Geodetické zaměření stavby a její vytyčení

Geodetem vyměřené hranice pozemku, stavby a napojení na inženýrské sítě je zcela zásadní pro projektovou dokumentaci a následnou kolaudaci. Rodinný dům je možné vytyčit svépomocí za použití dřevěných laviček, nejprve je však nutné pozvat geodeta, který provede zaměření stavby.

Co je potřeba k zaměření stavby

Pokud se chystáte zaměřit rodinný dům, nebo jinou nemovitost, musíte mít nejprve splněno několik geodetických (zeměměřičských) kroků:

  1. Pozemek je zaměřený a vytyčený pomocí plastových mezníků (to má na starosti geodet, cena úkonu se odvíjí od obvodové délky pozemku).
  2. Máte obstaraný geodetický podklad pro projekt stavby (výškopisný a polohopisný plán) a na jeho základě zpracovanou projektovou dokumentaci (tu dělá projektant, více o ní se dozvíte v našem seriálu).
  3. Na pozemku máte stabilizované alespoň 2 výškové body.

Kdy je zaměření stavby potřeba

Zaměření je hlavní součástí projektové dokumentace, nutné je tedy vždy u nových staveb, nebo přístaveb. Velmi důležité je i pro konečnou kolaudaci dokončené stavby, a to i pokud hotový projekt pouze ohlásíte (podle aktuální novely zákona z roku 2018 totiž u většiny rodinných staveb kolaudace není nutná). V tomto případě je zaměření součástí přikládaného geometrického plánu, ve kterém jde hlavně o to, zda současná povaha stavby odpovídá původnímu vyměření.

Kdo může zaměřit a vytyčit stavbu?

Pokud máte všechny předchozí kroky splněné, můžete přistoupit k vytyčení obrysu stavby (prostorové plochy) pomocí dřevěných laviček. Tento krok je sice možné provést svépomocí (za asistence stavebního dozoru), obecně se to ale nedoporučuje. Vytyčení stavby je velmi citlivá, přesná práce, vyžadující odborné znalosti, zkušenost a speciální nivelační přístroje. Tradičně se sice vše dělalo pomocí provázku a olovnic, moderní přístupy jsou ale mnohem preciznější. A na tom opravdu záleží – jakékoliv chyby v rozvržení laviček totiž následně značně zkomplikují, zpozdí, a hlavně prodraží celý proces stavby.

Jak probíhá vytyčení stavby pomocí laviček

Dřevěné lavičky se umisťují alespoň 1,5 m od budoucího výkopu a všechny musí být ve stejné výškové úrovni. Jejich hrubá poloha vychází z projektu, zároveň by ale neměly překážet stavební technice a v žádném případě nesmí být při stavbě poškozeny, nebo přesouvány (pokud se tak stane, musíte celý objekt vyměřit znovu).

Po zaměření stavby se obrys stavby vytyčí pomocí stavebních laviček.
Po zaměření stavby se obrys stavby vytyčí pomocí stavebních laviček.

Konstrukce laviček je poměrně přímočará. Spočívá v zatlučení dvou kůlů, na které následně přitlučete 10 cm široké, 2,5 cm tlusté prkno o délce od 1 do 2 m.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Inženýrské služby-IN
Jaké služby poptáváte?

Podrobnější informace

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Kolik stojí geodetické vytyčení stavby

Určit cenu vytyčení stavby je poměrně obtížné a některé firmy ji neposkytují bez předchozí individuální poptávky. Obecně lze říct, že základní tarif se pohybuje v rozmezí 3 000 – 5000 Kč. Částka se ale může výrazně lišit. Vše se odvíjí především od členitosti půdorysu objektu, jeho velikosti a členitosti stavebního pozemku.

Geodetické vytyčení stavby: Závěr

Zaměření stavby provádí geodet pomocí geodetického zařízení, pomocí kterého určí budoucí polohu domu. Na stavebním pozemku následně vytyčí stavbu – tedy obrys objektu – pomocí dřevěných kolíků. Poloha těchto kolíků se poté přenese na tzv. stavební lavičky. Provedení svépomocí za asistence stavebního dozoru se sice nezakazuje, nicméně vždy je lepší pozvat si úředně ověřeného geodeta. Cena za jeho práci se pohybuje okolo 3-5 tisíc Kč, konkrétní sazba se vždy odvíjí od individuálních požadavků.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 %.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů