrností, je potřeba tyto hodnoty vždy vypočítat na základě následujícího vzorců.

TIP: Zdražila Vám elektřina? Fotovoltaická elektrárna s dotací až 220 000 Kč Vám ročně uspoří desítky tisíc a investice se Vám vrátí během několika let. Spočítejte se zdarma výši investice a roční úspory v této kalkulačce.

Převod procent na stupně

V oblasti realizace střech se nejčastěji setkáváme s údaji ve stupních, ale v řadě norem se setkáváme s údaji v procentech. Proto si nejprve převedeme procenta na stupně.

arctg(α) = x/l

kde x je sklon v procentech a l vyjadřuje vzdálenost, pak pro minimální sklon střechy 2 % platí, že

arctg(α)=2/100

Tip: Plánujete vlastní projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

α=3,49°

pro úžlabí je pak tato hodnota

tg(α)=1/100

α=1,75°

Převod stupňů na procenta

V praxi se však můžete dostat i do situace, kdy je potřeba převést naopak stupně na procenta, zde pak podle stejného vzorce spočítáme, že sklon střechy 5 ° je:

Hledáte firmu?

tg(5) = x/100

x = tg(5)*100

x = 8,75 %

Tip: Pokud se Vám nedaří najít řemeslníka pro Váš projekt, ulehčete si práci. Na konci článku naleznete formulář pro vytvoření nezávazné poptávky. Vše je zdarma a nezávazné.

V dalším článku jsme pro vás připravili přehledovou tabulku s převodem stupňů na procenta, a to od 0,5 ° do 45 ° sklonu.  

Poptejte cokoli


Zajistíme Vám více nabídek pro porovnání.


  • Zadání poptávky je zdarma.
  • Poptávka není závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Nabídky od firem si můžete porovnat přímo v e-mailu.
Obecná poptávka

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů
 
blank
blank
FVE exit