Hydroizolace základové desky

Jelikož je vlhkost ve stavebnictví nežádoucí a dokáže napáchat nemalé škody, je nutné se proti ní řádným způsobem bránit. Problémům s vlhkostí je možné předcházet po celou dobu životnosti stavby správným návrhem a provedením hydroizolace.

Vybíráme materiál pro hydroizolaci základové desky

Hydroizolaci základové desky proti zemní vlhkosti by mohla tvořit pouhá vzduchová mezera nebo štěrková vrstva, která přerušuje kapilaritu vody. Avšak je potřeba předcházet situaci, kdy může dojít k náhlému vzdutí vodní hladiny a jiným nečekaným situacím.

Běžně se používají pro hydroizolaci asfaltové pásy oxidované nebo modifikované typu S, tedy takové, které mají vnitřní nosnou vložku z polyesterového nebo skleněného rouna nebo tkaniny. Tyto pásy mají vysokou pevnost v tahu, větší odolnost proti nechanickému poškození a UV záření. Tloušťka asfaltových pásů je obvykle kolem 4-5 mm.


Kompletní informace o rozdělení a aplikování hydroizolací naleznete v článku Jak postavit dům – hydroizolace spodní stavby.


Další variantou jsou hydroizolační fólie lehkého typu z měkčeného PVC (PVC-P). Tyto fólie mají na rozdíl od asfaltových pásů tloušťku pouze přibližně 1-2 mm. K těmto fóliím se dají ve stavebninách sehnat různé koutové a rohové profily pro snadnější provedení detailů.

Při návrhu hydroizolace spodní stavby se nebere v úvahu pouze působení vlhkosti, ale také působení radonu. Ten se udává ve třech kategoriích, podle kterých se následně volí izolační prvky, případně souvrství z nich zhotovené. Pásy používané pro tyto účely musí mít doložené protokoly o zkoušce opravňující použití těchto asfaltových pásů jako protiradonové ochrany.

Aplikace hydroizolace

Asfaltové hydroizolační pásy se natavují k podkladu nejčastěji pomocí plamene celoplošně nebo bodově. Podklad musí být soudržný bez hrubších nečistot a ostrých úlomků a musí být penetrován asfaltovým lakem. Přesah pásů ve spojích je min. 100 mm a izolace musí být vyvedena na obvodových stěnách min. 300 mm nad terén. Natavování se doporučuje dělat při teplotách vyšších jak 10°C.

Hydroizolační fólie se k podkladu buď mechanicky kotví, lepí nebo se pouze přitíží. Při aplikaci se okraje fólie přeloží o 50-80 mm a tryskou s horkým vzduchem se provede svar o šířce 25-30 mm.

Ochrana hydroizolace během stavby

Během celé stavby je potřeba hydroizolaci chránit proti poškození. To by mohlo způsobit velké škody vlivem pozdějšího zatékání do konstrukce. Proto se hydroizolace položí vždy pouze pod budoucími nosnými stěnami, později pod zděnými příčkami a teprve jakmile se přikračuje k realizaci skladby podlahy na terénu, položí se zbývající hydroizolační pásy, aby se předcházelo jejich poškození dělníky pohybujícími se na stavbě. Pokud je následně na hydroizolační vrstvu aplikována např. betonová mazanina, je vhodné hydroizolaci chránit položením netkané geotextílie.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů