Zpřesnění hranice pozemku

Jako spojnice bodů je definována hranice pozemku. Nejklasičtějším způsobem označení je roh budovy, lomový bod oplocení nebo třeba mezník. V takových případech se mluví o hranici označenou trvalým způsobem.

Plánujete koupit nemovitost, nebo už ji vlastníte? Máte v tomto případě ověřené hranice pozemku? Jestli ne, tak pozor. Můžete se tak dostat do křížku třeba se sousedy. Přesně vytyčené hranice je dobré znát nejen kvůli mezilidským vztahům, ale především kvůli stavbě plotu, nebo osazení stavby. Musí se totiž přesně dodržet zákonem dané odstupy stavby od hranic vlastnických. Vytyčení hranice potřebujete hlavně kvůli:

  • Stavbě oplocení
  • Ověření průběhu stávajícího oplocení zaužívaných hranic
  • Kvůli upřesnění skutečné výměry pozemku
  • Kvůli obnově parcel pozemkového katastru a třeba i z důvodu koupě nebo prodeje nemovitosti
Zpřesnění hranice pozemku - stavba plotu
Hranice pozemku je nutné zpřesnit například v případě stavby plotu.

Katastr nemovitostí a geodet

V případě, že vůbec netušíte, kde a jak a jestli vůbec má Váš pozemek správně zavedené hranice, obraťte se na katastr nemovitostí. Pokud si ani potom nebudete stoprocentně jisti, že jsou hranice pozemku vedené správně, spojte se s geodetem. Právě ten Vám totiž pozemek porovná právě se zaměřením v katastrálních mapách. Geodet to má snadné, když jsou hranice ohraničeny faktickými hranicemi. Tím se myslí plot, zdi apod. Pokud ale nic takového není je na geodetovi, aby hranice vytyčil a zpracoval geometrický plán. K závěrečnému vytyčení je ale musí vyjádřit sousedé – samozřejmě jen ti, kterých se vytyčování hranic týká. Aby pak katastr nemovitostí takové hranice do evidence zapsal, musí mít k dispozici souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků.

Co když nastane ale situace, že realita je naprosto odlišná od záznamů?

Na novém vytyčení hranic pozemků se mají účastnit všichni, kterých se věc týká. Nové zaměření totiž může i pro sousedy znamenat změnu. Vytyčování se dělá za pomoci kamenných nebo plastových mezníků nebo geodetickými hřeby. Potom už je jen na majitelích, jestli svůj majetek ohraničí jinak.

Jak tedy postupovat při zpřesnění hranice pozemku?

Existují hned dvě možnosti, jak hranice pozemku zpřesnit. První variantou je to, že vlastníci mají nesporné hranice pozemků v terénu označeny. Druhou variantou je, že vlastníci skutečné hranice neznají. Geodet tedy nejdřív provede vytyčení.

Vytyčení je jen technický úkon. Nic nemění ani na právních vztazích k nemovitosti.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Inženýrské služby-IN
Jaké služby poptáváte?

Podrobnější informace

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Pro vytyčení hranic je důležitá příprava aktuálních a historických podkladů. Rovněž jsou nedílnou součástí informace z katastru nemovitostí. Dále se odborníci zaměřují na totožné body mezi katastrální mapou a skutečností. Katastrální mapy se potom převádí na zaměřené skutečnosti. Rovněž se nesmí opomenout obeslání všech vlastníků s pozvánkou k vytyčení hranic. Samotný tento úkon se prování za účasti všech. Potom specialisté zašlou dokumenty všem vlastníkům a předají je na příslušné pracoviště katastru nemovitostí.

Katastrální zákon

Zpřesnit evidované výměry pozemků, zápis přesnějších údajů o poloze hranic pozemků umožňuje katastrální zákon.

Je nějaká doba, kdy hranice pozemku vytyčit?

Zákon přímo neříká, že hranice pozemku musíte vytyčit od do. Pokud chcete mít ale klid, mít jistotu a předejít tak případným budoucím starostem nebo dokonce problémům, udělejte to bezodkladně. Vhodné to je v případě, že se chystáte projektovat stavbu na pozemku a hranice vlastně nejsou vůbec jasné. Nebo třeba před převodem vlastnického práva k pozemku. Jestli Vás zajímá, zda musíte poskytnout nějaké dokumenty pro vytyčení, tak ne – nemusíte nic předkládat. Geodet je povinen si veškeré nejrelevantnější informace a podklady zajistit sám.

Tip: Víte, kolik stojí materiál na hrubou stavbu? Zdarma a nezávazně Vám do 10 dnů spočítáme cenu včetně rozpisu materiálu. SPOČÍTAT CENU

Vědět, kde začínají a kde končí hranice Vašeho pozemku je určitě velkou výhodou. Přesné údaje zavedené do katastrálních map Vám zaručí, že vlastnická práva k Vašemu pozemku budou v katastru nemovitostí evidována s naprostou zárukou trvalosti. Je Vám potom garantována přesná poloha nemovitosti. Výhoda také spočívá v tom, že vlastník takového pozemku zajistí naprostou neměnnost hranic i pro budoucí generace.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 %.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů