Parcelní číslo – jak zjistit číslo parcely?

Parcelní číslo je číselné označení parcely, tedy ucelené a ohraničené části pozemku. Toto číslo parcely je uvedeno v katastrální mapě a využívá se v projektech, smlouvách apod. k přesné identifikaci. Kde parcelní číslo zjistit?

Pokud znáte parcelní číslo pozemku a katastrální území, můžete si velmi jednoduše v nahlížení do katastru nemovitostí zjistit výměru pozemku, vlastníka pozemku, zda je pozemek nějak zatížen, dále můžete dohledat seznam BPEJ a mnoho dalších informací. Co ale dělat v případě, že parcelní číslo neznáte?

parcelní číslo je uvedeno vždy v katastrální mapě
Výřez z katastrální mapy s uvedenými parcelními čísly

Hledáme parcelní číslo

Pokud neznáte parcelní číslo, ale znáte například adresu domu, který na parcele stojí či je v jeho těsné blízkosti, můžete použít nahlížení do katastru nemovitostí, kde kliknete na „Vyhledat stavbu“. Zde zadáte název obce, ulici a číslo popisné/evidenční, klinete na „Vyhledat“ a vyskočí vám výpis informací o parcele, na které stavba stojí. Pokud je stavba někde poblíž této nemovitosti, stačí kliknout na katastrální mapu v pravém horním rohu. Otevře se vám nové okno s katastrální mapou a barevně zaznačenou vyhledanou parcelou. Na této mapě si můžete dohledat číslo parcely.

Pokud si přejete zobrazit více informací o této parcele, lze tyto informace získat přímo v této mapě. Dole pod mapou jsou modrá tlačítka. Klikněte na tlačítko s nápisem „KN“ – informace o parcele a poté na mapě klikněte na parcelu, o které si přejete zjistit více podrobností. Po kliknutí se vám otevře nové okno, ve kterém budou uvedeny všechny podstatné informace, viz výše.

Jak vyhledat číslo parcely bez adresy

Pokud chcete zjistit číslo parcely pole či lesa, použijte k tomu opět nahlížení do KN, kde kliknete na „Zobrazení mapy“, dále vyplňte název obce, příp. název katastrálního území. Po kliknutí na „Vyhledat“ se vám otevře nové okno s katastrální mapu přiblíženou na zadanou obcí/katastrální území. Nezbývá vám nic jiného, než si parcelu vyhledat na mapě dle identifikačních bodů v krajině a postupovat obdobně jako v případě uvedeném výše, tedy kliknout na tlačítko „KN“ a vyhledat si informace o parcele.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 %.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů