Jak používat nahlížení do katastru nemovitostí? Hledáme pozemek…

Kupujete, prodáváte nebo pronajímate pozemek nebo se chystáte na změnu hranic pozemku, rozdělení nebo scelování pozemků? V tom případě potřebujete získat informace týkající se vlastnictví nemovitostí. K tomu slouží nahlížení do katastru nemovitostí.

Nahlížení do katastru nemovitostí Vám umožní zjisit informace o parcelách, stavbách a jednotkách, dále práva stavby a informace o stavu řízení na katastrálním pracovišti. Nahlížení do katastru je bezplatné, nevyžaduje registraci, je přístupné všem ale narozdíl od dálkového přístupu do KN je omezené.

Jak využívat nahlížení do katastru v případě hledání pozemku?

Do prohlížeče zadejte adresu www.cuzk.cz

Na stráce klikněte na odkaz „Nahlížení do katastru nemovitostí“

Nahlížení do katastru nemovitostí

Klikněte na tlačítko „Vyhledat parcelu“

Nahlížení do katastru nemovitostí

Při vyhledávání parcely zadejte katastrální území, ve kterém se parcela nachází (obvykle shodné s názvem obce), zvolte, zda se jedná o stavební nebo pozemkovou parcelu a zadejte parcelní číslo.

Nahlížení do katastru nemovitostí

Po správném vyplnění protispamové ochrany jsou dostupné informace jako je výměra pozemku, druh pozemku (lesní pozemek, orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad, trvalý travní porost, vodní plocha, zastavěná plocha a nádvoří  a ostatní plocha), typ mapového listu (KMD, KM-D, analogová mapa).

Nahlížení do katastru nemovitostí
Katastr nemovitostí

Nejdůležitější informace jsou uvedeny pod horní tabulkou. Jedná se o sekci „Vlastníci, jiná oprávnění“ , kde zjistíte vlastníka nemovitosti včetně určení vlastniského podílu v případě více vlastníků. V případě že kupujete pozemek, budou Vás zajímat především poznámky v sekci „Omezení vlastnického práva“. Zde se můžete dozvědět, zda vlastník není v exekuci či na něj není vypsáno insolvenční řízení apod.

Dalším důležitým údajem se seznam BPEJ. Jedná se o Bonitová půdně ekologická jednotka, která vyjadřuje hodnotu (kvalitu) pozemku z hlediska zemědělského a určuje se dle ní v určitých případech cena pozemku.

V případě, že vlastníte větší pozemek a plánujete určitou změnu (prodej, rozdělení, scelení pozemků apod.), musíte požádat o souhlas vlastníky sousedních parcel. Ty jednoduše zjistíte kliknutím na tlačítko „Sousední parcely“. Při kliknutí na mapu v pravém horním rohu se mapa otevře v novém okně s funkcemi pro měření vzdálenosti a plochy, určení GPS souřadnic a tisk katastrální mapy ve Vámi zvoleném měřítku na libovolnou velikost papíru.

Na stránkách se Vám taktéž nabízí možnost zakoupit elektronickou listinu výpisu z listu vlastnictví, informace o pozemku nebo kopii katastrální mapy za poplatek 50 Kč/ A4.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 %.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů