Jak vytyčit stavbu pomocí stavebních laviček

Před tím, než vůbec kopnete do země a začnete se stavbou základů rodinného domu, potřebujete zaměřit a vytyčit stavbu. Zaměření a vytyčení stavby provede geodet na základě podkladů dodaných od projektanta.

Geodetem vytyčené lomové body stavby je však nutné přenést na tzv. stavební lavičky. Kolík či ocelová tyč použitá pro stabilizaci lomového bodu je nevyhovující, jelikož po provedení výkopu budou body odstraněny. Stavební lavičky jsou dřevěné konstrukce umístěné 1,5 – 2,0 m od hrany výkopu a zůstávají zde po dobu výstavby. Délka stavební lavičky je cca 1 – 2 m a je sbita z dřevěných hranolů a prken. V rozích budovy jsou osazeny rohové stavební lavičky ve tvaru písmene L. Na stavebních lavičkách jsou provedeny zářezy, nebo jsou zde zatlučeny hřebíky, díky kterým lze zpětně dohledat lomové body hranice stavby.

Kdo může stavební lavičku zhotovit?

Stavební lavičku může zhotovit buď geodet (geodetická kancelář), nebo stavebník svépomocí za účasti stavebního dozoru. Lomové body hranice stavby vám zaměří geodet na základě projektové dokumentace. Více o zaměřování pozemku.

Jak postavit stavební lavičku?

Ze všeho nejdříve je nutné si rozmyslet, jak a kde budou stavební lavičky situovány. Jelikož se stavebními lavičkami nelze po odstranění vytyčených lomových bodů dále hýbat, je důležité je postavit tam, kde nebudou překážet a kde nehrozí jejich destrukce. Nevhodné umístění je například poblíž příjezdové komunikace na stavbu.

Stavba stavební lavičky je v celku jednoduchá. Jak již bylo zmíněno, stavební lavička se umisťuje 1,5 – 2,0 m od hrany výkopu. V této vzdálenosti se do země zatlučou dva dřevěné hranoly 8 x 8 cm, nebo lépe 10 x 10 cm a na tyto hranoly se z boku natluče dřevěná deska tl. 24 mm. Deska by měla být přibita k hranolům vodorovně a zároveň by měla být umístěna rovnoběžně s hranou základu (obvodové budoucí zdi budovy) a horní hrana prken by měla být v úrovni podlahy 1.NP, což znamená, že všechny stavební lavičky by měly být optimální v jedné výškové úrovni.

Tip: Plánujete vlastní projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Stavební lavičky se zhotovují vždy naproti sobě tak, aby bylo možné mezi lavičkami napnout šňůru rovnoběžně s hranou budoucího základu. Pokud má stavba jednoduchý čtvercový či obdélníkový půdorys, postačí zhotovit buď 4 rohové lavičky ve tvaru písmene L, nebo 8 stavebních laviček podélných, přičemž v každém rohu budovy budou umístěny 2 stavební lavičky.

Pozice vytyčených lomových bodů se na stavební lavičky přenáší pomocí teodolitu. Na horní hraně prkna se pak buď zatluče hřebík či udělá zářez do desky. Stavebník, který staví dům svépomocí, může pro vyznačení lomových bodů na stavebních lavičkách použít nataženého provázku a olovnice.

Vytyčení stavby stavebními lavičkami svépomocí

Na lavičkách se napnou provázky tak, aby každý provázek protínal dva geodetem zaměřené a vytyčené hraniční body (provázek bude určovat obvod budovy). Tam, kde se kříží dva navzájem kolmé provázky, se musí nacházet vytyčený bod. Správné umístění průsečíků dvou provázku je možné zkontrolovat pomocí olovnice zavěšené v tomto průsečíku, která musí být ve středu vytyčeného bodu. Pokud se průsečík nachází přesně nad bodem, v místě průsečíku provázku s dřevěnou deskou lavičky se zatluče hřebík či udělá zářez.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů