Dřevomorka domácí: prevence, likvidace, ošetření

soutez

Napadení dřeva dřevokaznou houbou, jako je například dřevomorka domácí, není žádná sranda. Takové dřevo je absolutně znehodnocené a konstrukce z něj postavené se musí buď nákladně sanovat, nebo zhotovit celé znovu. A to s sebou nese nutnost vynaložit finanční prostředky. Jak se dřevomorce bránit?

Co je to dřevomorka domácí?

Dřevomorka domácí je dřevokazná houba, která napadá zejména zabudované konstrukční dřevo ve vlhkém prostředí. Plodnice dřevomorky má cca 2 cm široké bílé okraje a uprostřed je světle až tmavě hnědá. Viditelná plodnice není však tím nejhorším. Podhoubí, které může prorůstat i skrze zdivo nebo omítku je tím skutečným problémem. Houba se může později ukázat tam, kde bychom to vůbec nečekali.

Dřevo, které dřevomorka napadne, ztratí nejen estetické vlastnosti, ale i fyzikální. Trám, který byste jen stěží zlomili je po napadení dřevomorky domácí tak oslabený, že jej zlomíte holýma rukama.

Prevence proti dřevokazným houbám

Nejlepší obranou proti dřevomorce domácí je prevence. Důležité je nevytvářet uměle prostředí, které je vyhovující pro růst dřevokazných hub. Mluvíme zde především o vlhkosti. Optimální úroveň vlhkosti dřeva pro růst dřevomorky domácí je 18 %. Spolu s pokojovou teplotou vytváří přímo ideální prostředí pro výskyt této houby. Co tedy dělat, aby se dřevomorka nevyskytla u vás v domě?

Především je nutné pro konstrukci používat zdravé a vysušené dřevo. V žádném případě nepoužívejte čerstvé dřevo s vysokou vlhkostí, které se následně neprodyšně uzavře do skladby konstrukce stěny, střechy apod. Vhodné je používat dřevo, které je uměle vysušené na cca 12 – 15 % hmotnostní vlhkosti. Zároveň by dřevo nemělo vykazovat náznaky napadení houbou, plísní nebo hmyzem a mělo by být ošetřeno vhodným fungicidním přípravkem.

Nejvhodnější je v tomto ohledu tvrdé dřevo, které dřevomorka tolik nenapadá. Vhodný je tedy buk, dub a akát. Naopak do měkkého dřeva jako je smrk, borovice a modřín se dřevomorka pustí velmi jednoduše.

Dále je nutné, aby dřevo nebylo vystaveno vlhkosti. Tomu docílíte správným návrhem a konstrukčním provedením stavby. Skladba konstrukce musí být navržena tak, aby v ní v zimním období nekondenzovaly páry, musí být důsledně optimalizované tepelné mosty v konstrukcích, aby byla vyloučena i bodová kondenzace vodních par a především musí být konstrukce správně chráněna před zemní a srážkovou vlhkostí. Před zemní vlhkostí uchrání konstrukci správně provedenou hydroizolací spodní stavby a před srážkovou správně provedenou krytinou, správným sklonem střechy a vhodně zvolenou a provedenou pojistnou hydroizolací.

Během užívání objektu můžete zabránit vzniku plísní tím, že nebudete zvyšovat vlhkost uvnitř domu a budete intenzivně větrat. Tudíž poté, co se vysprchujete, nebo poté, co utřete podlahu mokrým hadrem, vyvětrejte nadbytečnou vlhkost. Větrat je správné i ráno po probuzení, v kuchyni během vaření atd.

Likvidace dřevomorky domácí

Pokud se Vám v domě objeví dřevomorka, začněte s jejím odstraněním co možná nejrychleji. Dřevomorka má schopnost se rychle šířit a za 1 měsíc se dokáže posunout o 15 – 20 cm.

Nejprve je nutné zjistit, kde všude se dřevomorka vyskytuje a v jakém rozsahu a zjistit, co by mohlo být příčinou jejího vzniku. Pokud se jedná o konstrukční závadu, jako je děravá střecha nebo špatná hydroizolace v podlaze na zemině, je potřeba tuto závadu co nejdříve odstranit a místo co nejvíce vysušit. Následně je potřeba odstranit plodnice a všechno napadené dřevo.

Tím ovšem práce nekončí. Mnoho lidí se domnívá, že odstraněním plodnice houby je problém vyřešen. Ovšem plodnice je jen viditelná část houby. Houba se šíří pomocí rizomorf, kterými přivádí vodu a může se rozrůst po celé konstrukci.

dodavatel

Odstranit je nutné dřevo, které bezprostředně přiléhá k zasaženému místu dřevomorkou, a to alespoň v okruhu 1 – 1,5 m. Jednotlivé kusy se odstraňují celé a neseřezávají se. I když se trám může zdát být v pořádku, uvnitř může být prorostlý houbou, která je pouhým oken neviditelná a po nákladné opravě se houba objeví zase.

Absenci houby ve dřevě vám potvrdí jedině mykologická zkouška, které ovšem také něco stojí. Levnější je celou konstrukci udělat znovu celou od začátku. Pokud je zasažené zdivo nebo omítka, pak pokud je to technicky možné, je třeba zdivo a omítku odstranit, případně ošetřit propan butanovým plamenem. Místo a jeho okolí ošetřete chemickým fungicidním přípravkem dle návodu na obalu. Při zhotovení nové konstrukce dbejte na rady o prevenci na začátku článku. Pečlivě vybírejte dřevo, ošetřete jej fungicidním přípravkem a konstrukci proveďte tak, aby byl vyloučen styk dřeva s vodou, se zdivem a vodní párou.

TIP: Nakažené dřevo, které ze stavby odstraníte, je nutné zlikvidovat. Důležité je, jakým způsobem to provést. Zde se názory rozcházejí. Někteří odborníci tvrdí, že dřevo napadené dřevomorkou domácí se nesmí pálit, jelikož by mohlo dojít k rozšíření výtrusů a napadení dalších dřevěných konstrukcí. V tom případě je nutné dřevo zakopat hluboko do země. Druzí zase tvrdí, že napadené dřevo je možné pálit, ale daleko od obydlí na louce, v žádném případě ne v kamnech doma.

Místa nejčastějšího výskytu dřevomorky domácí

Jak již bylo zmíněno, dřevomorka domácí se vyskytuje na dřevěných konstrukcích na vlhkých místech. Typickým příkladem jsou staré dřevěné podlahy na chalupách, které byly tenkrát zhotoveny na hlíně nebo štěrkovém podsypu bez jakékoli hydroizolace. Na tuto podlahu bylo později položeno linoleum či PVC podlahy, které jsou neprodyšné, vlhkost neměla kam utíkat, nashromáždila se ve skladbě podlahy a problém byl na světě.

Dalším typickým příkladem jsou krovy a dřevěné stropy, které byly trvale vystaveny působení srážkové vody, která se do konstrukce dostala dírou ve střeše. Půda, která není trvale větraná tak vytváří opět příznivé podmínky pro růst hub.

Dalším příkladem jsou špatně uložené stropní trámy nebo pozednice. Stropní trám ani pozednice nesmí být ve styku s vlhkým zdivem. Dřevěný prvek musí být od zdiva oddělený hydroizolačním pásem.

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů