Jak zaměřit a vytyčit stavbu rodinného domu?

Když plánujete stavět dům, tak první, co potřebujete udělat, je geodeticky zaměřit polohu budoucí stavby. Co je předpokladem pro správné zaměření stavby?

K zaměření stavby na pozemku je potřeba:

  • zaměřený a vytyčený pozemek
  • zpracovanou projektovou dokumentaci, ve které je stavba polohově a výškově zaznačena. Projektovou dokumentaci zpracuje projektant, kterému dodáte geodetický podklad pro projekt stavby s výškopisným a polohopisným plánem, na základě něhož navrhne polohové a výškové umístění stavby na pozemku.

Poloha stavby zpravidla vychází z bodů vytyčovací sítě a projektantem určených souřadnic lomových (rohových) bodů objektu. Za použití totální stanice se z těchto bodů vytyčovací sítě dle projektové dokumentace určí jednotlivé rohy objektu, které se zaznačí dřevěným kolíkem či ocelovou trubkou (příp. roxorem). V případě menší stavby se poloha jednotlivých lomových bodů stavby zaznamenává okótováním vzdálenosti lomových bodů od hranic pozemku.

Na stavebním pozemku se také stabilizují alespoň dva výškové body. Tyto body budou v průběhu výstavby sloužit ke kontrole polohového a výškového osazení stavby (výškové posunutí, svislost stěn apod.). Všechny tyto výškové body mají výšku určenou dle projektu stavby.

V tuto chvíli je stavba zaměřená a vytyčená. Pro další stavební práce je však nutné provést vytyčení stavby pomocí stavebních laviček, vytyčení kolíky v lomových bodech je nedostatečné. V průběhu stavebních a zemních prací budou kolíky odstraněny a o vytyčovací lomové body bychom tak nadobro přišli. Lomové body se proto přenáší na tzv. stavební lavičky, které jsou umístěny ve vzdálenosti 1,5 – 2,0 m od budoucího výkopu tak, aby nemohly být během stavby poškozeny. Pokud nevíte, jak se stavbu lavičkami vytyčit, přečtěte si článek o vytyčení stavby stavebními lavičkami.

Kdo a jak zaměřuje stavbu?

Stavbu zaměřuje geodet nebo geodetická kancelář s využitím geodetických přístrojů – teodolit (totální stanice), latě, nivelační přístroje, apod.

Zaměření provedené stavby

Pokud jste již dokončili stavbu rodinného domu, potřebujete zažádat o přidělení čísla popisného/evidenčního a ohlásit dokončenou stavbu. Od 1. 1. 2018 vstoupila v platnost novela stavebního zákona, ve které § 119 uvádí případy, kdy je nutné žádat o kolaudaci domu. Stavba rodinného domu nově kolaudaci nevyžaduje, stačí ohlásit dokončenou stavbu pomocí formulářeOhlášení dokončené stavby“. Přílohou tohoto ohlášení je i geometrický plán, který zpracuje úředně ověřený geodet či geodetická kancelář. Geometrický plán je potřeba v případě, že je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku. Co je to geometrický plán včetně uvedení náležitostí geometrického plánu.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Inženýrské služby-IN
Jaké služby poptáváte?

Podrobnější informace

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Cena zaměření stavby

Za vytyčení stavby před započetím výstavby rodinného domu se cena pohybuje v závislosti na rozsahu prací od 2 000 do 3 500,-Kč. Vyhotovení geometrického plánu zobrazující skutečný stav provedení stavby pro ohlášení dokončené stavby vychází cenově na 2 500 – 4 000,-Kč.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 %.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů