Cena zaměření pozemku – kolik stojí geodetické práce

Při otázce, kolik stojí zaměření pozemku, byste se měli zejména ptát, co zahrnuje vlastní zaměření pozemku a kdy je opravdu potřeba. Zaměření pozemku budete muset řešit zejména v případech, kdy plánujete výstavbu domu nebo oplocení pozemku, ale také v případě, že si chcete zkontrolovat vytyčené hranice, změnit tvar pozemku či pozemek rozdělit na více částí.

Kontrolní zaměření pozemku se pak provádí především v případech, kdy si nejste jistí, že je současné vytyčení pozemku se souladem s daty na katastrálním úřadě. Aby byl pozemek správně zaměřen je nutné, abyste si dopředu přichystali aktuální i historické mapové podklady. V případě, že si najmete opravdu kvalitního geodeta, sám si tyto podklady obstará na daném katastrálním úřadě.

Kdo zaměření pozemku provádí

Zaměření pozemku patří k úkonům, které si nemůžete udělat sami a je nutné se tak obrátit na specialistu. Přičemž zaměření pozemků provádí geodet. Geodet pozemek zaměří, následně vypracuje geometrický plán, na jehož základě pak zpracuje souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic, které majitelé hraničních pozemků stvrdí svým podpisem.

Cena zaměření pozemku – od čeho se odvíjí

Tak jako u většiny služeb se i ceny za služby geodetů značně odlišují a je tak nejlepší, abyste si nechali stanovit cenovou nabídku od více geodetů a následně si teprve vybrali. Samozřejmě kromě vlastní ceny by vás měli zajímat i další náležitosti jako jsou lhůty, termíny, vytíženost geodeta a také jeho recenze.

V případě, že již vybíráte pouze podle ceny, protože ostatní parametry jsou srovnatelné, je důležité si uvědomit, co všechno by měla cena zahrnovat. Standardem je, aby byly stanoveny ceny pro následující úkony:

 • vytyčení hranice pozemku
 • upřesnění hranice pozemku
 • zaměření hranice pozemku
 • stabilizace geodetickou značkou
 • měření a výpočty souřadnic
 • polohopisné a výškopisné zaměření pozemku
 • vytyčení stavby
 • geometrický plán pro daný účel.

Přehled cen za zaměřená pozemku

V následující tabulce se pak můžete podívat na orientační základní ceny, které nezohledňují zakázky velkého rozsahu, složitý terén, typ mapových podkladů, dopravné a řadu dalšího. Každopádně vždy požadujte kompletní nacenění sjednaných služeb dopředu a v případě, že se rozhodnete pro využití více služeb najednou, můžete většinou získat i zajímavější cenové nabídky.


Nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Inženýrské služby-IN
Jaké služby poptáváte?

Podrobnější informace

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Geodetický úkonCena v Kč od
vytyčení hranice pozemku1 500
upřesnění hranice pozemku2 000
zaměření pozemku1 500
stabilizace geodetickou značkou150
měření a výpočty souřadnic500
polohopisné a výškopisné zaměření pozemku4 000
vytyčení stavby3 500
geometrický plán pro rodinný dům4 000
geometrický plán pro věcné břemeno2 000
geometrický plán pro rozdělení pozemku4 000
Cena zaměření pozemku a stavby

Nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 %.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů